Yargılamanın Yenilenmesi İstemi

Yargılamanın Yenilenmesi İstemi
Ceza Mahkemesinde Yargılamanın Yenilenmesi, Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusu Nereye Yapılır, yargılamanın yenileme dilekçesi
Yargılamanın Yenilenmesi İstemi hakkında, Yargılanmanın yeniden yapılması işlemi ya da iade-i muhakeme ceza hukukunda sanık lehine ya da aleyhine yeniden yargılama yapılmasını gerektiren hallerin varlığı halinde istenen bir durumdur.

Yargılamanın Yenilenmesi İstemi

Ülkemiz ceza hukuku sisteminde kesinleşmiş yargı kararları kural olarak yeniden yargılama konusu yapılamamakla birlikte yeni delillerin ortaya çıkması veya sanık lehine ve aleyhine doğrudan etki edecek olayların varlığı halinde yargılamanın yenilenmesi talep edilebilmektedir. Yargılanmanın yenilenmesi istemi olağan üstü bir kanun yoludur. Yargılanmanın yenilenmesi talep edilmeden kendiliğinden yeniden yargılama yapılması veya yargılamanın tekrarlanması mümkün değildir.

Yargılanmanın Yenilenmesi İstemine Ne Zaman Başvurulabilir?

Yargılanmanın yeniden yapılması istemi kararın kesinleşmesinden itibaren her zaman dile getirilebilecek bir durumdur. Kişinin cezaevinde cezasının infaz ediliyor olması, kişinin halen yakalanamaması hatta yargılanma talebi yapılacak kişinin ölümü bile yargılanmanın yeniden yapılmasına engel teşkil etmemektedir. Olağan üstü kanun yollarından olan yargılanmanın yenilenmesi isteminde bulunulmasında herhangi bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Ancak bazı durumlarda yargılanmanın yenilenmesi talebi sürece bağlıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin vermiş olduğu birtakım kararlara karşı 1 yıl içinde yeniden yargılama talep edilmelidir. Örneğin; adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından karar verilmesi halinde sanık 1 yıl içinde bu sebebe dayanarak yeniden yargılama talebinde bulunabilmektedir.

Yargılanmanın Yenilenmesi İstemi Nasıl Yapılır?

Yeniden yargılama talebinde bulunulması yargılanmanın yenilenmesi dilekçesi ile daha önce karar veren mahkemeye yapılacaktır. Kararı veren mahkemenin hükmü Yargıtay’ca temyiz edilse bile bu durumda da ilk derece mahkemesine yargılanmanın yenilenmesini talep etmek gerekir. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yargılanmanın yenilenmesi başvurusu kanuni nedenlerin varlığına dayanılarak yapılmalıdır. Örneğin yeniden yargılama talebinde bulunacak kişi hakkında yalan tanıklık yapmış bir kimsenin varlığının ispatı, yeni delillerin olayın sonuçlarını ve yargılamanın neticesini değiştirecek nitelikte olması gibi sebeplere dayanılarak yeniden yargılama talebinde bulunulabilir. Yeniden yargılama talebi suçun alt ve üst sınırını değiştirecek hafifletici ya da ağırlaştırıcı nedenler ihtiva ediyorsa bu durumda yeniden yargılama talep edilememektedir. Örneğin kasten adam öldürme suçu nedeniyle 20 yıl ceza alınması ve yeni delillerin davanın sonucunu 15 yıla düşüreceği öngörülerek yeniden yargılama yapılamamakla birlikte suç vasfının değişmesi kasten öldürmeden değil de taksirle ölüme sebebiyet vermekten işlem yapılmasının gerekmesi gibi nedenlerle yeniden yargılama talep edilebilecektir.

Yargılamanın Yenilenmesi İstemi Nereye Yapılır?

Yargılanmanın yenilenmesi istemi karar temyiz edilerek Yargıtay tarafından kesinleşse bile başvuru olarak yargılamayı yapan mahkemeye yapılmaktadır. Yargılamayı yapan mahkeme bu talebi incelemekte ve talebin ve delillerin durumuna göre yeniden yargılama yapılıp yapılamayacağına karar vermektedir. Yeniden yargılama başvurusunu kararı veren hakimler inceleyemeyeceğinden bu hakimler aynı mahkemede görev yapıyorsa diğer mahkemelerden heyet oluşturularak davanın yenilenip yenilenmeyeceğine dair karar verilmektedir.

Yargılamanın Yenilenmesi İstemi Hangi Sebeplere Dayandırılabilir?

Kesinleşen yargı kararlarına karşı yargılanmanın yenilenmesi yeni delil ve yeni olayın varlığına bağlı olarak kanuni nedenlerle lehte veya aleyhte olarak ileri sürülebilir. Yeniden yargılama talebi;
  • Yargılanmanın yenilenmesi yalan tanıklık veya gerçeğe aykırı olarak bilirkişi raporu hazırlanması durumunda,
  • Yargılama esnasında sahte belge kullanılması nedeniyle,
  • Hakimin görevini yerine getirirken suç işlemesinden kaynaklı,
  • Verilen diğer bir mahkeme hükmü ceza hukuku alanına doğrudan etki ediyorsa; örneğin yaş değiştirme davasında yanlış karar verilmesi nedeniyle sanığın yaşının 17 iken 19 olarak belirlenmesi davanın sonucunu etkileyeceğinden yeniden yargılama talep edilebilir
Şeklinde kanuni nedenlere dayanıyorsa yeniden yargılama talebinde bulunulabilir. Yargılanmanın yenilenmesi devam eden infazı durdurmayacağı gibi yeni delillerin yargılama neticesine doğrudan etki edileceği düşünüyorsa sanığın tahliyesine karar verilerek yeniden yargılama yapılabilmektedir. Makalede Yargılamanın Yenilenmesi İstemi Konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Yargıtay Kararlarında Yargılamanın Yenilenmesi İstemi

MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET İSTEMİ. MAHKEME KARARININ 6100 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİNDE SINIRLI OLARAK SAYILAN YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİNDEN HİÇBİRİNİN KAPSAMINDA OLMADIĞI.  ÖZET: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere, özellikle davacı alacaklı vekilinin ileri sürdüğü hususların ve mahkeme kararının 6100 sayılı HMK nun 379. maddesinde sınırlı olarak sayılan yargılamanın yenilenmesi nedenlerinden hiçbirinin kapsamında olmadığına göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve kanuna uygun Mahkeme kararının İİK'nun 366. ve HUMK'nun …. maddeleri uyarınca onanmasına karar verilmiştir. YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ. MAHKEMECE TARAFLAR DAVET EDİLMEDEN DOSYA ÜZERİNE KARAR VERİLDİĞİ. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLALİ. ÖZET: Mahkemece taraflar davet edilmeden dosya üzerine karar verilmiş olması, davacının hukuki dinlenilme hakkının ihlali olduğundan, yazılı emir isteğinin kabulü ile hükmün kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Bu haber toplam 330 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara