Sahte Diploma Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu

Sahte Diploma Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu
Sahte Diploma Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu | Sahte Diplomanın Hukuktaki Yeri ve Cezai Sorumlulukları, konusu ele alındığında giriş aöısında bazı hususlara dikkat çekmek gerekmektedir. İş hayatında en basit amaç olarak diploma şartını aşabilmek için kullanılan sahte diploma, özel sektörde karşımıza çıktığı gibi resmi görevlendirmelerde bile görülmeye...
Sahte Diplomanın Hukuktaki Yeri ve Cezai Sorumlulukları, konusu ele alındığında giriş açısından bazı hususlara dikkat çekmek gerekmektedir. İş hayatında en basit amaç olarak diploma şartını aşabilmek için kullanılan sahte diploma, özel sektörde karşımıza çıktığı gibi resmi görevlendirmelerde bile görülmeye başlanmıştır. Bu tür davranışlarda bulunan kişiler için yasalarda suçun çeşit ve mahiyetine göre çeşitli cezalar yer alsa da sahte diploma kullanımıyla ilgilenen en basit madde Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde yer alan resmi belgede sahtecilik suçudur. Sahte diploma kullanım yeri ve amacına göre yine Türk Ceza Kanunu'nun 158. Maddesinde yer alan nitelikli dolandırıcılık suçunu da kapsayabilir. Sahte diplomayı da kapsayan sahte belge oluşturmak tam olarak; olmayan bir belgeyi düzenlemek veya mevcut gerçek bir belge üzerinde düzenlemeler yapmak suretiyle yeni bir belge oluşturmaktır. Diploma da geçerliliği olan resmi bir belge olduğu için bu tanıma girmektedir. Ancak sahte belge veya diplomayı tanımlarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus belgenin inandırıcı ve ikna edici olmasıdır. Resmi bir belge oluşturarak veya var olan resmi bir belgeyi değiştirerek kullanmak suç tanımına girer. Bir diplomanın çıkar sağlamak yani diploma gerektiren alanlarda ehliyet almak gibi amaçlarla kullanılması suçun niteliklerinin oluşmasını tamamlar. Bu durumda bu eylemi gerçekleştiren kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204. Maddesinde yer alan suçu işlemiş sayılır ve bu madde uyarınca cezalandırılır. Burada dikkat edilmesi gereken bir durum ise belge olmayıp da belgeye dayandırılarak hazırlanan onaylı özetlerdir. Bir memur tarafından sicil veya kayıt belgelerinin kapsam ve içeriğine dayandırılarak hazırlanan belgeler onaylı özet olarak nitelendirilmektedir. Bu durumda esas belge olmayan ancak esas belgeye dayandırılarak hazırlanan tüm belgeler de onaylı özet olarak kabul edilir. Onaylı özet belgelerde sahtecilik suçları anacak görevli bir memur tarafından işlenebilir. Yukarıda da belirttiğimiz Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesi de fail olarak sıradan şahısların değil kamu görevlilerinin bu suçu işlemesi halini düzenler. Sonuç olarak onaylı özet olan bir belgede sahtecilik söz konusu olduğunda sadece görevli memur sorumlu tutulabileceğinden suçu işleyen ancak görevli bir memursa cezalandırma yapılabilir. Memur olmayan veya görevli memur olmayan bir kimse bu suçu işlediğinde cezalandırılamaz. Resmi evrakta sahtecilik suç duyurusu hakkında ki makale için göz atınız. | Sahte Diploma Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu

Sahte Diploma Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Cezası

Günümüzde İş sektörleri ve iş alanlarının çoğalması ile bazı kişilerinde iş alanları değişmiştir. Belirli sektörde faaliyet gösteren firmaların sahipleri ile temas kuran bazı kişiler İhtisas ve diploma gerektiren özellikle iş yerinin faaliyet gösterdiği alanda daha kurumsal görünmesini sağlamak amacıyla o iş alanındaki meslek grubu ile alakalı olarak Mühendis diploması, Bilgisayar mühendisliği diploması, makine mühendisi diploması v.b diplomalar  hazırlayarak belli bir üniversitenin temsilcisi gibi bu diplomaları bu kişilere para karşılığı düzenleyerek vermektedirler. Dolayısıyla alınan diploma sahte olması sebebiyle herhangi bir resmi kuruma veya meslek odalarına bu diplomalar sunulduğunda yapılan araştırma neticesinde diplomanın sahte olması sebebiyle İlgili kurum müracaat eden kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine hakkında resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla dava açılmaktadır. Alınan sahte belgenin normalde bir geçerliliği olmaması ve herhangi bir yerde kullanılmaması durumda dahi hak kaybı ve ceza ile sonuçlanabilir. | Sahte Diploma Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu

Sahte Diploma Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu | Sıkça Sorulan Sorular

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLARI - SAHTECİLİK SUÇUNA VÜCUT VEREN SUÇA KONU REÇETELER ÜZERİNDEKİ EKLEME VE SAYI VE YAZILAR ÜZERİNE OYNAMA EYLEMLERİNİN BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞUMU AÇISINDAN ZORUNLU OLAN ALDATMA YETENEĞİNE SAHİP OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA İLGİLİ TÜM REÇETELER DURUŞMAYA GETİRİLİP HEYETÇE VE YÖNTEMİNCE YAPILACAK İNCELEMEYLE SAPTANARAK RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Sahtecilik suçuna vücut veren suça konu reçeteler üzerindeki ekleme ve sayı ve yazılar üzerine oynama eylemlerinin, belgede sahtecilik suçunun oluşumu açısından zorunlu olan aldatma yeteneğine sahip olup olmadığı konusunda ilgili tüm reçeteler duruşmaya getirilip heyetçe ve yöntemince yapılacak incelemeyle saptanarak resmi belgede sahtecilik suçunun oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi yerine bu araştırma yapılmaksızın ve bu konu gerekçeli kararda yöntemince tartışılıp değerlendirilmeksizin eksik gerekçeyle hükümler kurulması bozmayı gerektirmiştir. DOLANDIRICILIK SUÇU - HİLELİ DAVRANIŞ Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için hileli davranışlar yanında ayrıca mağdurun denetleme olanağının ortadan kaldırılmasının gerektiği, somut olayda ise, Dosya kapsamındaki teftiş raporunda dinlenen ilgili kurumun il müdürü S. Y. ve muhasebeden sorumlu şube müdür vekili N. N.' ın olay tarihinden önceki uygulamada bedelleri ödenmek üzere eczaneler tarafından gönderilen reçetelerin öncelikle kurum bünyesinde bulunan Dr. Ş. T. tarafından kontrol edilip bu kişinin onayı üzerine reçete bedellerinin ödendiğini, Ancak bu kişi başka yere gittikten sonra başka doktor gelmediğini ve bu nedenle sonraki reçeteler üzerinde kimsenin denetleme yapmadığını ve suça konu reçetelerin de denetleme yapılmaksızın işleme alınıp kurumca bedellerinin ödendiğini belirtmeleri karşısında, daha önceleri denetleme yapan kurumun sonradan çeşitli nedenlerle bu denetleme işlerini yapmadığı, sanıkların da bu süreçte kurum görevlilerinin denetleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte herhangi bir eylemlerinin olmadığı, Bu haliyle dolandırıcılık suçunun tüm unsurlarının oluşmadığı dikkate alınarak, sanıklar yönünden beraat hükümleri kurulması yerine gerekçede bu konu yöntemince tartışılmadan mahkumiyet hükümleri kurulmak suretiyle hükmün gerekçesiz bırakılması,

Bu haber toplam 820 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara