Limited Şirket Ortaklığından Çıkarma

Limited Şirket Ortaklığından Çıkarma
Limited Şirket Ortaklığından Çıkarma | Günümüz Türk modern hukuk sistemi dahilinde limited şirket ortaklığından çıkarma davası bünyesinde davanın görülmesi ile ilgili olarak görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi'dir. Özellikle de ticaret sistemi dahilinde sermaye koyma borcunu zamanı dahilinde yerine getirmemiş olan ortak, temerrüt faizini ve şirket mukavelesine cezai...
Günümüz Türk modern hukuk sistemi dahilinde limited şirket ortaklığından çıkarma davası bünyesinde davanın görülmesi ile ilgili olarak görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi'dir. Özellikle de ticaret sistemi dahilinde sermaye koyma borcunu zamanı dahilinde yerine getirmemiş olan ortak, temerrüt faizini ve şirket mukavelesine cezai bir koşul ilave edilmiş ise söz konusu cezayı ödemek ile de sorumlu olmaktadır. Noter gözetimi bünyesinde gerçekleştirilen ve 15 günden az olmayacak şekilde verilen zaman dilimleri içerisinde 2 defa gerçekleştirilen ihtara karşı sermaye koyma borcunu ödememiş olan ortak için şirketten çıkarma gerçekleştirilebilmektedir. Ortağın borcundan dolayı şirketten çıkartılmasının ardından söz konusu borcuna ilişkin olarak yükümlülüğü ise devam etmektedir. Bu gibi nedenler dolayısı ile şirketten çıkartılmış olan ortağa ait olan mevcut pay, diğer ortaklardan herhangi birisi tarafından reel değeri mukabilinde devralınmaması halinde şirket tarafından açık arttırma usulüne uygun biçimde açık arttırma yöntemi ile satışı gerçekleştirilebilmektedir. Şirketten çıkartılmış olan ortağında dahil olduğu halde tüm ortakların uygun görüşü durumunda payın diğer bir biçimde nakde dönüştürülmesi mümkün olabilmektedir. Bu çerçevede de elde edilmiş olan para ile birlikte söz konusu ortağın borcunun düşülmesinden sonra kalan para bu ortağa teslim edilir. Ancak söz konusu satış ile elde edilmiş olan gelir, ortağın mevcut olan sermaye borcuna yeterli gelmemesi halinde ise adı geçen ortağın pay defterine kaydedilmiş olduğu tarih öncesinde 5 yıllık süreçte pay defterine kaydı bulunan her bir selefleri aradaki farktan kaynaklı şirkete karşı 2.derecede sorumlu durumuna gelmektedir. Ancak çıkarma tarihi çerçevesinde en az 10 yıllık geçmişe sahip olan ortak sıfatını yitirme durumunda olan kişiler açısından bu hüküm uygulaması söz konusu olmaz. Yükümlülük kayıt esnasına göre olduğundan ödeme içerisinde yer alan eski ortağın, kendisinden önce gelmiş kişilere rücu hakkı bulunur. Fakat, sıra itibari ile sonra gelen kişi, davet tarihi öncesinden itibaren 1 aylık süre içerisinde ödeme işlemini gerçekleştirmiş olmaması durumunda ondan önce gelene başvuru gerçekleştirilir. | Limited Şirket Ortaklığından Çıkarma

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma Şartları Nelerdir?

Limited şirketlerde ortaklardan birisinin ortaklıktan çıkartılabilmesi için TTK kapsamında düzenlenmiş olan belirli koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar ise;
  • Ortak tarafından rekabet yasağına uygun şekilde hareket etmemesi
  • Ortak tarafından gerçekleştirilen eylemlerin, şirket yapısı açısından zarar teşkil edecek işleyişinde aksamaya neden olacak ve karşılıklı güven problemi ortaya çıkartacak türde olması
  • Ortağın güveninden yararlanarak, şirket mallarını kendisinin aktif şekilde çalışma gerçekleştirdiği şirkete geçirmesi, müşterileri kendi işletmesine yönlendirecek biçimde şirketin zarara uğramasına yol açması, diğer ortakların imzalarında taklitte bulunarak sermaye artışlı gerçekleştirmesi
  • Ortağı olduğu limited şirketinin mevcut olan hizmet sektörü ile aynı alan içerisinde iş sunumunu farklı şirket bünyesinde gerçekleştirerek, rekabete aykırı hareket etmesi, şirket işlemlerine önem vermemesi, şirketin kötü duruma düşmesine neden olması,
Şirket yürürlüğüne dair gerçekleştirilen toplantıların davetine geri dönüş sağlamaması, şirketin müdürü tarafından yapılan istifa ardından müdür ataması için düzenlenen toplantıya katılımda bulunmayarak, mevcut sorunların çözümüne destek olmaktan çok engel teşkil etmesi  şeklinde belirlenmiştir. | Limited Şirket Ortaklığından Çıkarma

Ortaklıktan Çıkartılması Durumunda Ortağın Hakları

Şirketten çıkartılma işlemine karşı, ortak tarafından kararın noter aracılığı ile kendisine bildiriminin gerçekleştirilmesiyle başlayan 3 aylık süre içerisinde Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuru gerçekleştirerek kararın iptalini talep edebilir. İptal davasının açılması durumunda esas sözleşme dahilinde öngörülen hallerden dolayı ortaklıktan çıkarma gerçekleştirildiyse, bu hallerin kapsamında bulunan eylem veya eylemlerin işlenmediği ortaya konulur. Haklı nedenlere bağlı şekilde ortaklıktan çıkarılma durumu mevcut ise de haklı nedenlere giren herhangi bir eylemin olmadığı sunulur. Diğer makaleler için Şirket avukatı Ankara sayfasını okuyabilirsiniz. | Limited Şirket Ortaklığından Çıkarma

Limited Şirket Ortaklığından Çıkarma | Sıkça Sorulan Sorular

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA DAVASI - MAHKEME KARARININ GEREKÇESİNDE DAYANILAN DELİLLERİN TARTIŞILIP DEĞERLENDİRİLMESİNDE USUL VE YASAYA AYKIRI BİR YÖN BULUNMAMASI - BÜTÜN TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİYLE USUL VE KANUNA UYGUN BULUNAN HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ Davacı vekili, davalının müvekkili şirketin ortağı olduğunu, bu hisselerin şirket çalışanı olan davalıya daha iyi çalışması için verildiğini, ancak davalının yöneticilik yaptığı dönemde yetkilerini kötüye kullanması nedeniyle iş akdinin haklı nedenlerle feshedildiğini, bunun üzerine davalının müvekkili aleyhine dava açtığını, iş akdi feshedilen diğer personeli de örgütlemek suretiyle şirket aleyhine davalar açılmasına sebep olduğunu, davalının toplantılara katılmadığını, sermaye koyma borcunu yerine getirmediğini, şirkete borçları bulunduğunu, davalının ortaklıktan çıkarılması için haklı sebeplerin oluştuğunu ileri sürerek, ... 551/3-4 maddeleri gereğince davalının muhik sebeplerle ortaklıktan çıkarılmasını talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, açılan davanın haksız olduğunu savunarak, davanın reddini istemiş, müvekkili açısından davacı şirket ortaklığından çıkması için haklı sebeplerin oluştuğunu ileri sürerek, ortaklıktan çıkma talebinin kabulü ile çıkma payının ödenmesini talep etmiştir. Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, dava tarihi itibariyle davalının sermaye koyma borcu bulunmadığı, davalı ortağın şirketin faaliyetleri hakkında bilgi istemek, alınan kararlara çekimser kalmak, şirket aleyhine dava açmak ve tanıklık yapmak şeklindeki fiillerinin şirketten ihraç için haklı sebep sayılamayacağı, davanın ispatlanamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 526 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara