Eşin Rızası Olmadan Kürtaj - Hamileyken Boşanma

Eşin Rızası Olmadan Kürtaj - Hamileyken Boşanma
Eşin Rızası Olmadan Kürtaj - Hamileyken Boşanma | Evlilik birliği içerisinde kadının kocasının müşterek çocuğuna hamile kalması durumunda hem kocaya hem de kadına sorumluluklar yüklenir. Kocanın karısının hamilelik sürecinde yanında olması, eşiyle ilgilenmesi, tedavi ve doğum sürecinde eşine yardımcı olmak zorundadır. Eşin Rızası Olmadan Kürtaj Evli kadının...
Eşin Rızası Olmadan Kürtaj - Hamileyken Boşanma | Evlilik birliği içerisinde kadının kocasının müşterek çocuğuna hamile kalması durumunda hem kocaya hem de kadına sorumluluklar yüklenir. Kocanın karısının hamilelik sürecinde yanında olması, eşiyle ilgilenmesi, tedavi ve doğum sürecinde eşine yardımcı olmak zorundadır.

Eşin Rızası Olmadan Kürtaj

Evli kadının kocasından habersiz bir biçimde hamileliği sonlandırması duygusal güveni sarsan davranışlarda bulunmakla evlilik birliğinin ve müşterek hayatın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılmasına ve duygusal şiddet içeren bir hareket ve davranış olduğundan dolayı boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardandır. | Eşin Rızası Olmadan Kürtaj - Hamileyken Boşanma

Hamileliğin Sonlandırılması Hakkında Kanun Maddesi

Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesiyle ilgili Tüzüğe göre on haftayı doldurmayan gebeliklerde veya hamileliklerde yapılacak olan rahim tahliyesinde, hamile kadın eğer evli ise kocasından izin belgesi alması gerekir maddesi bulunmaktadır. | Eşin Rızası Olmadan Kürtaj - Hamileyken Boşanma

Boşanma Davasında Kadın Hamile İse - Hamile Boşanmak İstiyorum

Kadının hamilelik süreci hakkında eşine bilgi vermesi, çocuğun sağlık dünyaya gelmesi için yapılması gerekenleri yapması veya hamileliği sonlandırmak istiyorsa bile kocasına danışarak rızasını alması gerekiyor.
Yargıtay örnek karar "yapılan araştırma, soruşturma ve toplanan kanıtlardan davalı eşin evlilik birliğinin sorumluluklarını yerine getirmekten kaçındığı, çocuğunu kocasının rızası ve haberi olmadan, herhangi bir tıbbi mecburiyet olmadığı halde hamileliğe son verdiği ve kocasını ortak çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda karı koca arasında ortak yaşamın temelinden sarsacak seviyede ve aile birliğin devamına olanak vermeyecek şekilde bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Hadiselerin akışı karşısında davacı koca boşanma davası açmakta haklıdır. Mevcut şartlar altında karı kocanın beraber yaşamaya zorlamanın bundan böyle hukuken mümkün olmamasına rağmen boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz nedenle ile davanın reddi doğru bulunmamıştır".
Hamileliği sonlandırma da tıbbi mecburiyet var ise kusur söz konusu olmaz.
Bir diğer örnek karar " davacı kadının tıbbi mecburiyeti olmadığı halde davalı kocasının rızası ve haberi olmadan gebeliğini sonlandırmasına karşılık; davalı kocanın da, kadına ve kadının ailesine devamlı olarak hakaret ettiği ve ailesini istemediğini söylediği anlaşılmaktadır. Bu durumda karı koca arasında müşterek yaşamın temelinden sarsacak derecede ve aile birliğin devamına olanak vermeyecek şekilde şiddetli bir geçimsizlik mevcut ve sabittir". | Eşin Rızası Olmadan Kürtaj - Hamileyken Boşanma

Hamileliğin Boşanmaya Etkisi

Hamilelik halinde boşanma anlaşmalı yada çekişmeli olarak açılmış olabilir. Çekişmeli boşanma davalarında, kadın hamile ise aile hakimi genel anlamda, hamileliğin sonunda karar verilmektedir. | Eşin Rızası Olmadan Kürtaj - Hamileyken Boşanma

Hamile Kadını Terk Suçu ve Cezası

Hamile kadını terk suçu Türk ceza kanunun 233 kısımda yer almaktadır. 233 kısımda yer alan madde gereği hamile eşin terk edilmesi halinde yada uzun süre beraber yaşadığı kadının hamile olduğunu bilerek terk etmesi, çaresiz bırakması ve bakmaması durumunda şikayet halinde 6 ay ile 1 sene arasında hapis cezası verilir. | Eşin Rızası Olmadan Kürtaj - Hamileyken Boşanma

Eşini Hamile Olduğuna İnandırmak Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliği içerisinde kadının hamile veya gebe olmadığı halde kocasını hamile olduğuna inandırması ve kandırması duygusal güveni zedeleyen hatta sarsan eylem ve davranışlardan olmakta ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal şiddet içeren bir davranış olduğundan dolayı boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardandır. Evlilik birliğinin karı ve kocaya yüklediği en büyük sorumluluklardan biriside her türlü güven sarsıcı ve zedeleyici tavır ve davranışlardan uzak durulmasıdır. Kadının gebe olmadığı halde kocasını hangi nedenle olursa olsun gebe olduğuna ikna etmesi duygusal güven yükümlülüğünü yerine getirmediğinin açık bir göstergesidir.
Yargıtay örnek karar "toplanan kanıtlardan davacı kocanın Derya isimli bir başka kadınla duygusal ilişki kurmak yoluyla güven sarsıcı ve zedeleyici tavır ve davranışlara girdiği; buna karşılık da davalı kadının evlilik sürecinde beş ay gibi uzun bir zamandır kocasını hamile olduğuna ikna ederek kocasının güvenini sarstığı anlaşılmaktadır. Bu durumda karı koca arasında müşterek hayatın temelinden sarsacak seviyede ve aile birliğin devamına olanak vermeyecek şekilde şiddetli bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Hadiselerin akışı içerisinde davacı kocanın dava açması haklıdır. Mevcut şartlar altında karı kocanın beraber yaşamaya zorlamanın bundan böyle hukuken mümkün olmamasına rağmen boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz nedenle ile davanın reddi doğru bulunmamıştır". | Eşin Rızası Olmadan Kürtaj - Hamileyken Boşanma

Hamile Kadını Terk Suçu Ve Cezası

Hamile kadını terk suçu Türk ceza kanunun 233 kısımda yer almaktadır. 233 kısımda yer alan madde gereği hamile eşin terk edilmesi halinde yada uzun süre beraber yaşadığı kadının hamile olduğunu bilerek terk etmesi, çaresiz bırakması ve bakmaması durumunda şikayet halinde 6 ay ile 1 sene arasında hapis cezası verilir. | Eşin Rızası Olmadan Kürtaj - Hamileyken Boşanma

Eşin Rızası Olmadan Kürtaj - Hamileyken Boşanma | Sıkça Sorulan Sorular

DAVACININ KIZININ AKRABALIK İLİŞKİLERİ VE AİLECE GÖRÜŞMELERİ OLAN DAVALI TARAFINDAN TEHDİT VE CEBİR YOLU İLE CİNSEL İSTİSMARI NEDENİYLE HAMİLE KALIP KÜRTAJ OLMASINA NEDEN OLDUĞU Davacı E. K. vekili tarafından, davalı C. K. aleyhine 30/04/2010 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre tarafların yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir. KÜRTAJ İŞLEMİ İÇİN EVLİ KADININ EŞİNDEN İZİN BELGESİ ALINMASI GEREĞİ Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzüğün maddesi uyarınca kürtaj işlemi için evli kadının eşinden izin belgesi alınması gerekmekte ise de, eşin rızası alınmadan yapılan işlemde ceza hukuku sorumluluğunu gerektiren bir durumun olmamasına ve özel hastanede çalıştığı anlaşılan şüphelinin kamu görevlisi sıfatının bulunmamasına göre, kanun yararına bozma isteminin REDDİNE karar verilmiştir. İŞYERİNDE TEMİZLİK PERSONELİ HASTA BAKICILIĞI VE BİRÇOK YARDIMCI HİZMETLERDE ÇALIŞAN DAVACI Davacı yazılı savunmasında hastanın kimliğini öğrendiğinde kürtaj olan hastanın arkadaşının kızı olduğunu, arkadaşı duyarsa çok üzüleceğini söylediğini kabul etmekte olup davacının bu sözleri de hasta masumiyetini ihlal mahiyetinde olup davalı feshi haklıdır. Bu nedenle davacının ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekir. KADINDAN KAYNAKLI BOŞANMAYA SEBEP OLAN EYLEMLERİN ERKEĞİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE OLDUĞU"][vc_column_text]Davalı-karşı davacı kadından kaynaklı boşanmaya sebep olan eylemler davacı-davalı erkeğin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup, boşanma sebebi ile erkeğin beklenen veya mevcut menfaatleri de haleldar olmuştur. Açıklanan sebeplerle davacı-karşı davalı erkek lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir. DAVACININ KIZININ AKRABALIK İLİŞKİLERİ VE AİLECE GÖRÜŞMELERİ OLAN DAVALI TARAFINDAN TEHDİT VE CEBİR YOLU İLE CİNSEL İSTİSMARI NEDENİYLE HAMİLE KALIP KÜRTAJ OLMASINA NEDEN OLDUĞU"][vc_column_text]Davacı E. K. vekili tarafından, davalı C. K. aleyhine 30/04/2010 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre tarafların yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 1135 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara