Dava Nasıl Açılır?

Dava Nasıl Açılır?
Dava Nasıl Açılır? | Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemi içerisindeki yasal haklarını kullanarak dava açmak isteyen kişilerin bazı prosedürleri yerine getirdiği takdirde ancak davalarını açabilmesi mümkün oluyor. Bu noktada davaları açmak isteyenlerin öncelikle avukattan yardım alıp almayacağına karar vermesi gerekmektedir. Hiçbir davanın mahkemeler...
Dava nasıl açılır konusu, dava türlerine göre değişmektedir. Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemi içerisindeki yasal haklarını kullanarak dava açmak isteyen kişilerin bazı prosedürleri yerine getirdiği takdirde ancak davalarını açabilmesi mümkün oluyor. Bu noktada davaları açmak isteyenlerin öncelikle avukattan yardım alıp almayacağına karar vermesi gerekmektedir. Hiçbir davanın mahkemeler tarafından yürütülmesi sağlanırken kişilerin avukatlar tarafından temsil edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani kişiler sadece bireysel başvuruları ile davalarını açabilmekte ve yasal haklarını koruyabilmektedirler.

Dava Nasıl Açılır?

Mahkeme süreçlerinde zaman zaman hukuk sistemi içerisindeki bazı detayların bilinmesi kişilerin haklı çıkmaları konusunda avantaj sağladığı için fark yaratabilmektedir. Avukatların yardımı sayesinde bu detaylar üzerinden hareket edilerek davaların lehe çevrilmesi söz konusu olmaktadır. Avukatlarla birlikte dava süreçlerini yönetmek isteyenlerin karşılaşacağı bir sonraki aşama hangi avukatın tercih edileceği ile ilgilidir. Kişiler hangi türde bir dava açmak istiyorlarsa bu konuda uzmanlaşmış bir avukattan yardım aldıkları takdirde mahkemede daha başarılı bir sonuç elde ederler. Çünkü bu avukatlar kendi uzmanlık alanlarına bağlı olan dava türlerinde hukuki sistem içerisindeki tüm kararlara ve olaylara hakimdirler. Özellikle davaların bir kez açılıp karara bağlandıktan sonra tekrar dava açılarak gündeme getirilmesinin zor ya da imkansız olması beraberinde avukatların nitelikli özelliklere sahip kişilerden seçilmesi gerektiğini ortaya çıkarıyor.

Hukuk Dava Nasıl Açılır?

Avukatlar, davaların mahkemelerde açılmasını sağlayan en temel evrak olan dilekçedeki ustalığı ile davanın seyrini de değiştirebilmektedir. Bir dava avukat tarafından takip edilerek sonuca erdirilecekse bu noktada davacı ya da davalı kişinin kendi temsilcisi olacak bu kişiyi seçerken onun resmi olarak avukat olmasına da dikkat etmesi gerekir. Avukatlık hizmet sözleşmesi yapılması ve noterden alınacak olan bir vekaletname ile davaların avukatlar tarafından sürdürülmesi mümkün olabiliyor. Kendisine vekaletname verilmiş olan avukatın yapacağı ilk şey davaya ilişkin detaylı bir dava dilekçesi hazırlamak olmalıdır. Dava dilekçelerinde bulunması gereken zorunlu bölümlerin haricinde avukatlar kendi uzmanlıkları ölçüsünde olaylara hakim olacak şekilde metinlerini hazırlarlar.

Dava Açacakların Bilmesi Gereken Kurallar

Her dava ancak davaya ilişkin tüm detayları ile hazırlanmış olan bir dava dilekçesi ile mümkün olmaktadır. Hukuk sistemimiz içerisinde davaları açan kişiler davacı kendisine dava açılan kişiler ise davalı olarak adlandırılmaktadır. Dava dilekçesi ile başvuru yapabilecek kişiler ancak yasada dava ehliyetine sahip kişiler olarak tanımlanmış olanlardır. Bu kavram kişinin dava açmaya yeterliliği bulunduğu anlamına gelir. Temel olarak neden sonuç ilişkilerini kurabilen ve akli dengesi yerinde olan insanlar dava ehliyetine sahip kişiler olmaktadır. Dava açacakların en çok merak ettiği konuların başında bir dava açmanın ne kadar masraflı olacağı oluyor. Davacıların ve davalıların ayrı ayrı listelenmiş olsa da ilk aşamada dava açacak olan kişinin dava harcı ödemesi gerekmektedir. Bunun ardından davaların sürecine bağlı olarak ilam ve karar harcı gibi ekstra ücretlerin de ortaya çıkması söz konusu olabiliyor. Kişiler resmi olarak dava açma eylemini adliyedeki başvurularının ardından sonlandırmaktadır. Tevzi bürolarına yapılacak olan başvurularda kişiler dava dosyaları, dilekçeleri, posta pulu, harç makbuzu belgeleriyle kayıtlarını yaptırırlar. Böylece resmi olarak dava açılmış olur.

Dava Dilekçeleri Nasıl Yazılır?

Bir davanın açılması için en temel belge özelliği taşıyan dava dilekçesi hazırlanırken resmi olarak yasalarda belirtilmiş olan noktalara dikkat edilerek belgenin hazırlanması gerekmektedir. Dilekçeler hazırlanırken bu noktalara dikkat edilmediği takdirde davaların açılması da mümkün olmamaktadır. Öncelikle dava dilekçesinde davanın açılacağı mahkemeye bağlı olarak mahkeme adının yer alması gerekmektedir.

Hukuk Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Dava türlerinde çeşitli kurallara göre bu mahkemelerin belirlenmesi söz konusu olsa da genellikle davalının ya da davaya söz konusu yerin bulunduğu ikamet alanındaki mahkemede davanın açılması mümkün oluyor. Eğer mahkemenin türünde olduğu gibi yerleşim yerinde de bir yanlışlık yapılırsa mahkemenin bu dava dilekçesini yine kabul etmemesi söz konusu olmaktadır. Hatta kendisine karşı dava açılmış olan kişiler bu durumu gerekçe göstererek davaya itiraz haklarını kullanabilirler. Dilekçedeki hitap bölümünün ardından kişilerin davaya ilişkin dilekçeye eklemesi gereken en temel bilgiler kendi kimlik ve adres bilgileri ile davayı açmış oldukları kişilerin kimlik ve adres bilgileridir. Bu noktada sorun yaşayanlar için hukuki sistem içinde farklı uygulamaların yapılması mümkün olabiliyor. Dilekçenin esas bölümünde ise davacının ya da vekilinin hazırlamış olduğu davanın ne ile ilgili olduğu, davacının ne tür taleplerinin bulunduğu, bu taleplerin hangi yasalara dayandırılarak mahkemeden istendiği gibi detaylar bulundurulur. Dilekçenin davacı ya da vekil tarafından imzalanmasının ardından dilekçe mahkemeye verilmeye hazır hale gelmektedir.

Dava Dosyasına Neler Eklenir?

Davaların mahkemelerde görülmesini sağlayacak olan dava dosyalarının hazırlanmasında dilekçe ve vekaletname belgelerinin toplanması ile dava dosyaları mahkemeye sunulmaya hazır hale gelmektedir. Dilekçeyle birlikte davaların türüne bağlı olarak bazı ek belgelerin de bu dosyaya dahil edilmesi mümkün olabiliyor. Dilekçeye ilişkin davaya konu olacak tüm ekler de yine dava dosyasına dahil edilmektedir. Tüm belgeler davalı kişi sayısından iki fazla kopyası olacak şekilde düzenlenerek mahkemeye sunulur. Mahkeme gerekli işlemlerin ardından davalılara tebliğ işlemini gerçekleştirir. Dilekçe ve eklerinden farklı olarak vekaletnamelerde dikkat edilmesi gereken en önemli kısım baro puludur. Baro pulu adliyeden temin edilebilmektedir.

Adliyede Dava Nasıl Açılır?

Dava dilekçeleri ile yapılacak olan dava başvuruları adliyelerde bulunan tevzi bürolarına yapılan başvuru ile mümkün olur. Bu büroda yer alan memurlara dava dosyalarının verilmesinin ardından kişilerin açacağı dava türüne ve özelliklerine göre ödemesi gereken harç miktarları memur tarafından davacıya bildirilir. Kişiler belirtilen dava masraflarını yine aynı birimde yer alan vezneye öderler. Bu masraflar dava sürecinde ortaya çıkacak olan her türlü tebligat, posta, keşif, bilirkişi ve tanık giderleri olmaktadır. Ödemenin yapılmasının ardından kişilere mutemedi alındısı verilmektedir. Bu belge ile tekrar ilk başvuru yaptığı memura ulaşan kişilerin davaları elektronik sistem üzerine de kaydedilmek suretiyle resmi olarak açılmış olur. Kişiler bundan sonraki dava aşamalarını tevzi formu üzerinde yer alan mahkeme ve dosya numarası ile görüntüleyebilirler. Davalarda ödenecek olan harçların dava türüne göre belirlenmesinde Harçlar Kanunu adı altında düzenlenmiş olan kurallardan hareket ederek bir karar verilmektedir. Harçsız olarak açılabilecek bazı davalar bulunsa da hukuk sisteminde dava konusunun değerinin binde 68,31 oranında bir harcın ödenmesi gerektiği kabul görmüştür. Dava açılırken çeyreği ödenen bu miktarın dava bitince kalan kısmının ödenmesi gerekmektedir.

Bu haber toplam 759 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara