Hangi Sebepler Boşanma Nedenidir? Peki, Boşanmaların en büyük sebebi nedir?

Hangi Sebepler Boşanma Nedenidir? Peki, Boşanmaların en büyük sebebi nedir?
boşanma sürecinde karşılaşılabilecek genel ve özel boşanma sebeplerini ve bunların yasal çerçevesini detaylandırmaktadır. Peki, Hangi Sebepler Boşanma Nedenidir?

Boşanma sürecinde ortaya çıkabilecek birçok farklı neden bulunmaktadır.

Bunlar genel olarak evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak ifade edilebilir. İşte boşanma sebeplerine dair detaylı ve özgün açıklamalar:

Hangi Sebepler Boşanma Nedenidir?

Boşanma nedenleri arasında, evlilik birliğinin temelden sarsılması en genel sebeptir ve şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılır. Özel boşanma sebepleri ise zina, akıl hastalığı, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, hayata kast, onur kırıcı veya pek kötü muamele olarak kanunda belirtilmiştir.

Boşanmaların En Büyük Sebebi Nedir?

Boşanmaların en büyük sebepleri arasında fiziksel şiddet ve aldatma yer alır. Ancak, psikolojik şiddet de önemli bir boşanma nedenidir ve aşağılama, dışlama, hakaret, tehdit gibi sözlü (fiziksel olmayan) şiddet türlerini içerir.

Tek Celsede Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Tek celsede boşanma, özellikle hayata kast, onursuz bir hayat sürme, kötü muamele, eşin terki gibi durumlar somut delillerle desteklendiğinde mümkün olabilir.

Onur Kırıcı Davranışlar Nelerdir?

Onur kırıcı davranışlar, hakaret etmek ve iftira atmak gibi eşin onurunu zedeleyen kasıtlı eylemleri içerir. Bu davranışların boşanma sebebi olarak kabul edilmesi için kasıtlı olmaları gerekmektedir.

Cinsel Sorunlar Boşanma Sebebi midir?

Evet, eşler arasındaki cinsel sorunlar boşanma sebebi olarak kabul edilebilir. Bu tür sorunların evlilik birliğini temelden sarsması durumunda, mahkeme boşanmaya karar verebilir.

Kadının Ev İşi Yapmaması Boşanma Sebebi midir?

Temizlik ve ev işlerini yapmamak, somut olaya göre değerlendirildiğinde, boşanma sebebi olabilir. Evlilik içinde eşlerden beklenen rollerin yerine getirilmemesi evlilik birliğinin sarsılmasına neden olabilir.

en-cok-bosanma-sebebi-nedir.jpg

Küfür Etmek Boşanma Sebebi midir?

Mahkeme ve Yargıtay kararları, eşlerin kötü söz ve davranışlarının evlilik birliğini temelden sarsabileceğini kabul etmektedir. Bu tür davranışlar boşanma sebebi olarak değerlendirilebilir.

Kadının Cinsel İlişkiden Kaçınması Boşanma Sebebi midir?

Eşlerden birinin cinsel ilişkiden sürekli kaçınması, boşanma sebebi olabilir. Bu durumun evlilik birliğini sarsıcı etkisi olabilir ve mahkeme bu temelde boşanmaya karar verebilir.

Eşin Ailesi ile Görüşmemek Boşanma Sebebi mi?

Eşin ailesiyle görüşmemek veya eşin ailesine saygısızlık yapmak, boşanma sebebi olabilir. Bu tür davranışlar, evlilik birliğinin temel prensiplerine aykırı kabul edilerek boşanma gerekçesi olarak değerlendirilebilir.

Boşanma kararının verilmesi bazen yeterli olmayabilir. Çünkü boşanma davası açılması için medeni kanunumuzda belirtilen genel ve özel boşanma sebeplerine dayanmış olması gerekiyor. Neler boşanma sebebi olabilir konusunda daha faydalı olması nedeniyle aşağıdaki kararlar incelenmiştir.

Hangi Sebepler Boşanma Nedenidir? Hamile İken Baba Evine Bırakmak Nedeniyle Boşanma Davası

Kadın ve kocanın evlilik birliği içerisinde birbirlerine olan uzaklaştırmaya yönelik tavır ve davranışlarından en sık gerçekleşen hadiselerden ailesi yanına diğer ifade ile baba evine bırakma durumu eşin hamile iken gerçekleşen davranışlardandır.

Yargıtay örnek karar "davalı kocanın davacı kadını hamile iken baba evine bıraktığı, arayıp sormadığı, ilgilenmediği ve evlilik birliği sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda eşlerin arasında ortak yaşam temelinden sarsacak seviyede ve evlilik birliğin devamına olanak vermeyecek nitelikte bir şiddetli geçimsizlik mevcut ve sabittir".

Örnek karar "yapılan araştırma, soruşturma ve toplanan kanıtlardan davalı kocanın hamile olan eşini, parası olmadığını söyleyerek baba evine gönderdiği ve doğum yapan eşiyle ilgilenmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda eşler arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak seviyede ve aile birliğinin devamına imkan vermeyecek şekilde bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı kadın dava açmakta haklıdır".

bosanma-davasinda-3-yil-ayrilik-001.jpg

Doğum Sonrası Baba Evine Bırakmak Nedeniyle Boşanma Davası

Kadın ve kocanın evlilik birliği içerisinde birbirlerine olan uzaklaştırmaya yönelik tavır ve davranışlarından en sık gerçekleşen hadiselerden ailesi yanına diğer ifade ile baba evine bırakma durumu eşin doğum sonrası gerçekleşen olaylardandır.

Kocanın doğumu bahane ederek karısını baba evine bırakıp daha sonra ilgilenmediği sık karşılaşılan eşlerin uzaklaşmalarına ve birliğin temelinden sarılmasına neden olan davranışlardandır. Evlilik birliğinin temelinden sarılmasına neden olan tavır ve davranışlar boşanma davasında boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardandır.

Yargıtay örnek karar "davalı karşı davacı olan kocanın eşini doğumdan hemen sonra ailesi yanına bıraktığı, evlilik birlik sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda eşlerin arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak seviyede ve evlilik birliğin devamına olanak vermeyecek nitelikte bir şiddetli geçimsizlik mevcut ve sabittir".

Gece Yarısı Baba Evine Bırakmak Nedeniyle Boşanma Davası

Kadın ve kocanın birbirlerine olan uzaklaştırmaya yönelik davranışlarından en sık gerçekleşen hadise ailesi yanına ya da baba evine bırakma gece yarısı gerçekleşebiliyor. Birlikte yaşama ilkesinin ihlaline sebep olan davranış sahibi eş boşanma davasında boşanmaya sebep olur.

Yargıtay Örnek Karar : "kocanın gece yarısında karısını götürüp baba evine bıraktığı daha sonra arayıp sormadığı, ilgilenmediği ve ihtiyaçları ile gidermeye çalışmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda eşlerin arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak seviyede ve evlilik birliğin devamına olanak vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir". Örnek karar " davacı kadına fiziksel şiddet uygulayan, gecenin bir yarısı babasının evine bırakan, evlilik birlik sorumluluk yerine getirmeyen davalı kocanın kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda eşlerin arasında müşterek yaşam temelinden sarsacak seviyede ve evlilik birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir".

bosanmada-tedbir-nafakasi-avukat.jpg

Bayram Bahanesiyle Baba Evine Bırakmak Nedeniyle Boşanma Davası

Kadın ve kocanın birbirlerine olan uzaklaştırmaya yönelik davranışlarından en sık gerçekleşen hadise ailesi yanına ya da baba evine bırakma bayram bahanesiyle gerçekleşebiliyor. Birlikte yaşama ilkesine aykırı hareket etmek boşanma davasında boşanmaya sebep olan kusurlu davranışlarından sayılır.

Yargıtay örnek karar "boşanma davası tarihinde açılmıştır. Toplanan kanıtlardan: davacı kocanın bayram ziyareti bahanesiyle davalı karısını ailesinin yanına götürüp bıraktığı ve ardından telefon ederek karısını istemediğini, ondan ayrılmaya karar verdiğini söylediği, evin kilidini değiştirip davalı kadını eve almadığı, davalı kadının da davadan önce Davacı kocaya istediği parayı vermezsen başına gelecekleri düşün, biz yapacağımızı biliriz diyerek tehdit ettiği, bu suçtan mahkum olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda eşlerin arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak düzeyde ve evlilik birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir".

Akrabaları Yanına Bırakmak Nedeniyle Boşanma Davası

Kadın ve kocanın birbirlerine olan uzaklaştırmaya yönelik davranışlarından en sık gerçekleşen hadise akrabası yanına bırakma şeklinde gerçekleşebiliyor. Eşi uzaklaştırmaya yönelik davranışlar birlikte yaşama ilkesinin aykırı davranışlar nedeniyle boşanma davasında boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardandır.

Yargıtay örnek karar "davalı koca davacı karısını akrabalarına götürüp bıraktığı kızınızı alın dediği, evlilik birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda eşlerin arasında ortak hayatı temelinden sarsacak seviyede ve evlilik birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir şiddetli geçimsizlik mevcut ve sabittir".

Üçüncü Kişilerin Yanına Bırakmak Nedeniyle Boşanma Davası

Hangi Sebepler Boşanma Nedenidir? | Kadın ve kocanın birbirlerine olan uzaklaştırmaya yönelik davranışlarından en sık gerçekleşen hadise üçüncü kişilerin yanına bırakma şeklinde gerçekleşebiliyor. Genellikle bu üçüncü kişiler komşular olmaktadır. Eşi uzaklaştırmaya yönelik hareketler birlikte yaşama ilkesinin aykırı davranışlar sebebiyle boşanma davasında boşanmaya konusu sayılan davranışlardandır.

Eve Almamak Nedeniyle Boşanma Davası

Kadın ve kocanın birbirlerini eve almamaları evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal şiddet içeren bir davranış olduğundan dolayı boşanma hususu sayılan davranışlardandır.

Yargıtay örnek karar "davalı koca eşini eve almadığı ve ona karşı ağır hakaretlerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda eşlerin arasında ortak hayatı temelinden sarsacak düzeyde ve evlilik birliğin devamına olanak vermeyecek nitelikte bir şiddetli geçimsizlik mevcut ve sabittir".

Toplanan kanıtlardan davacı kocanın bir başka kadın ile ilişkiye girdiği ve bu ilişkisini sürdürdüğü, davalı kadının da kocayı eve almadığı onu tırnakladığı anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylardaki kusurun ağırlığı kocadadır. Kadının boşanmaya karşı çıkması hakkın kötüye kullanması olarak düşünülemez. Özelikle çocukların menfaati de dikkate alındığında evliliğin devamında yarar bulunmaktadır".

Aile Konutunun Kilidini Değiştirmek Nedeniyle Boşanma Davası

Eşlerin kilit değiştirmek yoluyla birbirlerini evden uzaklaştırmak evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal şiddet içeren davranış olduğundan dolayı boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardandır.

Yargıtay örnek karar "boşanma davasında toplanan kanıtlardan: kocanın bayram ziyareti gerekçesiyle davalı kadını ailesinin yanına götürüp bıraktığı ve ardından telefon ederek karısını istemediğini, ondan ayrılmaya karar verdiğini söylediği, evin kapısının kilidini değiştirip davalı kadını eve almadığı, davalı kadının da davadan önce Davacı kocaya istediği parayı vermezsen başına gelecekleri düşün, biz yapacağımızı biliriz diyerek tehdit ettiği, bu suçtan mahkum olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda kadın koca arasında ortak hayatı sarsacak düzeyde ve evlilik birliğin devamına imkan vermeyecek özellikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir".

Bu haber toplam 531 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara