ZİYNET EŞYALARININ AYNEN İADESİ

Ziynet Eşyalarının Aynen İadesi konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

ZİYNET EŞYALARININ AYNEN İADESİ YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2014/11950 Karar: 2015/9890 Karar Tarihi: 16.09.2015 – Ziynet Eşyalarının Aynen İadesi

ZİYNET EŞYALARININ AYNEN İADESİ İSTEMİ – DAVALININ DAVACIYA AİT BİLEZİKLERİ İADE ETTİĞİNE İLİŞKİN SAVUNMASI OLUP OLMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, ziynet eşyasının aynen iadesi, olmadığı takdirde bedelinin ödetilmesi istemine ilişkindir. Dosyada bulunan … ve … tarihli duruşma tutanaklarından; davalının, dava konusu altınları davacının rızası doğrultusunda borçlarını ödemek için sattığına ilişkin beyanda bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalının, bu şekildeki ikrarı kendisini bağlayacağından, aldığı bilezikleri iade ettiğinin ispatı da kendisine aittir. Davalının davacıya ait bilezikleri iade ettiğine ilişkin savunması sözkonusu olmayıp tüm dosya kapsamına göre davacıya ait ziynet eşyalarının davalıda kaldığının kabulü ile, alacağın kapsamının belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davalının altınları borç ödemek için bozdurduğuna ilişkin beyanı nazara alınmadan karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir.. Ankara avukat