Bilişim Suçları Davaları

Bilişim Suçları Davaları
Bilişim Suçları Davaları Teknolojinin gelişimiyle birlikte karşımıza çıkan bilişim kavramı, internet ve bilgisayar teknolojisinin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. İnternetin hemen her alanda kullanılması, bilişim konusunda karşımıza çıkan suçları da beraberinde getirmektedir. Bilgisayar korsanları olarak anılan bilişim suçluları, kişisel veya...
Bilişim Suçları Davaları Nasıl Görülür? Bilişim suçları diğer bir adıyla siber suçlar davaları, son dönemde hukuk sistemimizde yoğunluğunu giderek artıran dava türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilişim suçları, bilişim alanına giren her türlü suçu kapsam içine almaktadır. Dolayısıyla internet ve bilgisayar çağı olarak adlandırılan günümüz dijital ortamında bu suçların belirli bir alan veya sayı ile sınırlarının belirlenmesi oldukça zor bir durum olarak kabul edilmelidir. Zira siber yani bilişim suçları, sadece bilgisayar alanıyla ilgili suçları, bilgisayar ortamında gerçekleştirilen kanunsuz hareketleri karşılayan bir kavram değildir. Bilişim suçları içinde günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle birlikte; akıllı cep telefonları, tablet, pos makinesi ve benzerleri gibi internet erişiminde bulunabilen aygıtlar da kapsam dâhilinde değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bilgisayar ve bilgisayar ağı dahil söz konusu internet erişimine sahip olan teknolojik aygıtlar aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi bir hukuksuz eylem, bilişim suçlarının ana konusu haline gelmektedir. Bu noktadan hareketle günümüzde hukuki alanda bilişim suçları davaları giderek önemini artıran bir dava türü olarak görülmektedir. Zira teknolojinin geniş kitleler tarafından kullanılması bu alanda her geçen gün yeni bir hukuksuzluğun yaşanmasını da beraberinde getirmektedir.

Bilişim Suçları Davası Ankara

Son dönemde özellikle internet kullanıcıları tarafından sıklıkla hakkında araştırma yapılan konulardan biri de muhakkak bilişim suçları ile ilgilidir. Zira günümüzde sosyal medyanın ülkemizdeki vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanımı, bu alanda pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. İnternet kullanıcıları sosyal medya üzerinden özellikle anonim kimliklerini güvence olarak görerek, düşünce ve fikir özgürlüğünün sınırlarını aşarak başka kullanıcıları hedef alan, hakaret içerikli pek çok paylaşımda bulunabilmekteler. Yaşanan bu olumsuz durumların sıklık göstermesi ve sayısındaki artış, bilişim suçlarını internet üzerinde daha popüler bir hale getirmiştir. Çünkü birçok internet kullanıcı bu durumdan mağdur ve şikayetçi oldukları için internet üzerinden bilişim suçları cezaları şeklinde araştırmalar yaparak hukuk dışı hareketlerde bulunan kişilerin ne gibi yaptırımlar ile karşılaşabileceğini öğrenmek istemekteler.

Bilişim Suçları (Siber Suçlar) Cezaları

Bilişim suçları kapsamında kanunen uygun görülen cezalardan bahsetmeden evvel, Türk Ceza Kanunu kapsamı içine giren bilişim suçlarının hukuki açıdan hangi şekilde tanımlandığına göz atmakta fayda vardır. Söz konusu bilişim yani siber suç teşkil edecek kanunsuz hareketler ve bilişim suçları örnekleri şunlardır:
  • Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme
  • Bilişim sistemlerinin işleyiş mekanizmasını bozma veya engelleyerek verilerini değiştirme
  • Banka ve kredi kartı gibi elektronik belgelerin kötüye kulanımı
  • Haberleşmenin gizliliği ihlali
  • Şahısların rızası olmadan, yapmış oldukları konuşmaların dinlenmesi veya kayda alınması ya da herhangi bir platformda ifşa edilmesi
  • Şahısların özel hayatına ait görüntü veya seslerin kişilerden izinsiz olarak ifşa edilmesi
  • Hukuk dışı olacak şekilde kişiye ait verilen herhangi bir amaç için kaydedilmesi
  • Kişiye ait verilerin hukuk dışı olacak şekilde ele geçirilmesi ve rıza dışı ifşası
Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, bilişim suçlarının hukuki boyutunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Nitekim suça ilişkin en temel alınan ölçüt kişinin rızası olmaktadır. Kişinin rızası olarak adlandırılan kavram ise Türk Ceza Kanunu’nda hukuka uygunluk sebepleri olarak düzenlenmiştir. Rıza unsurunun devreye girmesinin ardından hukuk dışı olarak nitelendirilen bir eylem hukuka uygun bir eylem haline dönüşmektedir. Dolayısıyla hukuka uygun görülen bir eylem için de yetkili mahkeme tarafından hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılmamaktadır. Bilişim suçlarında kişilerin sosyal medya hesaplarını rızaları dışında ele geçiren kişilerin en az 1 yıl hapis cezası ve adli para cezasına çarptırılmaları söz konusudur. Bununla birlikte kredi kartı veya banka kartı gibi daha geniş çaptaki siber suçlarda yaptırımlar suçun niteliğine göre orantılı olarak ağırlaştırılmaktadır.

Bilişim Suçları İçin Nasıl Dava Açılır?

Bu noktada bilişim suçları ile ilgili olarak mağduriyetinizi belirten bir dilekçe hazırlayarak, topladığınız deliller ile birlikte kolluk kuvvetlerine ya da Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat edilmesi gerekmektedir. Siber Suçlarla Görevli Şube Müdürlüğü bu alanda yetki sahibidir.

Bilişim Davası Avukatı

Her ne kadar Bilişim Kanunu adı altında ayrı bir kanun olmasa da bilişim hukuku da alanında uzmanlık gerektiren bir bölümdür. Nitekim Türk Ceza Kanunu’nun ayrı bir bölümünün oluşturan siber suçlar, uzman ceza avukatının vekilliğinde davalarda görülebileceği gibi özellikle bilişim hukuku alanında deneyim sahibi olmuş avukatların da desteği ile gerçekleştirilebilmektedir.

Bilişim Suçları Davaları

Teknolojinin gelişimiyle birlikte karşımıza çıkan bilişim kavramı, internet ve bilgisayar teknolojisinin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. İnternetin hemen her alanda kullanılması, bilişim konusunda karşımıza çıkan suçları da beraberinde getirmektedir. Bilgisayar korsanları olarak anılan bilişim suçluları, kişisel veya kurumsal olarak kullanılan internet sitelerini hedef alarak, haksız kazanç, sisteme izinsiz giriş ve buna benzer zararlar vermektedir. Bilişim suçları şikayet dilekçesi vermek isteyen insanların uygulaması gereken yöntem, öncelikle polise başvurmak olacaktır. Polise yapılacak olan başvuru sonrası, ipucu ve delillerin toplanması aşaması başlayacaktır. Suç oluşturacak delillere ulaşıldığında, dosya oluşturulup savcılığa gönderilir. Savcılığın dosyayı kabul etmesinin ardından dava açılabilmektedir. Bilişim suçları şikayet dilekçesini oluşturmadan önce yapılması gereken şey ise, bilişim suçları konusunda bilinçli hale gelmek olacaktır. Yeni sayılabilecek bir kavram olan bilişim suçları, TCK bünyesinde pek çok madde ile bulunmaktadır. Bilişim suçlarında kullanılan bilgisayarlar, suç aleti olarak nitelendirilebileceği gibi suçun hedef olduğu nesne olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bilgisayar korsanlarının hedef aldığı bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri, insanların kişisel bilgilerini saklamaktadır. Bu bilgilere izinsiz erişim sağlamak amacıyla sistemin işleyişinin bozulması, sistemin tamamen veya kısmen çökertilmesi, suç unsuru olarak görülmektedir. Bilgisayarların veri tabanlarında saklanan bilgilerin izinsiz olarak alınması ve umuma açık yerlerde dağıtılması da aynı şekilde suç unsuru sayılmaktadır. En çok karşılaşılan bilişim suçlarından biri de telif hakkı konusunda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle müzik ve film medya ortamlarının izinsiz çoğaltılması, kopyalanması ve dağıtılması, hem para cezası hem de hapis cezası ile sonuçlanmaktadır. Bilişim suçları şikayet dilekçesi oluşturmanız için yeterli olacak bu sebeplerden sonra, suçlu olarak addedilen kişi hakkında dava açılması mümkün olacaktır. Bu davaların sonuçlanması ise, birkaç yıl sürebilmektedir. Bilişim suçları ile mücadele için oluşturulmuş olan TİB, suç işleyen veya suça teşebbüs eden kişilerin izini sürmektedir. Son günlerde tartışılan internette sansür yasası, bilişim suçlarında çok daha büyük yaptırımların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Hafif ve ağır olarak ayrılan bilişim suçları, bu özelliklerine göre cezalandırılmaktadır. Hafif suçlara örnek olarak gösterilebilecek olan yasaklı siteler, TİB tarafından erişime kapatılmaktadır. Bir internet sitesi telif hakkı nedeniyle kapatılıyor ise, kapatma cezasının yanında maddi tazminat davası açmak da mümkün olacaktır. (Bilişim Suçları Davaları) Maddi tazminat davasına ek olarak verilebilecek olan hapis cezası, suçların tekrar işlenmemesi için caydırıcı bir etki de sağlamaktadır. İzinsiz olarak banka hesaplarına girilip maddi kazanç sağlaması, devlet kurumlarına ait olan sitelerin veri tabanlarına girilip kişisel bilgilerin dışarı sızdırılması, e-ticaret sitelerinde kullanılan kredi kartı hesaplarının ele geçirilerek maddi kazanç elde edilmesi ve buna benzer pek çok konu hakkında bilişim suçları şikayet dilekçesi oluşturarak dava açılmasını sağlayabilirsiniz. Ağır suçlar kapsamına giren bu konularda cezalandırma ise, ağır hapis cezası ve ek olarak para cezası şeklinde olacaktır. Teknolojinin gelişimi ile son yıllarda artan bilişim suçları, insanların kolay yoldan para kazanma hevesleri, insanların kişisel bilgilerinin ele geçirilip maddi ve manevi kazanç elde etme çabaları nedenleri ile ortaya çıkmaktadır. Terör kapsamına girecek kadar ağır suçların da bulunduğu bilişim sektöründe, devletin oluşturmuş olduğu ekipler ve kurumlar, bu suçlarla mücadele etmede etkili olmaktadır. Bilişim suçlarının kontrol altına alınması ve suç oranının azalması için oluşturulan bu kuruluşlara ek olarak, insanların da bilinçli şekilde hareket etmeleri faydalı olacaktır.

Bilişim Suçları Davaları - Cezası

Bilişim sistemine girme   MADDE 243 Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz. (Bilişim Suçları Davaları)

Bu haber toplam 268 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara