Ziynet Eşyası Alacağı Davası Nasıl Açılır? Düğünde takılan takılar geri istenebilir mi?

Ziynet Eşyası Alacağı Davası Nasıl Açılır? Düğünde takılan takılar geri istenebilir mi?
Ziynet Eşya Alacağı Davaları Evlenme sürecinin farklı aşamalarında kadının kendisine takılmış olan ziynet eşyaları kimden geliyor olursa olsun kadının bir nevi geleceğinin güvence altına alınmasını sağlayan eşyalar da olmaktadır.

Evlilik birliği içinde veya sonrasında ortaya çıkan mali konular ve zararların giderilmesi, hukukun önem verdiği konulardandır. Bu çerçevede, bazı durumlar ve ilgili hukuki terimler daha detaylı bir incelemeyi gerektirir.

1. Aynen İade Nedir?

Aynen iade, suç sonucu mağdurun veya kamu yararının uğradığı maddi zararın, suçun işlenmesinden önceki duruma geri dönülerek tamamen giderilmesini ifade eder. Hukukta, bu terim genellikle ceza davalarında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarından birisi olarak karşımıza çıkar. Burada amaç, maddi zararın tamamen ortadan kaldırılmasıdır; ancak manevi zararlar bu kapsam dışında tutulur. Zararın aynen iadesi, zararın doğrudan ve tam olarak giderilmesi anlamına gelir.

2. Ziynet Alacağı Davası Belirsiz Alacak mı?

Ziynet eşyası davaları, genellikle tarafların düğünde takılan ziynetlerin ve paraların tam değerini bilememesi sebebiyle belirsiz alacak veya kısmi alacak davası olarak açılır. Ancak Yargıtay uygulamaları, bu tür davaların kısmi alacak davası olarak açılmasının daha uygun olduğunu belirtmektedir. Bu, davacının ziynet eşyalarının değeri konusunda belirli bir tahminde bulunmasını ve davanın bu tahmine dayanarak açılmasını gerektirir.

3. Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Davasında Harç

Ziynet eşyaları davası açılırken, 2024 yılı itibarıyla ödenmesi gereken harç miktarı, ziynetlerin değerine göre hesaplanmaktadır. Bu değerli eşyalar genellikle altın, elmas, gümüş gibi malzemelerden yapılmıştır ve dava sırasında bu eşyaların değeri, dava harcının belirlenmesinde temel alınır.

4. Düğünde Takılan Takılar Geri İstenebilir mi?

Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddelerine göre, düğünde eşlere takılan takılar ve değerli eşyalar, kişisel mal olarak kabul edilir. Boşanma sonucu, bu ziynet eşyaları üzerinde hak iddia edilebilir ve diğer eş, dava açarak bu alacağını talep edebilir. Bu durum, kişisel malın korunması ve adil bir dağılımın sağlanması amacını taşır.

5. Ziynet Eşyalarının İadesi Davası Ne Zaman Açılır?

Ziynet eşyalarının iadesi talebiyle açılacak dava, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde açılabilir. Bu süre zarfında, eşya davası, istenilen eşyaların aynen iadesi ya da mevcut değilse, dava tarihindeki bedelinin ödenmesi talebiyle gerçekleştirilir. Bu, hak sahibinin mülkiyet hakkını koruma altına alır ve adil bir çözüm sunar.

ziynet-alacagi-davasi-nasil-acilir.jpg

Ziynet Eşyası Alacağı Davası

Yargıtay kararlarına bakıldığında ziynet eşyaları kavramının kadının üzerinde olan, saklanabilecek ve yer değiştirmesinin kolay bir şekilde yapılabileceği eşyalar olarak sınıflandırılması söz konusu olmuştur.

Kadın eğer ziynet eşyalarını istiyorsa burada ziynetlerinin mutlaka kocada bulunduğunu ve bunların götürülmesine kocası ya da başka kişiler tarafından engel olunduğunu ortaya koyması gerekmektedir. Eğer koca ziynetlerin var olduğunu kabul ederse bu durumda ispat sorumluluğu diğer tarafa kayacaktır.

Türkiye'de sıklıkla görülen durumlardan biri olarak ziynet eşyalarının kişilerin düğün, balayı veya ev eşyası gibi süreçlerde harcamış oldukları paranın karşılığında bozdurulması hali yaşanmaktadır. Burada kadının bunlarla ilgili olarak daha sonra bir talepte bulunamaması ancak kocanın kadının isteği ve onayı doğrultusunda bu hareketleri yapmış olmasını kanıtlaması ile mümkün olmaktadır.

Ziynet Eşyaları Nelerdir?

Mal paylaşımından yeni mal rejimlerinin uygulanmaya başlanması ile birlikte evlilik birliğini sürdürmekte olan kişilerin kişisel ve edinilmiş mallar başlığı altında iki farklı mal türünde sahip olabileceği eşyalar bulunmaktadır.

Burada evliliğin bitişi sırasında yapılan ayrımda edinilmiş mallar eşit bir şekilde taraflar arasında paylaştırılırken kişisel mallar ile ilgili olarak mallar kime aitse onda malların kalması sağlanır. Buna ek olarak eşlerin birbirinde bulunan eşyaları da iade etme yoluna gitmesi gerekmektedir.

Burada ziynet eşyaları ile ilgili olarak bilinmesi gereken bu eşyaların da kadının kişisel malı sayılması olmaktadır. En genel bilinen haliyle ziynet eşyaları düğün öncesi, sırası ve sonrasında evlenmesinden dolayı kadına takılmış olan her türden eşya olmaktadır.

Erkekler için ise ziynet eşyalarından söz etmek için yaşanılan bölgedeki adetlere göre bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Çünkü zaman zaman erkeğe takılmış olan takıların da kadının malların sayılması sağlanabiliyor.

Kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etme noktasında yeteri kadar güce sahip olmadığı düşünülen günümüzde kadınların bu ziynet eşyaları ile güvence bulması daha anlamlı olmaktadır.

Evlilik boyunca elde edilen ziynet eşyaları ile ilgili olarak kadın hediye şeklinde aktarılmış olan ziynet eşyalarının doğrudan bağışlanmış kabul edilmesi sağlanır. Bu durumda ziynet eşyaları kadının kendi kişisel mallarından sayılacaktır. Fakat yatırım veya farklı amaçlar doğrultusunda ziynet eşyalarını almış olan eşler için bağışlamanın dışında bir ziynet eşyası alımı yaşanmışsa edinilmiş mallara bunu katmak yerinde olacaktır.

ziynet-esylarin-iadesi-davasi-bosanma.jpg

Ziynet Eşya Alacağı Davaları Nerede Açılır?

Ziynet eşyalarının iadesinin kendisine yapılmasını isteyen kişiler haklarını koruyabilmek adına müstakil niteliği taşıyan davalarını açabilir. Bu davalar boşanma davalarının içinde görülebildiği gibi bunlardan ayrı olarak da açılabilmektedir.

Harcı ödendiği takdirde ziynet eşya alacaklarına ilişkin davaların ayrı bir şekilde açılması mümkün olabiliyor. Ziynet eşyalarının iadesi ile ilgili davalarda görevli mahkeme statüsüne sahip olan mahkeme aile mahkemeleri olduğu için kişilerin bu mahkemeye başvuru yapması gerekmektedir.

Ziynet Eşya Alacağı Davalarında İspat

Türk Medeni Kanunu tarafından getirilen kurallar gereği hak talebinde bulunulduğunda bunun zeminini oluşturmak için ispat yükümlülüğünün de yerine getirilmesi gerekmektedir.

Ziynetlerin eşinde kaldığını ve götürülmesinin engellendiğini ispat etmek için kişiler tanıktan yemin etme yoluna kadar her yola başvurabilirler.

Bu haber toplam 378 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara