Hakaret Nedeniyle Boşanma

Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Bu nedenle Hakaret Nedeniyle Boşanma davasında hakarete uğrayan taraf uygun miktarda tazminat talep edebilir.

Yargıtay Kararı-Hakaret Nedeniyle Boşanma

T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 25942 Karar: 2015 / 14322 Karar Tarihi: 02.07.2015

BOŞANMA DAVASI – KADININ ERKEĞİN ANNESİNE HAKARET ETTİĞİ AİLESİNE SOĞUK DAVRANDIĞI – ERKEĞİN AİLESİNİN MÜŞTEREK EVDE KALMALARINA TEPKİSİZ KALDIĞI VE KADININ BOĞAZINI SIKTIĞI – TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLDUKLARI – NAFAKASI İSTEMİNİN REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ.

ÖZET: Mahkemece davacı kadın ağır kusurlu kabul edilerek tarafların boşanmasına karar verilmiş ise de, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacı kadının davalı erkeğin annesine hakaret ettiği, davalının ailesine soğuk davrandığı, davalı erkeğin babasının cenazesine katılmadığı, buna karşılık davalı erkeğin de ailesinin uzun süre müşterek evde kalmalarına tepkisiz kaldığı, müşterek konutun kilidini değiştirdiği ve kadının boğazını sıktığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir.

 

Boşanma.jpg” alt=”Hakaret Nedeniyle Boşanma” width=”800″ height=”532″ /> Hakaret Nedeniyle Boşanma

Hakaret Nedeniyle Boşanma Ankara avukat