Denetimli Serbestlik (Adli Kontrol) Nedir?

Denetimli Serbestlik (Adli Kontrol) Nedir?
Denetimli serbestlik (adli kontrol) nedir, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi iş akışı nasıldır? Denetimli serbestlik, hüküm giymiş kişilerin cezasının sosyal hayat içerisinde infaz edilmesine olanak sağlayan bir yasal düzenlemedir. Denetimli serbestlik yasası, 5275 nolu Ceza İnfaz Kanunun 105/A maddesine göre uygulanır. Denetimli serbestlik ile hüküm giyen kişilerin suç işlemesine neden olan davranışların düzeltilmesi, yeniden suça karışmalarının önlenmesi amaçlanırken, kurulan denetimli serbestlik müd
Denetimli serbestlik (adli kontrol) nedir, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi iş akışı nasıldır? Denetimli serbestlik, hüküm giymiş kişilerin cezasının sosyal hayat içerisinde infaz edilmesine olanak sağlayan bir yasal düzenlemedir. Denetimli serbestlik yasası, 5275 nolu Ceza İnfaz Kanunun 105/A maddesine göre uygulanır. Denetimli serbestlik ile hüküm giyen kişilerin suç işlemesine neden olan davranışların düzeltilmesi, yeniden suça karışmalarının önlenmesi amaçlanırken, kurulan denetimli serbestlik müdürlükleri de denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin, takip edilmesi takip edilmesi ve rehabilite edilmesi sağlanması ve toplum birliğinin korunması sağlanması hedefleniyor.

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi İş Akışı

Adli kontrolün infazını sağlayan Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi, şüpheli ya da hüküm giymiş bireyler için sosyolojik incelemeleri yaparak, gerektiğinde bu raporları mahkemelere sunmaktadır. Genel işleyişleri ise soruşturma bürolarından gelen adli kontrol kararları ile infaz bürolarından gelen kararların ilgili deftere işlenmesi ile başlar. Deftere işlenmesinin ardından tebligat haline getirilerek müzakere edilmek üzere ilgili birimlere gönderilir. Kişinin şubelere gelmesi ile kararla ilgili yazışma ve işlemler başlatılarak infaz edilen kararlar infaz bürosuna iletilir. Eğer kişi büroya gitmezse de durum ilgili mahkemeye aktarılır. Mahkemelerden adli kontrol şartı kaldırıldığına yönelik kararlar da bu merkez tarafından infaz bürosuna gönderilir.

Adli Sicil Müdürlüğü İş Akışı

Ceza mahkemeleri tarafından kesinleştirilen mahkumiyet kararlarıyla hazırlanan ceza fişleri ya da tali karar fişleri Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Müdürlüğü bürolarına ulaştırılır. Bu fişler ilgili kişinin sicil kaydına işlenir. Ayrıca kamu kuruluşlarından gelen adli sicil kaydına yönelik talepler de Adli Sicil Müdürlüğünce işleme alınır. Dileyen her Türk vatandaşı, Adli Sicil Müdürlüğününde adli sicil kaydına ilişkin taleplerini ücretinin ödenmesi kaydına yerine getirilir. Müdürlüklerden alınan her adli sicil kaydı örneği 6 ay boyunca geçerlidir.

Denetimli Serbestlikte 1 Temmuz 2016 Tarihine Dikkat!

671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren denetimli serbestlik koşulları yeniden düzenlenmiş olup bu bu tarihten önce işlenen suçlarda farklı düzenlemeler geçerlidir. Bu tarihten önce işler suçlarda denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak uygulanırken, süreli hapis cezalarının yarısını infaz kurumunda geçirenler koşullu salıverme hükümlerinden yararlanabilmektedir. 1 Temmuz 2016 tarihinden sonra işlenen suçlar için ise 52715 sayılı Ceza İnfaz Kanunun ilgili 105/A maddesindeki infaz düzenlemeleri dikkate alınmalıdır. Bu önemli detayla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli husus suçun 1 Temmuz 2016'dan sonra mı önce mi işlendiğidir. 671 sayılı KHK'da bazı suçlar denetimli serbestlik uygulaması dışında tutulmuştur. Bu suçlar şöyledir:

Kasten Öldürme Suçu (Madde 81,82),

Alt soya,üst soya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama, Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102,103,104,105),

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

Haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, verileri yok etmeme Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti (madde 188),

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (Örgüt Üyeliği Suçu Dahil),

Anayasal düzene karşı suçlar, Milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar,

TMK (Terörle Mücadele Kanunu) Kapsamına Giren Suçlar, Örneğin Örgüt Propagandası Suçu,

Örgütlü tüm suçlar (Örgüt üyeliği suçu, yöneticiliği veya kuruculuğu suçlarıyla birlikte işlenen yağma, hırsızlık, adam öldürme vb. gibi tüm suçlar KHK kapsamı dışındadır), Koşullu salıverilme hakkı geri alınan hükümlüler (infazı yananlar) aynı hüküm nedeniyle, Borçlar ve tazminatlar ödenmediği takdirde 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu gereği bankacılık zimmeti suçu, Cezaevinde disiplin cezası alıp da cezası henüz disiplin kurulunca kaldırılmayan Taahhüdü ihlal suçu işleyenler. Ceza hukuku avukat ve danışmanlık hakkında diğer konular için sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 254 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara