Anlaşmalı Boşanma Nafaka

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Anlaşmalı Boşanma Nafaka

Anlaşmalı Boşanma Nafaka

Anlaşmalı Boşanma Nafaka

Anlaşmalı Boşanma Nafaka

Anlaşmalı Boşanma Nafaka | Anlaşmalı Boşanma Davalarında Nafaka Sorunu Hukukta bir sürecin başlaması yani bir bağın oluşması nasıl yeni hak, yükümlülükler ve sonuçlara neden oluyorsa sürecin bitmesi yani bağın hukuki olarak son bulması da birtakım yükümlülüklerin doğmasına, hakların ve sonuçların oluşmasına neden olmaktadır. Evlilik birliğinin boşanma ile sonuçlanmasındaki sonuçlardan biri de nafaka sorunudur.

Nafaka çeşitlere ayrılmakla beraber eşlerden birinin diğer eşe belli nedenlerden dolayı ki bu nedenler nafaka çeşitlerinin oluşmasını sağlayan nedenlerdir her ay belli bir miktarda para vermesidir.

Kanun koyucu nafaka sistemini oluştururken aile birliği içerisinde yer alan bireylerin birbirlerine bakma ve aile birliğini geçindirme yükümlülüklerini tamamen ortadan kaldırmayıp eşlerin birbirleri üzerindeki mali sorumluluğunu devam ettirerek herhangi bir geçim kaynağı olmayan diğer eşe evlilik birliği süresinde bağımlı yaşayan eşin mağdur olmasını engellemektir.

Nafaka istenme nedenlerine göre türlere ayrılır. Bunlar:

  • Tedbir nafakası
  • Yoksulluk nafakası
  • İştirak nafakası

Tedbir nafakası hakim tarafından resen boşanma davası süresinde herhangi bir geçim kaynağı bulunmayan ve dava süresi içinde mağdur olabilecek olan tarafa maddi geçim kaynağı olup diğer tarafa göre bütçesi iyi olandan dava bitimine kadar belli aralıklarda ve belli bir miktar para vermesini hükmeden nafakadır.

Önlem amaçlıdır. Boşanma davasında tedbir nafakası verilirken tarafın kusurluluğu aranmaz bu nedenle anlaşmalı boşanma davalarında da tedbir nafakası görülebilmektedir.

Yoksulluk nafakası taraflardan birinin istemi üzerine hakimin yoksulluğa düşecek olan tarafa yoksulluğa düşmeyecek olan mali durumu iyi olan taraftan belli aralıklar ile mağdur olmaması ve hayatını asgari düzeyde bile olsa geçindirmesi için istediği para bedelidir.

Nafaka yükümlüsünün kusurlu olması aranmamaktadır. Bu da anlaşmalı boşanma davasında taraflardan birinin diğerinden nafaka isteminde bulunması sorun değildir.

Burada önem arz eden konu nafakanın istenip istenmeyeceğini ve isteneceği takdirde ne adar bir meblağ isteyeceğini tarafların davadan önce karar vermesi veya hakim karar verdikten sonra kabul etmeleri gerekmektedir.

İştirak nafakası ise çocukları olan tarafların çocuklarının eğitim ve öğretim hayatlarının devamı için velayeti alan tarafa velayeti almayan tarafın ödenmesi gereken bedeldir. Bu konuda da tarafların velayetin kimde kalacağını, ne kadar iştirak nafakası verileceğini kararlaştırmış olmaları gerekmektedir.

NAFAKA DAVASI – DAVALININ ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE ÇOCUĞUN ÖĞRENİM HAYATI SÜRESİNCE MASRAFLARINI KARŞILAYACAĞINI TAAHHÜT ETTİĞİ.

ANNE İLE NAFAKA YÜKÜMLÜSÜ BABANIN EKONOMİK DURUMUNA İSTİNADEN DAHA FAZLA NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ.

Anlaşmalı Boşanma Nafaka | Mahkemece; davalının anlaşmalı boşanma protokolünde müşterek çocuğun öğrenim hayatı süresince özel okul masraflarını karşılayacağını taahhüt ettiği gözetilerek ve hükmedilen nafaka miktarının kendi kayıt yaptırdığı okul masrafını dahi karşılamadığı dikkate alınarak,

Davalının şahsi ve taşınmazlarına ilişkin geliri ile müşterek çocuğun özel okul masraflarının araştırılması neticesinde oluşacak sonuca göre müşterek çocuğun yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları, davacı anne ile nafaka yükümlüsü babanın ekonomik durumuna istinaden daha fazla nafakaya hükmedilmesi gerekir

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

1Soru

Avukata Soru Sor