Boşanmaya Sebep Olaylardan Tazminat Davası

Boşanmaya Sebep Olaylardan Tazminat Davası
Boşanmaya Sebep Olaylardan Tazminat Davası Boşanmada Maddi veya Manevi Tazminat Talebi Boşanma yaşayan çiftlerin en büyük sorunlarından bir tanesi de tazminattır. Taraflar tazminat isteklerini boşanma dilekçesi ile birlikte belirtebilir ya da dava sürecinde tazminat talep edebilirler. Tarafların tazminat hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu tarafından verilmektedir. Bu kanun...
Boşanmaya Sebep Olaylardan Tazminat Davası, Boşanma Tazminat Davası, Boşanmada Tazminat Ödeme Süresi, Boşanmada Tazminat ve Nafaka, Boşanmada Tazminat Nasıl Alınır? Boşanma sebeplerinin gerekçe gösterilerek tazminat davası açmak, boşanmak isteyen çiftler arasında hukuki sorunların çıkmasına yol açabilir. Türk hukukunda boşanma yolu ile evliliğin sonlandırılması işlemlerinde, mahkeme sürecinde uygun görülen şartların oluşması hâlinde maddi ve manevi tazminat alınmasının önü açılmıştır. Bu konuyla ilgili hukuki dayanak Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre; boşanma sebebi olarak nitelendirilen olaylardan olumsuz etkilenen taraf, yetkili hâkim tarafından kusursuz ya da daha az kusurlu olarak görülürse diğer taraftan maddi bir tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bununla birlikte boşanmaya sebep olaylar yüzünden kişilik hakkı zedelenmiş olan kusursuz tarafın diğer taraftan manevi tazminat alma hakkı da bulunmaktadır. Görüldüğü üzere boşanma davalarında ortaya çıkan tazminat davaları maddi ve manevi olarak ikiye ayrılmaktadır. Söz konusu maddi ve manevi tazminat davaları birtakım özellikleri sebebiyle birbirinden ayrılmaktadır. Maddi ve manevi tazminat için göz önünde bulundurulan şartlar şu şekildedir:

Maddi Tazminat

Maddi tazminat davaları, boşanma sonucu çiftlerin ekonomik ortaklığının sonlandırılması sonucu ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıklar neticesinde gündeme gelmektedir. Eşlerden birinin menfaatlerinin boşanma sonucu maddi olarak zedelenmesi halinde maddi tazminat davası açılabilir. Boşanmada maddi tazminat şartları şu şekildedir:
  • Mahkemenin boşanma kararı sonucu evliliğin sonlandırılmış olması
  • Taraflardan birinin maddi tazminat talebinin olması
  • Söz konusu talepte bulunan kişinin boşanmaya sebep olaylar sonucu kusursuz ya da az kusurlu olarak görülmüş olması
  • Tazminat talebinde bulunan tarafın evliliğin sonlandırılmasıyla maddi açıdan zarara uğramış olması
Maddi tazminat davaları aile mahkemesinden boşanma davaları ile birlikte açılabileceği gibi boşanma kararının üzerinden 1 yıl içerisinde ayrı bir dava açılarak da görülebilir.

Manevi Tazminat

Manevi tazminat davası için de belirli şartların oluşmuş olması gerekmektedir. Bunlar söz konusu maddi tazminat davalarında aranan koşullardan farklı olarak şu şekildedir:
  • Manevi tazminat talebinde bulunan tarafın boşanmaya sebep olan olaylar sonucunda kişilik haklarının zedelenmiş olması
  • Söz konusu kişilik haklarının zedelenmesi ile boşanma davası arasında uygun bir ilişkili durumun olması gerekmektedir.
Manevi tazminat davaları da boşanma davası talebinde ya da dava sürecinde herhangi bir zaman içerisinde açılabilir. Öte yandan aile mahkemesine boşanma kararının sonuçlandığı tarihten 1 yıl içerisinde olmak kaydıyla da manevi tazminat davası açılabilir. Boşanmaya Sebep Olaylardan Tazminat Davası, Boşanmada Maddi veya Manevi Tazminat Talebi Boşanma yaşayan çiftlerin en büyük sorunlarından bir tanesi de tazminattır. Taraflar tazminat isteklerini boşanma dilekçesi ile birlikte belirtebilir ya da dava sürecinde tazminat talep edebilirler. Tarafların tazminat hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu tarafından verilmektedir. Bu kanun ile birlikte boşanma esnasında tazminat isteyebilmek için uyulması gereken belli şartlar vardır. Bu şartlara göre bir kişi boşanmada maddi tazminat isteyecekse, boşanma kişilere maddi kayıp getiriyor olmalıdır. Dolayısı ile tazminat bu zararı gidermek için istenecektir. Evlenerek işini bırakan bireyler ya da ev işleri ile ilgilendiğinden kendi gelirine sahip olamayan kimseler sıklıkla maddi tazminat başvurusunda bulunurlar. Aynı zamanda bu kişiler boşanmada kusurlu taraf olmamalıdır. Hakimler kararlarını vermeden önce maddi zararın yanı sıra, doğal olarak, tazminatı ödemesi beklenen tarafın ödeme gücünü göz önünde bulundururlar. İstenen tutar söz konusu gücü aşıyorsa tazminat talebi gerçekleşemez fakat hakim kişinin ödeyebileceği miktarı belirleyerek buna hükmedebilir. Tabii ki bu tutar hiçbir durumda istenenden fazla olmayacaktır. Tüm bunlar da gösteriyor ki boşanmada maddi tazminat talep etmek isteyen taraflar talep edeceği miktarı doğru belirlemelidir ve buna dair uğradığı zararı kanıtlayabilmelidir. Bir diğer talep edilebilir tazminat türü ise manevi tazminattır. Benzer bir şekilde manevi tazminat talep edecek kişiler de evlilikleri ve boşanmayı getiren durum içinde zarara uğradıklarını belirtmelidir. Bu zarar manevi tazminat durumunda kişilik haklarının saldırıya uğramasıdır. Bu durumda da tazminat talebinde bulunan kişilerin boşanmayı getiren olaylar konusunda daha az kusurlu olması şartı aranmaktadır. Bu durumlarda talep edilen tazminat tutarı hakim tarafından kabul edilebilmektedir. Maddi tazminata benzer bir şekilde karşı tarafın ödeme gücü ve kazancı alınacak tazminatı etkileyecektir. Boşanmada manevi tazminat talebinin bir özelliği ise karşı taraf dışındaki kişilerin de duruma dahil edilebilmesidir. Pek çok örnekte aldatma durumu manevi tazminat ile sonuçlanabilmektedir ve buradaki üçüncü kişinin evlilikten haberi olmasına rağmen aldatmaya karışması bu kişiyi manevi tazminat talep edilebilir konuma koymaktadır. Boşanmada alınan tazminatı etkileyen durumların doğru hesaplanabilmesi için uzman boşanma avukatları ile çalışılması önerilmektedir. (Boşanmaya Sebep Olaylardan Tazminat Davası) Makalemizde Boşanmaya Sebep Olaylardan Tazminat Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Boşanmaya Sebep Olaylardan Tazminat Davası | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - KADININ ......ÜYESİ OLDUĞU - GRUBUN ŞİDDET İÇEREN BİR GRUP OLMADIĞI VE KİMSENİN DİNİ İNANÇLARINDAN ÖTÜRÜ BU ÖZGÜRLÜKLERİ AÇISINDAN KUSURLU KABUL EDİLEMEYECEĞİ. BOŞANMA DAVASI - KADININ ......ÜYESİ OLDUĞU - GRUBUN ŞİDDET İÇEREN BİR GRUP OLMADIĞI VE KİMSENİN DİNİ İNANÇLARINDAN ÖTÜRÜ BU ÖZGÜRLÜKLERİ AÇISINDAN KUSURLU KABUL EDİLEMEYECEĞİ - DAVANIN MAHKEMECE REDDEDİLDİĞİ - HÜKMÜN ONANDIĞı. Davalı-davacı (koca) eşinin .... olduğunu, ortak yaşanılan evin kilise haline geldiğini, bu grubun öğretilerinin öğretildiğini, ibadetlerinin yapıldığını, bir çok erkeğin eve girip çıktığını ileri sürmüştür. Mahkemece de kadının Yehova Şahitleri üyesi olduğu kabul edilmiş ancak bu grubun şiddet içeren bir grup olmadığı ve kimsenin dini inançlarından ötürü bu özgürlükleri açısından kusurlu kabul edilemeyeceği gerekçesiyle. Davacı kocanın davasının reddine karar verilmiştir. Hükmü davalı koca temyiz etmiştir. hüküm, davacı-davalı (kadın) tarafından, yoksulluk nafakası talebinin reddiyle hüküm altına alınan tazminatların miktarı yönünden, davalı-davacı (koca) tarafından ise kendi davasının reddi, kadının davalarının kabulü, kadın yararına hükmedilen nafakalar ve tazminatlarla vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle reddedilerek hüküm onanmıştır.

Bu haber toplam 246 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara