Boşanma Davası Tedbir Kararı

Boşanma Davası Tedbir Kararı
Boşanma Davası Tedbir Kararı Boşanma davası tedbir kararlarının nasıl olacağı hakkında bilgiden önce kısaca evlilik ve mal rejimi hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Mal Rejimi, evli olan çiftlerin boşandıktan sonra malların eşit olarak bölüştürülmesi olarak adlandırılmaktadır. Mal Rejimi Nedir? diye merak eden birisi için bu açıklama yeterli olacaktır. Eşlerin...
Boşanma Davası Tedbir Kararı Nasıl Alınır? Boşanma davalarında tedbir kararı için dava ihtiyati tedbir olarak hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Bu davalar oldukça komplike davalar olduğu için yalnızca alanında uzman avukatlarla kontrol edilmesi gereken bir süreçtir. Bundan dolayı bu alanda uzman ve deneyimli bir avukat ile çalışmak önerilir. Çekişmeli olan boşanma davalarında boşanma tedbir kararı alınabilir. Kanunda yapılan düzenlemelerde, eşlerin boşanma mal tasfiyesi davası neticesinde kazandıkları hakka kavuşmaları engellenebilir. Bundan dolayı da eşlere açılan boşanma davalarında, isme kayıtlı olan menkul ve gayrimenkuller için ihtiyati tedbir kararı şerhi konulabilir. İhtiyati tedbir kararı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 389. Maddesinde düzenlenmiştir.

Mal Paylaşımı Davasında İhtiyati Tedbir

Boşanmada arabaya tedbir ya da eve tedbir getirilmesi mal varlıklarının dava süresi boyunca 3. Kişiye devredilmesini engellemektedir. İhtiyat tedbir olarak ifade edilen bu durumda, eşler taşınmaz malların üzerinde ihtiyati tedbir koyabilmektedir. Uyuşmazlık konularında maddi mal varlığı değeri üzerine ihtiyati tedbir konması mümkündür.İhtiyati tedbir:
  • Ev,
  • Arsa,
  • Araba,
  • Banka hesapları,
  • Şirket hisseleri üzerine koyulabilir.
Boşanma davasında ihtiyati tedbir talebi dava açılmadan önce esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemede ve dava açıldıktan sonra asıl davanın görüldüğü mahkemede açılabilir. Talep eden kişinin haklarının korunmasında zorunluluk olduğu durumlarda, hakim bu noktada karşı tarafı dinlemeden tedbir için karar verebilir. Ancak tedbir talep etmiş taraf bu noktada dilekçesinde ihtiyati tedbir sebeplerini açıkça ve usulüne uygun olarak oldukça net bir şekilde belirtmelidir.

Tedbir Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

Tedbir talepli boşanma davası dilekçesi mutlaka uzman bir avukat tarafından hazırlanmalıdır. Aksi halde tedbir boşanma davası talebi reddedilebilir. Bu noktada dilekçede tüm bilgiler usulüne uygun olarak yazılmalıdır. Mahkeme, tedbire konu olmuş mal ya da taşınmazların korunması için sakıncayı ortadan kaldıracak tedbirlere karar verebilir. İhtiyati tedbir kararlarında:
  • Tedbirler açık ve somut olarak belirli kanıtlara dayanmalıdır.
  • Talepte bulunan kişinin ne tutarda ve ne çeşitte bir teminat göstereceği iletilmelidir.
  • Bu noktada hangi mal ya da taşınmaz üzerinde tedbire karar verildiği de belirtilmiştir.

Boşanma davası Evlilik ve mal rejimi 

Mal Rejimi, evli olan çiftlerin boşandıktan sonra malların eşit olarak bölüştürülmesi olarak adlandırılmaktadır. Mal Rejimi Nedir? diye merak eden birisi için bu açıklama yeterli olacaktır. Eşlerin evlenmeden önceki malları bu dağılıma dahil edilmezken evlendikten sonraki ortak alınan mallar dahil edilir. Yani Edinilmiş Malların Katılma Rejimi uygulanır. Edinilmiş mallar ise eşlerin kendilerine ait yani maaşı, özel eşyası gibi şeyler olarak adlandırılmaktadır. Evli olan çiftler boşandıktan sonra Mal Rejimi Davası açma hakkına sahip olabilmektedirler. Eşlerin bu ve buna benzer olan tüm hakları Türk Medeni Kanunu tarafından korunmaktadır. Boşanma Mal Paylaşımı anlaşmalı olarak yapılabilmektedir. Ancak anlaşma sağlanmadığı durumlarda ise Mal Rejimi Pratik yapılarak dava açılmaktadır. Ayrıca taraflar evlenmeden önce Mal Rejimi Sözleşmesi imzalayarak her şeyi önceden de belirleyebilirler. Sizde tüm bunlar ve Mal Rejimi Tasfiyesi için bizimle irtibata geçerek avukatlarımızdan gerekli bilgileri almalısınız. Avukat desteği ile tüm sorularınıza büyük bir titizlikle cevap verecek ve sorunlarınızı kalıcı olarak çözeceklerdir. Sizde doğru yol almanız için avukatlık ve danışmanlık hizmet almanız faydalı olacaktır.

Boşanma Davasında Hangi Konuda Tedbir İstenir?

Boşanma davalarında edinilmiş malların kaçırılmasını önlemek adına aile mahkemesinde tedbir kararı istenebilir. Boşanma davasında bu yeterli olmaması sebebiyle, mal rejiminden kaynaklı, mal paylaşım, katkı payı gibi davalarda tedbir istenmesi daha doğru olmaktadır. Bunun dışında boşanma dava sürecinde tedbir nafakası istenebilir. Ayrıca çocuğun geçici olarak tedbiren velayeti istenebilir.

Boşanma Davası Tedbir Kararı - Yargıtay Kararı

ÖZET:  Olayda, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek boşanma dava tarihinden boşanma hükmünün kesinleşmesine kadar geçerli olacak ve davacı-davalı kocanın askerde olduğu dönemler hariç tutulmak üzere kadın yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekir. ÖZET: Somut olayda; davacı, düğünde takılan ziynet eşyalarının, davalının ailesi tarafından alındığını iddia etmiş, davalı ise, ziynet eşyalarının İzmir'de davacının annesinde kaldığını, davacının bu altınlar ile yurt dışına çıkmasının mümkün olmadığını savunmuştur. Davalı tanığı M. Ü. duruşmada alınan beyanında "... biz eve birisinin girdiğinden şüphelendik, bu nedenle daha önce muhafaza etmek amacı ile bizim evimizde bulunan taraflara ait ziynet eşyalarını ben oğluma teslim ettim. Ziynet eşyalarının tamamını davalıya verdim ..." şeklinde ve davalı tanığı E. Ü. ise duruşmada alınan beyanında "... Ben altınların ne olduğu konusunda bilgi sahibi değilim. Altınlar oğluma teslim edilmişti..." şeklinde beyanda bulundukları anlaşılmakla, davacı kadın, ziynet eşyalarının, davalı tarafın zilyetlik ve korumasına terk edildiğini davalı tanık beyanları ile ispat etmiştir. Bu durumda ispat yükü davalıda olup, davalı ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere kendisine verildiği yolunda bir savunmada bulunmamıştır. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde ve yapılan bilirkişi incelemesinde bir yanlışlık görülmemesine göre, ilk derece mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla, davalının istinaf talebinin esastan reddine karar vermek gerekmiştir. Bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Davası Tedbir Kararı ve Sıkça Sorulan Sorular

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - İHTİYATİ TEDBİR KONULMASI TALEP EDİLEN TAŞINMAZ MALIN MÜLKİYETİ AYNI DAVANIN KONUSU BULUNMADIĞI. İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNDE USUL VE YASAYA AYKIRI BİR DURUM OLMADIĞI. TALEP: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalı Ö. K. arasında boşanma davası olduğunu, Ö.’in boşanma sonucu müvekkili lehine hükmedilecek alacaklardan mal kaçırmak amacı ile kendisine ait taşınmazı diğer davalı F. K.’e sattığını öne sürerek davalılar arasındaki işlemin BK.nın 19. maddesi uyarınca iptaline ve dava konusu taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ve dava etmiştir. ÖZET: İhtiyati tedbir konulması talep edilen taşınmaz malın mülkiyeti (aynı) dava konusu bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verilmesinde usul ve yasaya aykırı bir durum olmadığından davacı vekilinin istinaf itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiş bu nedenle davacı vekilinin istinaf başvurusunun uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 675 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara