Boşanma Davası Mal Kaçırma Davası

Boşanma Davası Mal Kaçırma Davası
Boşanma Davası Mal Kaçırma Davası | Giriş Boşanmaya karar veren kişilerin evlilik içerisinde ortak bir şekilde sahip olduğu mallar bir eş tarafından boşanma sonrasında paylaşılmamak adına saklanabilmekte ve kaçırabilmektedir. Bu durum diğer eşin yaşayacağı hak kayıplarını ortaya çıkardığı için boşanma davalarında da hukuki süreçlere başvurma yoluna gidilmesini gerektirebiliyor.
Boşanma Davası Mal Kaçırma Davası Nasıl Açılır? Giriş Boşanmaya karar veren kişilerin evlilik içerisinde ortak bir şekilde sahip olduğu mallar bir eş tarafından boşanma sonrasında paylaşılmamak adına saklanabilmekte ve kaçırabilmektedir. Bu durum diğer eşin yaşayacağı hak kayıplarını ortaya çıkardığı için boşanma davalarında da hukuki süreçlere başvurma yoluna gidilmesini gerektirebiliyor. Boşanma Davası Mal Kaçırma Nedir? Mal kaçırma boşanma davaları sırasında eşleri ile mallarını paylaşmak istemeyen kişilerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden birisidir. Evli çiftler evlilik süresince edinilmiş olan mallar hakkında ortak hakka sahiplerdir. Evlilik birliğinin sonlandırılması halinde de bu malların paylaşılması şarttır. Fakat mal paylaşımını yapmak istemeyen birçok kişi henüz evliyken mal kaçırma yöntemine başvurabilir. Mal kaçırma, ortak hakkın olduğu malın satılmasıyla gerçekleştirilebildiği gibi hukuka aykırı bir takım yollar ile de yapılabilir. Böyle bir şeyin yaşanmaması için de bazı önlemlerin alınması gereklidir. Mal Kaçırmayı Engellemek İçin Yapılması Gerekenler Evliyken ya da boşanma davası devam ederken mal kaçırma şüphesi varsa bu durumda bazı önlemlerin alınması şarttır. Söz konusu olan mal aile konutu ise bu durumda tapu sicil müdürlüklerine giderek bu konut üzerine şerh koydurulabilir. Bunun dışında mahkemeye başvurarak da bu şerh kararının aldırılabilmesi mümkündür. Aile konutu dışında bir mal varsa bunun için de yine mahkemeye başvurulmalıdır. Mahkeme şüpheli eşin mal üzerindeki haklarını kısıtlayarak önlem alacaktır. Boşanma Davası Mal Kaçırma Davası Kötü niyet gerekçe gösterilerek gerçekleşen mal kaçırma gibi davranışlar için kişilerin bazı önlemler alması ya da bu önlemlerin alınmasına yönelik olarak karşı tarafa yaptırımlarda bulunması söz konusu olmaktadır. Öncelikle mal kaçırmanın ne şekillerde ortaya çıkabileceğine dikkat edilmelidir. Bu noktada evlilik birliğinin sonlanmasının ardından yapılacak olan mal paylaşımında kişilerin diğer eşle paylaşım yapmak istememesi durumunu ortaya çıkaran malların elden çıkarılması, kelepir fiyatlarla satılması ve hileli satış gösterme yoluyla başka kişilere devredilmesi mal kaçırma kapsamı içinde yer almaktadır. Mal kaçırma eyleminin gerçekleşmesinin asıl amacının malların adil bir şekilde paylaşımının sağlanmasının önüne geçmek olduğu dikkate alındığında kişilerin mallarla ilgili olarak ortaya koyduğu sözleşmeler ve kurallar üzerinden davalar sürdürülür. Buna göre mal rejimi ve yapılmışsa mal paylaşım sözleşmesi üzerinden hareket edilerek malların paylaşılmasına yönelik karar verilebilir. Eşine mallardan pay vermek zorunda kalan kişilerin bunu yapmak istememesi halinde mal kaçırma eylemini gerçekleştirmesi söz konusu olabiliyor. Mal kaçırmak adına kişiler çok farklı yolları deneye bilmektedir.

Mal Kaçırma Boşanma Sürecinde Nasıl Engellenir?

Boşanma sürecinde mal kaçırma davranışlarının ortaya çıkmaması adına kişilerin mutlaka evlilik sürecinde birlikte yaşanılmış olan ev üzerinde aile konut şerhi koydurması gerekmektedir. Bu sayede ortak ikamet edilen evin mal kaçırma süreçlerine dahil edilerek paylaşımdan uzak tutulmasının önüne geçilebiliyor. Buna ek olarak eğer ikamet edilen ev dışında başka gayrimenkuller söz konusu ise bu durumda kişiler dava açma haklarını kullanarak haklarını talep edebilirler. Ancak bu noktada kişilerin mutlaka malların kaçırma amacıyla farklı yollara sokulduğunu ayrıca ispatlaması gerekiyor. Davalar açılırken mal kaçırma eylemini yapmış olan kişinin kötü niyetli olduğu üzerinden hareket edilerek malların başka kişilere devredilmesi, çok ucuz fiyatlarla başka kişilere satılmış olması ve hileli satış yapılıp yapılmadığının belirlenmesi gibi çok farklı durumlara dikkat edilmektedir. Mal kaçırmayı boşanma sürecinde gerçekleştiren ya da gerçekleştirmeyi düşünen kişilerin karşı eş tarafından açılan davalar sonrasında yapmayı planladığı şeyin engellenmesi söz konusu olmaktadır. Bu noktada hukuki açıdan teknik olarak hangi gerekçelerin mal kaçırma olarak değerlendirilebileceği ve kişilerin bunun önüne nasıl geçebileceği hakkındaki bilgisine ihtiyaç duyulduğundan mutlaka boşanma avukatlarından yardım alınmalıdır.

Aile Konutu Şerhi Ne İşe Yarar?

Ortak yaşam alanı ve ikamet yeri olarak kullanılan mülkler ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu'na göre eşlerden herhangi birinin rızası bulunmadan konutun kira akdinin sonlandırılması, konutun devredilmesi ve konut üzerindeki hakların sınırlandırılması mümkün olmamaktadır. Bu işlemlerin gerçekleşmesine engel olmak adına karşı tarafın mutlaka konut üzerine aile konut şerhinin düşürülmesini sağlaması gerekiyor. Boşanma Davasında mal kaçırma, boşanacak eşe mal vermem durumları sıkça rastlanılan durumlardandır. Boşanma davasında mal kaçırma ihtimalinin olduğu durumlarda, eş, mahkemeye başvurarak diğer eşin malları üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayabilir. Boşanma davası ve katkı payı davası, mal paylaşım davalarının sonuçlarına göre nafaka, tazminat ve diğer eşe düşen mallarda hisseler bulunmaktadır. Bu Mallar daha önce üzerinde çıkarılması durumunda diğer eş zorluklarla karşılaşabilir.

Yargıtay Kararları - Boşanma Davası Mal Kaçırma Davası

YARGITAY KARARI BOŞANMA DAVASI MAL KAÇIRMA Boşanma Davası Mal Kaçırma Davası Yargıtay Kararı ÖZET: Tasarrufa konu edilen bağımsız bölüm, aralarındaki evlilik birliğinin devam ettiği tarihte borçlu davalı tarafından diğer davalıya satılmış olup, boşanma kararı ise bu satış işleminden sonra verilmiştir. Kaldı ki, boşanma anlaşmalı olup, tarafların mal bölüşümü mahkeme tarafından belirlenmiş değildir. Bu gibi hallerde, borçlunun alacaklısından mal kaçırabilme imkanı vardır. Bu nedenle davacının davasının kabulü ile yapılan tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekir. Mahkemelerin görevi kamu düzeni ile ilgili olduğundan, mahkemelerce davanın her aşamasında resen gözetilmelidir. Bu nedenle, katılan davacı yönünden davanın tefrik edildikten sonra görevsizlik kararı verilerek dosyanın talep halinde görevli iş mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekir.

YARGITAY: BOŞANMA DAVASI MAL KAÇIRMA  İDDİASI, MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULMASI

Boşanma Davası Mal Kaçırma Davası Kararı İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI DAVASI - SOYUT GEREKÇE VE EKSİK İNCELEMEYLE BANKA HESAPLARI ÜZERİNE KONULAN İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Temyize konu banka hesaplarına dair tedbirin hesabın tamamına veya bir kısmına yönelik devam etmesi gerekip, gerekmediği değerlendirilerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, soyut gerekçe ve eksik incelemeyle banka hesapları üzerine konulan ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir.

YARGITAY: MAL KAÇIRMA , TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

Boşanma Davası Mal Kaçırma Davası TASARRUFUN İPTALİ DAVASI - DAVALININ BORÇLUNUN EŞİNİN DAYISI OLMASI - BORÇLUNUN ALACAKLILARINDAN MAL KAÇIRMAK YA DA ALACAKLILARINI IZRAR KASTI İLE HAREKET ETTİĞİNİ BİLEBİLECEK KİŞİLERDEN OLMA - TASARRUFUN İPTALİ GEREĞİ - HÜKMÜN ONANDIĞI ÖZET: Olayda, davalı M. A.'nin, borçlu Ş.'in eşinin dayısı olmasından dolayı borçlu Ş.'in alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızrar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olması nedeniyle tasarrufun iptali gerekeceğinden usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.
Makalemizde Boşanma Davası Mal Kaçırma Davası bilgi amaçlı yazılmıştır. Diğer boşanma konuları için Anlaşmalı Boşanma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 588 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara