Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası

Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası
Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası YARGITAY KARAR: AYRI YAŞAMAKTA HAKLI OLAN EŞE NAFAKA BAĞLANMALIDIR. T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2009/19375 Karar: 2009/20661 Karar Tarihi: 21.12.2009 NAFAKA DAVASI - HAKKANİYET İLKESİ DE DİKKATE ALINARAK AYRI YAŞAMAKTA HAKLI OLDUĞU ANLAŞILAN DAVACI KADIN İÇİN HAK VE NESAFETE UYGUN BİR TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ...
Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası Boşanma davası açmadan tedbir nafakası talebi boşanma davası açılmadan bağımsız olarak yapılabilir. Boşanma davası açılmadan tedbir nafakası için Aile Mahkemeleri görev almaktadır.

Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası Nasıl Bağlanır

Türk Medeni Kanunu’nun 195. Maddesine göre evlilik birliğinde meydana gelen yükümlülüklerin yerine getirilememesi ya da evlilik birliğinde anlaşmazlıkların olması durumunda gerekli kararlar hakim tarafından kararlaştırılmaktadır. Tedbir nafakasının talep edilmesi için dava sürecinde bu durum talep edilebilir ya da boşanma davası açılmadan talep edilebilir. Fakat boşanma olmadan yasal yollara başvurulmadan tedbir nafakası talebinde bulunmak için:
  • Resmi bir evliliğin olması,
  • Eşlerin ayrı şekilde yaşaması,
Nafaka talebinde bulunan eşin ayrı yaşamak için haklı sebeplerinin olması gerekmektedir. Bu haklı sebepler eşin şiddet uygulaması ya da eşin farklı bir kadın ya da erkekler yaşaması olarak sayılabilir.

Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası için Hangi Mahkemeler Görevlidir?

Tedbir nafakası için yetkili mahkeme Aile Mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Yetkili olan mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri olarak belirlenmiştir. Tedbir nafakası talep edilebilmesi için eşin haklı sebeplerle evi terk etmiş olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davası açmadan nafaka almak için geçerli nedene sahip olunması gerekmektedir. Haklı bir sebep olmaksızın boşanmadan tedbir nafakasına başvurulması mümkün değildir. Haklı olarak görülen sebepler:
  • Eşin şiddete uğraması,
  • Zina,
  • Ailenin huzurunu bozacak alışkanlık vb. Olarak belirlenmiştir.

Boşanma Davası Açmadan Nafaka Talebi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Boşanma davası açmadan nafaka talebi için yukarıda sayılan geçerli sebepler söz konusu değilse, reşit olmayan küçük çocuklar varsa bu durumda da başvuru yapılabilir. Boşanma davası açmadan nafaka talebi yalnızca eşlere uygulanan bir özellik değildir. Çocuklar için de tedbir nafakası talebinde bulunulabilir. Ancak çocuk reşit ise bu durumda tedbir nafakası talebinde bulunmak mümkün değildir. Evlilik dışı ilişki yaşayan kişilerin de nafaka talebinde bulunması mümkün değildir. Nafaka talep edilen kişinin maddi gücü eğer nafaka için yeterli değilse, bu durumda da nafaka başvurusu olumsuz sonuçlanacaktır.
  • İşsiz olan kişiler nafaka ödemekle yükümlü değildir,
  • Akıl hastalığı olan kişiler nafaka ödemekle yükümlü değildir.
Makalemizde Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası Yargıtay Kararları

NAFAKA DAVASI - HAKKANİYET İLKESİ DE DİKKATE ALINARAK AYRI YAŞAMAKTA HAKLI OLDUĞU ANLAŞILAN DAVACI KADIN İÇİN HAK VE NESAFETE UYGUN BİR TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ. NAFAKA MİKTARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak ayrı yaşamakta haklı olduğu anlaşılan davacı kadın için hak ve nesafete uygun bir tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, davacı yönünden yazılı gerekçe ile davanın reddi şeklinde hüküm tesisi bozmayı gerektirir. Bozma nedenine göre davalının nafaka yükümlülüğü artacağından, müşterek çocuk İ..'in nafaka miktarının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. BOŞANMA DAVASI AÇMADAN AYRI YAŞAMAKTA HAKLI OLAN EŞE NAFAKA BAĞLANMALIDIR. NAFAKA DAVASI -  AYRI YAŞAMA HAKKI - EŞİN BAŞKA EŞTEN OLMA REŞİT ÇOCUĞUYLA OTURMAMA HAKKI ÖZET: Evlilik birliği devam etmekte iken boşanma davası açan kadının kural olarak ayrı yaşamakta haklı sayılacağından, bu nedenle, eşinden nafaka talep etme hakkına sahip bulunduğu kuşkusuzdur. Ancak, boşanma davası açılmadan, müşterek yuvayı terkeden kadının kocasından nafaka isteyebilmesi için ayrı yaşamakta haklı olduğunu kanıtlaması gerekir.

Boşanma Davası Açılmadan Tedbir Nafakası | Sıkça Sorulan Sorular

TEDBİR NAFAKASI - GEÇİCİ ÖNLEMLER - HAKİMİN RESEN ARAŞTIRMA Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır.” hükmünü içermektedir. Bu hükme göre hâkimin, bu konuda bir talebin varlığını aramaksızın, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, mallarının yönetimine ilişkin geçici önlemleri resen alması gerekir. Bu geçici önlemlerden birisi de tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası talebe bağlı olmaksızın (resen) takdir edilir ve geçici bir önlem olarak davanın başından itibaren, karar kesinleşene kadar hüküm altına alınır. Boşanma ve ayrılık davalarında eşlerin kusur durumu geçici tedbir nafakası takdir edilirken dikkate alınmaz. Kusurlu eş yararına dahi, bu tedbirlerin alınması mümkündür. Yine, her iki tarafın da gelirinin bulunması tedbir nafakası verilmesini engelleyici bir hâl değildir. Ancak eşlerin ekonomik güçlerinin birbirine yakın olması durumu söz konusu ise bu durumda geçici tedbir nafakası verme zorunluluğunun ortadan kalkacağı söylenebilir. Bu nedenledir ki, TMK'nın 169. maddesinde öngörülen tedbir nafakasının geçici önlem niteliği dikkate alındığında Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen davalı kadın için tedbir nafakası verilmesi gerektiği yönündeki Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken direnme kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu haber toplam 532 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara