Boşanma Davasında Islah | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Boşanma Davasında Islah

Boşanma Davasında Islah Olur Mu ?

Boşanma Davasında Islah konusu, Boşanma davaların ıslah konusunu incelemeden önce hukuki literatürde ıslah kelimesinin ne anlama geldiğini açıklanmasında fayda vardır. Islah kelimesi genellikle ceza hukukunda çocuk ıslah evleri kavramıyla sık sık karşınıza çıkan bir kelimedir.

Islah nedir? Islah Etmek nedir?

Kelime anlamında hareketle, ıslah edilmek Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanımına bakacak olursak;  iyi duruma getirilmek, iyileştirmek, düzeltmek anlamına gelir.

O nedenledir ki çocuk yaşta suç işleyen küçüklerin, işledikleri suçların cezalandırılması yerine iyileştirilerek, karakterleri düzeltilerek topluma, sosyal yaşama kazandırılma ihtiyacı gündeme gelmiştir. Yine o nedenle de çocuk ıslah evleri kavramını daha fazla duymanız mümkündür.

Boşanma Davasında Islah Nedir

Ancak ıslah kavramı sadece suç işleyen çocuklar için değil, adli sistemin yargılama sürecinin iyileştirilmesi ve doğabilecek maddi ve manevi hak kayıplarının giderilmesi amacıyla uygulanan bir hukuki işlemdir.

Islah yargılama hukuki süreçlerinin şekline ve süreye olan bağlılığından kaynaklanan örtülü yani zımni hak kayıplarının ortadan kaldırılması için uygulanabilir. Ayrıca açık bir şekilde kişilerin kendi irade beyanlarıyla vazgeçtikleri hakların ıslah işlemi söz konusu değildir.

Boşanma davalarında hangi durumlarda ıslah yoluna gidilmelidir?

Hukuk Mahkemeleri Kanununun ilgili maddeleri esasına göre, boşanma davasında ıslah yoluna gidilebilecek bazı süreçler şöyledir:

Boşanma Davasında Islah Süresi

Boşanma Davasında Islah

– Taraflar dava dilekçesindeki gerekçelerini ya da savunmalarını ıslah yoluyla değiştirebilir.
– Boşanma davası dilekçesinde belirtilen durumlar, olaylar eksik ifade edilmişse; bunların düzeltilmesi için ıslah yoluna gidilebilir.
– Boşanma davalarında belirtilen dava konusu da dilekçeyi veren kişi tarafından ıslah yoluyla düzeltilebilir.
– Boşanma davalarında karşı tarafın vermiş olduğu cevap dilekçelerinin de tümünün ıslah yoluyla değiştirilmesi mümkündür.
– Davalarda tamamen ıslah yoluna gidilerek dava türü de değiştirilebilir.

– Boşanma davalarında ıslah yoluyla delil değiştire bilirken, tanık listesi eklenemez. Ancak burada ıslah dilekçesiyle dava delillerinin değiştirilmesinde kötü niyet (davanın geciktirilmesi gibi) tespit edilmemelidir.

Yine benzer şekil ıslah başvurusuyla değiştirilen delillerin kişinin kendi hatasından kaynaklanmadığı durumlarda ise ıslah yoluna gidilmesine gerek yoktur. Kişinin kusurlu olmadığı durumlarda yeni delil sunmasına mahkemeler tarafından çoğu davada izin verilmektedir.

Aile hukuku avukat ve danışmanlık konuları için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Davasında Islah Yargıtay Kararları

Türk Medeni Kanun’unun 166/4. maddesine dayalı boşanma davasına esas alınan ilk boşanma davasını açarak boşanma sebebi oluşturan, eşine ve aile bireylerine hakaret ederek onları evden kovan ve birlik görevlerini yerine getirmeyen davacı erkeğin,

Fiili ayrılık döneminde kendisine hakaret içeren telefon mesajları gönderen davalı kadına nazaran, boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre davalının tüm, davacının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

BOŞANMA DAVASI – ISLAH EDİLEN TALEBİN BOŞANMANIN FERİSİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU – ISLAH HALİNDE MAKTU ISLAH HARCININ YATIRILMASI LÜZUMU. MAKTU ISLAH HARCININ İKMALİ İÇİN DAVACIYA SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Islah işleminin sözlü olarak da yapılması mümkün olduğuna göre, ıslah edilen talebin boşanmanın fer’isi niteliğinde olduğu dikkate alındığında, ıslah halinde maktu ıslah harcının yatırılması gerekli ve yeterlidir.

Mahkemece, davacıya bu istekle ilgili olarak maktu ıslah harcını ikmal etmesi için süre verilmesi, harcın ikmali halinde yoksulluk nafakası talebi hakkında değerlendirme yapılması, harcın ikmal edilmemesi halinde ise ilgili kanun hükmü uyarınca gereğince işlem yapılması gerekir.

İş davasında ıslah nasıl yapılır konusu hakkında bilgi almak için tıklayınız.

4.340 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp