Boşanma davasında maddi manevi tazminat neye göre belirlenir?

Boşanma davasında maddi manevi tazminat neye göre belirlenir?
Boşanmalarda tazminat hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu tarafından taraflara tanınmış olan haklardan birisi olmaktadır. Peki, Boşanma davasında maddi manevi tazminat neye göre belirlenir?

Evlilik, taraflar arasındaki en güçlü hukuki ve sosyal bağlardan biri olarak kabul edilir. Bu bağın sona ermesi, yalnızca bireylerin hayatlarında önemli değişikliklere neden olmakla kalmaz, aynı zamanda hukuki sonuçlar da doğurur. Boşanma sürecinde maddi ve manevi tazminat talepleri, bu sonuçların en önemlileri arasında yer alır.

Bu yazıda, boşanma davalarında maddi ve manevi tazminatın ne olduğu, nasıl talep edildiği ve hesaplandığı gibi sorulara detaylı bir şekilde yanıt verilecektir.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Nedir?

Boşanma sürecinde maddi tazminat, boşanma nedeniyle kusursuz veya daha az kusurlu tarafın karşılaştığı maddi kayıpların telafisi için talep edilir. Bu kayıplar, gelir kaybı, yaşam standardında düşüş veya evliliğin sürdüğü dönemde beklenen ancak gerçekleşmeyen maddi kazançlar olabilir. Manevi tazminat ise, boşanmanın yol açtığı ruhsal ve duygusal zararlar için istenir. Bu zararlar, yaşanan acı, üzüntü ve psikolojik rahatsızlık şeklinde kendini gösterebilir.

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesi, her davanın özgül koşullarına göre değişkenlik gösterir. Hakimin, ödeme yapacak kişinin gelir durumu, tarafların sosyal statüsü, evliliğin süresi ve boşanma nedenleri gibi faktörleri dikkate alarak bir karar vermesi beklenir. Genel olarak, maddi tazminatta, ödeme yapacak kişinin gelirinin en fazla 10 katına kadar bir miktar belirlenebilir.

Boşanmada Kadın Erkeğe Tazminat Öder mi?

Türk Medeni Kanunu'nda boşanma durumunda tazminat ödenmesiyle ilgili cinsiyete dayalı bir ayrım bulunmamaktadır. Bu, boşanma davası açan kadınların da erkeklerin de maddi veya manevi tazminat talep etme hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla, tazminat talebinde bulunacak kişinin cinsiyeti, talebin meşruiyeti üzerinde bir etkiye sahip değildir.

Hangi Durumlarda Maddi Manevi Tazminat Davası Açılır?

Maddi ve manevi tazminat talebi, genellikle boşanma sebeplerine ve tarafların bu boşanma sürecindeki kusurlarına bağlıdır. Eşlerden birinin haksız davranışları, diğer eşin maddi veya manevi zarar görmesine yol açmışsa, zarar gören taraf tazminat talebinde bulunabilir.

Boşanma Davasında Tazminat Ödenmezse Ne Olur?

Tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, alacaklı taraf, borçlu tarafa karşı icra takibi başlatabilir. Bu süreç, alacaklı tarafın lehine bir mahkeme kararı alınması ve bu kararın icra yoluyla uygulanması anlamına gelir. Gerekli hukuki işlemlerle birlikte, borçlu tarafın mal varlığı üzerine haciz işlemleri uygulanabilir.

Boşanmada Maddi Manevi Tazminat Nasıl İstenir?

Boşanmalarda tazminat hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu tarafından taraflara tanınmış olan haklardan birisi olmaktadır. Türk Medeni Kanun boşanma sonrasında tazminat talebinin yapılabilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olmasını ifade etmektedir. Bu hükme göre boşanmalarda tazminat talep edilebilmesi için kişilerin kanunun öngördüğü şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Boşanma davaların tazminat talebinde bulunulması konusunda bir maddi tazminat başvurusu yapılması için bu talepte bulunacak kişilerin boşanma nedeni ile maddi bir kayba uğramış olmaları ve diğer taraftan boşan sebebi konusunda daha az kusurlu olmaları gerekmektedir.

Ancak bu şekilde boşanmalarda maddi tazminat talep edilmesi mümkün olabilmektedir. Boşanmalarda manevi tazminat talep edilebilmesi içinse talepte bulunacak tarafın kişilik haklarına boşanmaya sebep olan olaylar ile bir saldırı olması gerekmektedir.

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Sebebi Nedir?

Bir boşanma davası açarak evliliğin yasal bir şekilde bitirilmesini isteyen kişiler bu süreçte maddi tazminat talebinde bulunma haklarını kullanabilirler. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarında boşanma davalarında maddi tazminat talebinde bulunacak olan kişilerin boşanmaya sebep olan olaylar konusunda karşı taraftan daha az kusurlu olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında maddi tazminat talebinde bulunulacak olan tarafın boşanma nedeni ile maddi bir kayıp yaşamış olması gerekmektedir. Ancak bu şekilde uğranılan maddi zararın giderilmesi talebinde bulunulması mümkün olacaktır. Boşanma nedeni ile mesleğini bırakan, evlilik süresi içerisinde sadece ev işleri ile ilgilenen ve bu nedenle maddi açıdan bir tasarruf yapamamış olan kişilerin boşanma davasında maddi tazminat talebinde bulunması mümkündür.

Boşanma davalarında yukarıda sayılan gibi haklı bir şekilde maddi zarara uğramış olan kişilerin tazminat talebinde bulunması ve maddi tazminat almaları mümkün olmaktadır. Yapılan maddi tazminat taleplerinde mahkeme karşı tarafın ödeme gücünü göz önüne alarak karar vermektedirler.

Davalarda karşı tarafın ödeme gücünü aşan bir tutarın boşanmada maddi tazminat olarak talep edilmesi durumunda mahkeme bunu kabul etmeyecektir. Böyle durumlarda mahkeme boşanma davalarındaki tazminat taleplerinde, tazminatı ödemekle yükümlü olan kişilerin ödeyebileceği kadar bir tutara hükmetmektedir. Bunun yanında boşanma davalarında maddi tazminat talep edecek olan kişilerin talep ettikleri tutarın üzerinde bir tazminat tutarının alınması da mümkün değildir.

Hakimler karşı tarafın ödeme gücü ile maddi zararın tespitini yaparak bir tazminat tutarını belirlerken talep edilen tazminat tutarının üstüne çıkamamaktadır. Tüm bu sebepler ile boşanma davalarında talep edilecek maddi tazminat tutarlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Karşı tarafın ödemesinin çok kolay olacağı ve ortada olan maddi zararın karşılanamayacağı bir tutarın talep edilmesi ve karşı tarafın ödemesinin mümkün olmayacağı bir tutarın talep edilmemesi gerekmektedir. Bu durumlar ile karşılaşmamak konusunda bir boşanma avukatı ile dava sürecinin yürütülmesi gerekmektedir.

Boşanma Davalarında Manevi Tazminat Sebebi Nedir?

Boşanma davaların taraflar karşı taraftan maddi tazminat talebinde bulunabileceği gibi manevi tazminat talebinde de bulunabilmektedir. Manevi tazminat, kişilik hakları saldırıya uğramış olan bireyin bu zararın giderilmesi konusunda bir talepte bulunmasıdır.

Boşanma davalarında manevi tazminat talebinde bulunacak olan tarafın boşanmaya sebep olan olaylar konusunda diğer taraftan daha az kusurunun olması gerekmektedir. Ancak bu şekilde mahkeme yapılan manevi tazminat talebini onaylayacak ve haklı görecektir. Boşanma davalarında manevi tazminat talebinde bulunacak olan tarafın boşanmayı gerektiren olaylar konusunda tazminat talep edilecek olan karşı taraftan daha az kusurlu olması hakimin manevi tazminat konusunda karar vermesini sağlayacaktır.

Boşanma davalarında manevi tazminat konusunda mahkemenin dikkat edeceği bir diğer konu ise tazminat konusunda karşı tarafın ödeme durumu olmaktadır. Mahkeme manevi tazminat kararı verirken tazminatı ödeyecek olan tarafın ödeme gücünü göz önünde bulundurarak bir karar vermektedir. Bu sebeple boşanma davalarında bir manevi tazminat talebinde bulunulması istendiği durumlarda bu tazminatın tutarı konusunda dikkatli davranılması ve talep edilecek olan miktarın karşı tarafın ödeme gücüne göre belirlenmesi gerekmektedir.

Boşanma davalarında talep edilecek manevi tazminatlar üçüncü kişilerden de talep edilebilmektedir. Bu konuda örnek olarak aldatma nedeni ile boşanma davaları gösterile bilmektedir. Boşanmaya neden olan aldatma olayının mahkemede kabul görmesi ile aldatma olayının bir tarafı olan üçüncü kişilerden de manevi tazminat talep edilmesi mümkündür. Bu durumda asıl önemli olan üçüncü kişilerin evlilik birliğinden haberdar olmasıdır.Boşanmada Maddi Manevi Tazminat | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - BOŞANMA SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDEBİLMEK İÇİN TAZMİNAT TALEP EDEN TARAFIN KUSURSUZ VEYA DİĞER TARAFA GÖRE DAHA AZ KUSURLU OLMASI - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESAS YÖNÜNDEN REDDİ

ÖZET: Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedebilmek için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olması yanında; boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarını zedelemiş olması da gereklidir. Davalı erkeğin boşanmaya neden olan yukarıda belirtilen olayda davacının kişilik haklarına saldırısı söz konusu değildir. Davalının sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışını eve dönen davacı affetmiştir. Bu sebeple mahkemece manevi tazminata hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.

Bu sebeplerle davalı vekilinin manevi tazminata yönelik istinaf başvurusu yerinde olduğundan kabulü ile manevi tazminatın kaldırılmasına, sair istinaf başvurusuna konu olan hususlarda mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla, davalı vekilinin sair istinaf başvurusunun esas yönünden reddine dair hüküm kurmak gerekmiştir.

Bu haber toplam 447 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara