Boşanma Davası Masrafları Ücretleri

Boşanma Davası Masrafları Ücretleri ile ilgili açıklamalar ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Boşanma davası açılması esnasında ödenecek miktarlar, avukat ücretleri ve dava masrafları olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak dava açılması esnasında iki kalem maktu ve nisbi harçlar bulunmaktadır. Boşanma davası da maktu harçlara tabidir. 2011 yılında yürürlüğe giren Hmk gereği dava masraf ve harçların tamamı peşin olarak mahkeme veznelerine avans olarak yatırılması davanın açılmış sayılması için ön şarttır. Dava açılırken bu masrafların tamamı peşin olarak vezneye yatırılır.

Boşanma Ücretleri -Boşanma Davası Masrafları Ücretleri

Boşanma davası masrafları yukarıda açıkladığımız üzere harçlar maktu harç’dır. Maktu harçlar ne olduğunu açıklayacak olursak, Başvuru Harcı, Peşin Harç, Vekalet harcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Boşanma davası masrafları olarak da Dosya gideri, Bilirkişi Ücreti, Diğer İş ve İşlemler, Taraf tebligat gideri, Tanık Ücreti, Tanık tebligat ücret kalemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Boşanma davası harç ve masraflar boşanma davası dilekçesinde ki talep ve isteklere göre miktarları değişmektedir. Boşanma davası 2016 yılı Masraf ve Harç toplamı ortalama 700 Tl tutmaktadır.

BOŞANMA DAVASI ÜCRETLERİ

Boşanma davası avukatlık ücretleri, avukat ile müvekkil arasında anlaşarak belirlenir. Avukat fiyat tarifesi de  bağlı bulunduğu baro tarafından her yıl Ocak ayında tüm davaların avukatlık ücretleri yayınlayarak belirlemektedir.

Avukatlık asgari ücret tarifesi MADDE 3 :   (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur. (2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar  ekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun 03.12.2014 gün ve 11/21 sayılı kararı ile kabul edilen ve  Tavsiye Edilen Asgari Ücretler başlığında  2015 yılı Aile hukuku ve aile mahkemelerinde görülen dava ve işler ile ilgili tavsiye ettiği ücret tarifesi aşağıdadır.

B. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Tenfiz Davası 6.270,00 TL. 2 Kayyım ve Veraset Davaları 3.520,00 TL. 3 Evlat Edinme İzin Davası 4.620,00 TL. 4 Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 5.170,00 TL. 5 Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) 3.960,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i 6 Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 5.500,00 TL. 7 Boşanma Davaları: Anlaşmalı Boşanma Davaları Çekişmeli Boşanma Davaları Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb. 5.170,00 TL. 8.580,00 TL. 8.580,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i 8 Nafaka Davaları 3.520,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i 9 Ailenin Korunmasına Dair 4320 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 2.750,00 TL.

 

Boşanma Davası Masrafları Ücretleri

Boşanma Davası Masrafları Ücretleri

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir.. Ankara avukat