İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu
İnternet Yoluyla Hakaret Suçu | Hakaret Nedir? Hakaret, onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış anlamına gelmektedir. Bu anlamda, günlük hayatta maalesef çok sık rastladığımız bir suç tipi olduğunu da belirtmemiz gerekir. Özellikle son yıllarda, internet ve teknolojinin gelişmesi, kolay ulaşılabilir hale gelmesi nedeniyle daha sık karşımıza çıkar hale...
 İnternet Yoluyla Hakaret Suçu Nedir? Hakaret, onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış anlamına gelmektedir. Bu anlamda, günlük hayatta maalesef çok sık rastladığımız bir suç tipi olduğunu da belirtmemiz gerekir. Özellikle son yıllarda, internet ve teknolojinin gelişmesi, kolay ulaşılabilir hale gelmesi nedeniyle daha sık karşımıza çıkar hale gelen bir durumdur. Bu nedenle, son derece önem arz etmektedir.

Hakaret Suçu Nasıl Oluşur, Yasa Ne Söylemektedir?

Hakaret suçuna ilişkin detaylar, Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesi ile 131.maddesi arasında düzenlenmiştir. Buna göre, Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, hakaret suçunu işlemiş demektir. Bu durumda, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde de hakaret suçu oluşmuş sayılır. Hakaret suçunun;
  • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  • Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  • Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

Hangi Hareketler Hakaret Suçu Oluşturur?

Hangi sözlerin ya da davranışların hakaret suçunu oluşturacağı, ilgili kanunda (TCK) sayarak hüküm altına almak mümkün değildir. Çünkü hakaret suçunu oluşturabilecek olan sözler ya da davranışlar o kadar çeşitli fraksiyonlarda karşımıza çıkabilir ki, bunları yazıya dökerek sınırlamak imkansızdır. Bir davranış ya da sözün hakaret suçu oluşturup oluşturmayacağının tespiti, aslında bu hakaretin yönelmiş olduğu kişinin/grubun/değerin “mağdur” sıfatıyla anılıp anılmayacağına göre yapılır. Bazı sözler, normal koşullarda herhangi bir “hakaret” oluşturmazken, olayın kendine özgü şartları içerisinde bir “hakaret” oluşturabilmektedir. Bu nedenle, hakaret suçunu oluşturan fiiller sınırlı olarak ele alınamaz. Örneğin, kişiye “aptal, şerefsiz, vatan haini, işbirlikçi, terörist, geri zekalı, hayvan” gibi sözler sarf etmek, ya da küfretmek direkt olarak hakaret suçunun oluştuğuna bir işarettir. Keza, kişiye el ile bir hareket yapmak, ya da mağdurun onurunu kırıcı bir davranışta bulunmak da hakaret suçunu oluşturur. | İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

Hakaret Suçu Şikayete Bağlı Bir Suç Mudur?

Hakaret suçunun TEMEL HALİ, mağdurun şikayetine bağlıdır. Yani, mağdur eğer hakaret eden kişiden bu fiili sebebiyle şikayetçi olmazsa, hakaret eden hakkında cezai bir yaptırım uygulanmaz. Mağdur, suçun gerçekleşmesinden itibaren 6 aylık bir süre içerisinde şikayetini yapmalıdır, aksi halde şikayet hakkı düşecektir. Ancak, hakaret suçunun NİTELİKLİ HALLERİ, herhangi bir şikayet beyanına gereksinim duyulmaksızın doğrudan doğruya Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturulup kovuşturma açılabilecek niteliktedir; şikayete bağlı değildir. Nitelikli haller ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi, şu şekildedir: TCK 125/3: Hakaret suçunun;
  1. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı
  2. Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı
  3. Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi...

Sosyal Medyada İşlenen Hakaret Suçları

Sosyal medyada işlenen hakaret suçları da, yukarıda saydığımız genel kurallara tabidir. Yani, sosyal medya üzerinden de hakaret suçu işlenmektedir ki, genellikle buradan işlenmektedir. Sosyal medyadan bu suçun işlenmesi durumunda, şikayet etme hakkı sahibi olan mağdurun bir Cumhuriyet Savcısına başvurarak şikayetini belirtmesi gerekmektedir. Bu konuda bir ceza avukatının yardımını talep etmek en doğru seçenektir. | İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

Bu haber toplam 221 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara