Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katkı Payı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katkı Payı

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katkı Payı

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katkı Payı

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katkı Payı, Boşanma katkı payı davası, taraflardan birinin yerleşim yerinde ya da son altı aydır oturdukları yer aile mahkemesinde ( yoksa asliye hukuk mahkemesinde ) dava dilekçesi vererek açabilirler.

Yurtdışında yaşıyorsanız yabancı ülke mahkemesinde boşanıp sonra bu boşanma kararını Türkiye` de de tanıtabilirsiniz. Yurtdışında boşanma ve yabancı mahkeme boşanma kararları ile ilgili olarak davaları inceleyiniz.

Boşanma katkı payı dava harcı ve tebligat masrafları ödenir. Boşanma katkı payı davası açıldıktan sonra yaklaşık 10 gün içinde de taraflara duruşma günü ve davalıya boşanma katkı payı dava dilekçesi tebliğ edilir.

Boşanma katkı payı davası açarken mal rejiminin tasfiyesi istenecekse mutlaka bu dava ile birlikte istenmeli ve ayrıca da harcı ödenmelidir. Yoksa zamanaşımı tehlikesi vardır.

Boşanma katkı payı davası açılırken davalının malları üzerine tedbir konulması da talep edilirse ve akabinde gecikmeksizin bu tedbirlerin konulması için mahkemeye müracaat edilir de tedbirler koydurulursa, dava sonunda hükmedilebilecek olunan tazminatların tahsili mümkün olabilecektir.

Boşanma katkı payı davasında avukat tutma mecburiyeti olmamakla birlikte bir boşanma avukatı tutulması, davanı kısa zamanda bitmesinde ve alınacak tazminat ve sair hakların daha fazla olmasında önemli ölçüde etkili olacaktır.

Türkiye`de ikametgâhı bulunmayan Türk vatandaşları aleyhine Türkiye`de en son sakin bulundukları yer ve bunun da olmaması halinde İstanbul İzmir ve Ankara mahkemelerinde boşanma katkı payı davası açılabilir.

Dikkat edilmesi gereken şey eski kanundaki gibi ikametgâh değil yerleşim yeri söz konusudur ve ikametgâh başka bir yerde olsa bile yerleşim yerinin ikametgâhın olduğu yerde olmadığı ispat edilebilir.

Altı ay birlikte oturulan yer demek de boşanma katkı payı davasından önce son defa ama mutlaka en az altı ay birlikte oturmayı gerektirir. Son defa oturdukları yerde 3 ay oturmuşlarsa o yer mahkemesi yetkili olmayacaktır. Son oturulan yer olmalı ve artı son oturulan yerde en az altı ay oturulmuş olmalıdır. Kanun metni kötü yazılmış olduğundan bunu da açıklamak gereği duydum.

Yetkili olmayan bir yerde dava açılmışsa, boşanma katkı payı dava dilekçesini tebliğ aldıktan itibaren 10 gün içinde davalı taraf yetki itirazında bulunup yetkili yeri de belirtmezse o zaman davaya yetkisiz de olsa o yetkisiz yer mahkemesinde devam edilir. Yani eşinize, belki süresinde itiraz etmez diyerek alakasız bir yerde de dava açmanız mümkün. Hâkim kendiliğinden yetkiyi değerlendiremez. (Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katkı Payı)

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katkı Payı – Örnek Dilekçe

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilimiz, davalı … … ile, …/ …/ … tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur.(EK 1)Müvekkilimiz ile davalı, evliliklerinin ilk yıllarındaki mutluluklarını devam ettirememişler ve artan kavgalarının çekilmez hale gelmesi üzerine mahkemeye başvurarak boşanma talebinde bulunmuşlardır. … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile tarafların boşanmalarına kara verilmiş ve bu karar …/ …/ … tarihinde kesinleşmiştir.(EK 2)

2-) … Üniversitesi’nin … Fakültesi’nden … yılında mezun olarak muhtelif şirketlerde çalışan müvekkilimiz, … yıldır … A.Ş.’de … statüsünde çalışmaktadır. Müvekkilimizin aylık geliri … TL’dir ve bu durum maaş bordroları ile sabittir.(EK 3) Müvekkilimiz, davalı ile evli kaldıkları süre içerisinde … TL bedel ile satın aldıkları … … adresinde bulunan daireye ve ortak hesap olarak … Bankası’nın … Şubesi’nde açtırdıkları … nolu banka hesabında biriktirdikleri … TL.’na, katkıda bulunmuştur

4-) … yıl boyunca devam eden evlilikleri boyunca … TL’ye almış oldukları daire ve banka hesabında biriktirdikleri … TL’ye olan taraf katkıları aynı düzeyde değildir.

Müvekkilimizin aylık geliri ile davalının aylık geliri, yukarıda belirtildiği üzere, davalıdan fazladır. Müvekkilimiz, boşanma sürecinde, velayeti kendisine verilen çocuğunun ruhsal durumunu da düşünerek, boşanma sürecinin bir an önce neticelenmesi için, her hangi bir maddi talepte bulunmasa da, dairenin alınmasına sağlanan katkının ödenmesi ve banka hesabında bulunan paranın paylaştırılması için, işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Anlaşmalı Boşanma konusu hakkında detaylı bilgi için ziyaret edebilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor