Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanmada onur kırıcı davranışlar nelerdir?

Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanmada onur kırıcı davranışlar nelerdir?
Pek kötü davranış ve hakaretlerin boşanma nedeni sayılabilmesi için eşin sağlığına yönelik olması da yeterlidir. Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Pek kötü davranış Türk Medeni Kanununun özel boşanma nedenlerindendir. Pek kötü davranış aynı zamanda mutlak boşanma nedenlerindendir.

"Pek kötü davranış", Türk Medeni Kanunu'nda evlilik birliğinin sürdürülmesinin mümkün olmadığı durumları tanımlayan bir terimdir. İşte bu kavram ve ilgili diğer konular hakkında bilinmesi gerekenler:

Pek Kötü Davranış Nedir?

Pek kötü davranış, bir eşin diğerine karşı vücut bütünlüğüne, sağlığına veya onuruna yönelik gerçekleştirdiği her türlü saldırıyı ifade eder. Bu davranışlar arasında fiziksel şiddet, psikolojik baskı, eve kapatma, aç bırakma, cinsel zorlama gibi eylemler bulunur. Bu tür davranışlar, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına yol açar ve boşanma davası açma hakkını doğurur.

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Nasıl Olur?

Hayata kast, eşlerden birinin diğerinin hayatına kastetmesi, yani onun yaşamını tehlikeye atacak eylemlerde bulunmasıdır. Bu tür davranışlar, evlilik birliğinin devamının imkansız hale geldiğini gösterir ve boşanma kararı için yeterli sebeptir.

Boşanmada Onur Kırıcı Davranışlar Nelerdir?

Onur kırıcı davranışlar, eşlerden birinin diğerini küçük düşürücü, aşağılayıcı sözler söylemesi, hakaret etmesi, toplum önünde rencide edici eylemlerde bulunması gibi durumları kapsar. Sosyal medya üzerinden yapılan aşağılayıcı paylaşımlar da bu kapsamda değerlendirilir.

Eşini Dövmek Boşanma Sebebi Midir?

Fiziksel şiddet, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açar ve pek kötü davranış olarak kabul edilir. Eşlerden birinin diğerini dövmesi, boşanma davası açma hakkını doğurur.

Onur Kırıcı Davranışlar Nelerdir?

Onur kırıcı davranışlar arasında eş tarafından toplum içinde hakarete uğrama, evden kovulma, sürekli olarak aşağılanma, iftira atılması gibi eylemler yer alır.

Sevmemek Boşanma Sebebi Olur Mu?

Sevgisizlik ve ilgisizlik, evlilik birliğinin sürdürülmesini zorlaştıran durumlar arasında yer alır ve bazı durumlarda boşanma sebebi olarak kabul edilebilir.

Anksiyete Boşanma Sebebi Mi?

Depresyon ve anksiyete gibi akıl hastalıkları, tedavi edilebilen ve bazen kendiliğinden iyileşebilen durumlar olduğundan, bu tür hastalıklar tek başına boşanma sebebi olarak kabul edilmez.

Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma Nedir?

İsviçre medeni hukunda pek kötü muameleyi ikiye ayırmıştır. Birincisi bedensel pek fena muamele ikinci olarak manevi pek fena muamelelerdir. Pek fena muamelenin kaynağı İsviçre Medeni Kanundan kabul edilmektedir.

İsviçre Medeni Kanunu üç ayrı boşanma nedeni olarak gösterilmişti. Hayata kast, ağır eziyet ve ağır hakaret üç grupta toplamıştır. Bedensel pek fena muameleler veya pek kötü davranışlar İsviçre Medeni Kanununda ağır eziyet olarak kabul edilmiş ve mutlak boşanma nedenleri arasında kabul edilmiştir.

Türk Medeni Kanununa pek kötü davranış olarak girmiştir. Pek kötü hareketler özel ve mutlak özellik taşıyan bir boşanma nedenidir.

Pek Kötü Davranışın Şekilleri Nelerdir?

Bedensel pek fena muamelelerin maddi özellikte gerçekleşen biçimde pek kötü davranış ve hareket olarak boşanma nedeni oluşturur.

Eşin Vücut Bütünlüğüne Saldırı Olan Pek Kötü Davranış

Pek kötü hareketin boşanma nedeni oluşturması için eşin vücut bütünlüğüne yönelmesi yeterlidir. Eşin vücut bütünlüğüne yönelen pek kötü davranışlar ve hareketler şu şekilde örneklenebilir; zulüm, işkence, ağır eziyet, acımasızca dövmek, aşırı derecede cinsel ilişkide bulunmak, anormal cinsel ilişkiye zorlamak gibi benzeri davranışlar pek kötü davranışlardır.

Dava, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma isteğine ilişkin açıldığında ceza mahkemesinde boşanma davasına konu olan hareketler hakkında maddi olayı tespit eden karar var ise aile mahkemesi hakimini bağlar.

Eşin Sağlığına Saldırı Olan Pek Kötü Davranış

Pek kötü davranış ve hakaretlerin boşanma nedeni sayılabilmesi için eşin sağlığına yönelik olması da yeterlidir.

Eşin sağlığına yönelen pek kötü davranışlara örnek olarak; aç bırakmak, hastalık aşılamak, mahzene kapatmak, soğuk taş üzerinde çıplak bırakmak, hapsetmek gibi hareket ve davranışlar pek kötü davranış olarak kabul edilmektedir.

Pek Kötü Davranışın Şiddeti Nedir?

Pek kötü davranışın özel ve mutlak bir boşanma sebebi olması başka bir ifadeyle davalı eş tarafından gerçekleştirilen pek kötü davranışlar nedeniyle ortak yaşamın davacı eş için çekilmez duruma gelmiş olup olmadığı tespiti zor olacağından pek kötü davranışın zulüm veya işkence boyutunda olması şarttır.

Nitekim doktrinde pek kötü davranış zulüm veya işkence başlığı altında işlenmektedir. Davalı eşin tekrarlanmamak şartıyla davacı eşi tokatlaması hafif yaralama suçu sayılır, ancak zulüm ve işkence sayılamaz.

Zulüm ve işkencenin ise pek fena muamele olgusuna sokulabilmesi için tekrarlanması şart değildir. Ancak pek kötü muamelenin eşe ıstırap veren ve onun sağlığını bozacak ağırlıkta olması gerekir. Yargıtay pek kötü davranış nedeniyle boşanmaya karar verilebilmesi için dövme fiilinin bir defa yapılmasının yeterli oldu kanaatindedir.

Eşe ıstırap veren ve onun sağlığını bozacak nicelikte olmayan hareketler pek kötü davranış nedeniyle boşanma, değil, evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davasına konu olabilir.

Pek Kötü Davranışın Belirlenmesi Nasıl Olur?

Davalı eş tarafından gerçekleştirilen hareketlerin pek kötü davranış sayılıp sayılmayacağını hakim belirleyecektir. Aile mahkemesi hakimi davacı eş ve davalı eşin; karakterlerini, kültür seviyelerini, sosyal özelliklerini, eğitim seviyelerini, yaşadıkları çevrenin algı ve geleneklerini, yöresel yaşam ve davranış şekillerini dikkate almalıdır.

Aile mahkemesi hakimi davalı eş tarafından davacı eşe yapılan fiillerin bu ölçütleri göz önüne alınarak pek kötü davranış olup olmadığına karar verecektir.

Pek Kötü Davranışta Kusur Nasıl Tespit Edilir?

Pek kötü hareket nedeniyle boşanma davasında kusur kavramına açıklık getirilmelidir.

Pek Kötü Davranışta Davalının Kusurlu Olması Mı Gerekir?

Pek kötü hareketler kusura dayanan boşanma nedenidir. Akıl hastası veya ayırt etme gücünden mahrum eşe karşı pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası açılamaz.

Pek kötü davranışta bulunan eş akıl hastası ise ve diğer koşullarda mevcut ise akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilir. İhmal var ise sadece evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayanarak boşanma davası açılabilir.

Şiddet hareketleri meydana geldiğinde diğer eşin kışkırtması varsa kusur tamamen ortadan kalkabilir Bu hususların tespiti hakimin görevidir.

Pek Kötü Davranışta Ortak Yaşamın Çekilmezliği Aranmaz

Pek kötü fiiller nedeniyle açılan boşanma davalarında boşanmayı gerektiren ve pek kötü davranış olarak ifade edilen eylemin eylemsizliğin evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında olduğu gibi müşterek yaşamı çekilmez hale getirip getirmemesi neticesine bakmaz.

Pek Kötü Davranışta Kusur Kıyaslaması Yapılmaz

Pek kötü hareketler ve davranışlar nedeniyle açılan boşanma davalarında evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davalarında olduğu gibi var ise davacının kusurlu davranışlarının göz önüne alınması yoluyla kusur kıyaslaması yapılamaz.

Davacı eş ne kadar kusurlu olursa olsun davalı eşin gerçekleştirdiği hareket ve davranışların özel ve mutlak nitelik taşıyan bir boşanma gerekçesidir. Bilinmelidir ki pek kötü kırıcı davranışı boşanma için yeterli bir sebeptir.

Türk Medeni Kanununun uyarınca hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma kararı verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir, bu durumda ayrıca kusur değerlendirilmesi yapılamaz. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davalarında olduğu gibi davacı eşin kusurlu hareketlerinin dikkate alınması suretiyle kusur kıyaslaması yapılamaz.

Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma Dava Hakkının Ortadan Kalkması

Pek kötü davranış ve hareketler nedeniyle boşanma davalarında dava hakkının iki durumda ortadan kalktığını görmektedir. Birincisi hak düşürücü geçmesi süre ve ikinci olarak aftır.

Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma Hak Düşürücü Süre

Pek kötü davranış ve fiiller nedeniyle boşanma davasında davaya hakkı olan kadın veya kocanın, boşanma nedenini öğrenmesinden itibaren altı ay ve her durumda pek kötü davranış fiillerin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davasında yer alan süreler hak düşürücü süre olduğundan hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınmalıdır.

a) Boşanma Nedeninin Öğrenmesinden İtibaren Altı Aylık Süre Dava açma hakkı olan eşin boşanma nedenini öğrenmesinden itibaren altı ay dolmasıyla dava hakkı düşer.

b) Her Durumda Hayata Kast Fiillerinin Üzerinden Beş Yıl Süre Davaya hakkı olan eşin her durumda pek kötü hareket ve davranış fiillerinin üzerinden beş yıl geçmekle o fiile dayalı dava hakkı düşer.

Altı aylık sürenin ceza hükümlülüğünden sonra başlatılması mümkün değildir. Çünkü ceza davası açan ve eşini pek kötü davranıştan mahkum ettirecek kadar ileri giden bir eşin evlilik birliğini korumasından bahsedilemez.

Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanmada Af Nedeniyle Dava Hakkının Düşmesi

Pek kötü fiiller ve davranışlar mutlak bir boşanma nedeni olduğu halde af durumda dava hakkı düşer. Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davalarında af pek kötü hareketlerde ve davranışlarda bulunan eşin kabulüne bağlı değildir.

Af durumda dava açılmayacağı hükmünde Medeni kanunda düzenlenmiştir. Affeden eşin dava açma hakkı yoktur. Affın iki unsuru vardır; ruhen çektiğim acıları yendim ve evlilik birliğini devam ettiriyorum hükmünde olduğundan dava açamaz.

Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Şekle Bağlı Değildir

Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davalarında af bir şekle ve biçime bağlı değildir. Yazılı yapılabilir. Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davalarında af yazılı olabilir,

Örnek olarak mesaj, mail veya mektup ile af iradesi ifade etmiş olabilir.

Bu haber toplam 510 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara