Boşanma Davasında Islah

Boşanma Davasında Islah ile ilgili farklı yargıtay kararları bilgi amaçlı verilmiştir.

Yargıtay Kararı – Boşanma Davasında Islah

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/17787
Karar: 2016/11934
Karar Tarihi: 20.06.2016

BOŞANMA DAVASI – DAVACI KADININ AĞIR KUSURLU KABUL EDİLMESİ VE BU HATALI KUSUR BELİRLEMESİNE BAĞLI OLARAK DAVACI KADININ TAZMİNAT VE YOKSULLUK NAFAKASI TALEPLERİNİN REDDİ DOĞRU OLMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece davacı kadının ağır kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası taleplerinin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.