Boşanmada Altın Ve Eşya İade Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanmada Altın Ve Eşya İade Davası

Boşanmada Altın Ve Eşya İade Davası

Eşya İade Davası

Boşanmada Altın Ve Eşya İade Davası | Boşanma Davasında Düğünde Takılan Altın ve Para İle ilgili Maddi Tazminat Talebi, Düğünde takılan altın ve paraların kime ait olduğu konusunda fikir birliği yoktur. Ancak bu konuda gelenek ve göreneklere göre değişmektedir. Ancak Yargıtay düğün kutlamalarında takılan ziynet eşyalarının kim tarafından geline veya damada takılırsa takılsın geline bağışlanmış sayılacağına hükmetti.
Boşanma davasının eki niteliğinde olmayan düğünde takılan altın ve paraların koca tarafından kullanılması durumunda, kadın tarafından, sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında genel görevli mahkemelerde tazminat davasına konu edilebilir.

Medeni kanunda boşanma davasında maddi tazminat talebi belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlara göre hâlihazırda var olan veya beklenen menfaatleri boşanma davasından dolayı zarara uğrayan veya zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu eş, kusurlu eşten makul bir maddi tazminat talep edebilir.

Boşanma davasında maddi tazminat talebinin kanunun öngördüğü kapsam dâhilinde ise aile mahkemesi hâkimi maddi tazminata karar verebilir.

Ancak boşanma davasında her ne sebep olursa olsun maddi tazminat talebiyle ilgili hâkimin karar vermesi için; boşanma dava dilekçesinde veya karşı boşanma dava dilekçesinde istemde bulunulmalı ve tazminat miktarına göre de oransal (nisbi) harcın yatırılması gerekir.

Eğer maddi tazminat talebi kanun hükmünün öngördüğü kapsamda olmadığında, usulüne uygun yapılmış tazminat talebini, aile mahkemesi hâkimi davayı ayırıp asliye hukuk mahkemesine göndererek talep sahibi eşin sebepsiz zenginleşme hükümlerince davacı eşin hissesine düşen takıları talep edebilir ve tazminat alabilir.

Boşanma davalarında dava dilekçelerinde veya karşı dava dilekçesinde bulunan maddi tazminat talebi evlilik birliği ve ortak yaşamla ilgili ise harca tabidir.

Boşanma Davasında Düğünde Takılan Altın ve Para İstemi Nedeniyle Tazminat

Medeni kanunda boşanma davasında maddi tazminat talebi belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlara göre hâlihazırda var olan veya beklenen menfaatleri boşanma davasından dolayı zarara uğrayan veya zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu eş, kusurlu eşten makul bir maddi tazminat talep edebilir.

Düğünde takılan paraların istemi sebebine ilişkin tazminat talebi medeni kanunun öngördüğü maddi tazminat kapsamında değildir.

Ancak bu tazminat talebiyle ilgili hâkimin karar vermesi için; boşanma dava dilekçesinde veya karşı boşanma dava dilekçesinde istemde bulunulmalı ve tazminat miktarına göre de oransal (nisbi) harcın yatırılması gerekir.

Bu tazminat talebi kanun hükmünün öngördüğü kapsamda olmadığından, usulüne uygun yapılmış tazminat talebini, aile mahkemesi hâkimi davayı görev yönünden ayırıp asliye hukuk mahkemesine göndererek talep sahibi eşin sebepsiz zenginleşme hükümlerince davalı eşten düğünde takılan paraların sebebiyle ilişkin maddi tazminat talep edebilir ve tazminat alabilir.

Boşanma davasında; dava dilekçesinde veya karşı dava dilekçesinde bulunan maddi tazminat talebi düğünde takılan paralar ile ilgili ise harca tabidir.

Boşanma Davasında Düğünde Takılan Altın ve Paraların Geri İstemiyle İlgili Maddi Tazminat Alınabilir Mi?

Boşanma davasında düğünde takılan altın ve paraların geri alınmasına ilişkin tazminat talebi medeni kanunun ön gördüğü maddi tazminat kapsamında değildir. Boşanma davasında düğünde takılan altın ve paralar geri alınması için maddi tazminat talep edilse bile bir sonuç alınmaz.

Ancak boşanma davasında düğün takılan altın ve paralar için tazminat talebinde bulunuldu ve tazminat için harç yatırıldıysa aile mahkemesi hâkimi görevsizlik kararı vererek dosyayı ayırarak genel yetkili asliye hukuk mahkemesine gönderir. Asliye hukuk mahkemesi düğünde takılan takılar için sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre davacı eşin hissesine düşen düğünde takılan altın ve para için maddi tazminata hükmedebilir.

Yargıtay örnek karar “davacı düğünde takılan altınları ve paraların kendisine verilmesini talepte bulunmuştur. Bu talepler boşanmanın ferisini oluşturmaz. Başvurma harcı ödenmiş. Mahkeme oransal harcı ödemeden talebin esasının incelenmesi usul ve kanuna aykırıdır”.

0 Yorum

Yorum Bırak