Boşanmada Altın ve Eşya İade Davası | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Boşanmada Altın ve Eşya İade Davası

Eşya İade Davası

Boşanmada Altın ve Eşya İade Davası Nasıl Açılır? Boşanmada Altın ve Eşya İade Davası Ne Kadar Sürer? Boşanmada Altın ve Eşya İade Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Eşya ve altının, boşanma sonrasında iadesi maiyetinde olan davalar, boşanma davası kesinleştikten sonra açılabilecektir. Aynı zamanda bu eşyaların iade edilmesinin istemi, söz konusu boşanma davasında ileri sürülebilir.

Düğün takıları olarak bahsedilen eşya, düğün esnasında, evlenen çifte, herhangi birinin yakını tarafından takılmış ziynet eşyalarıdır. Hukukta, düğün takıları, kime takılmış olduğu fark etmeksizin kadına ait olarak kabul edilir. Yani, erkeğe takılan erkek kol saati gibi eşyaların haricinde, geri kalan tüm ziynet eşyaları kadının malıdır. Bu konuda herhangi bir istisna bulunmaz.

Boşanmada Mal Paylaşımına Düğünde Takılan Altınlar Dahil Midir?

Boşanma gerçekleşirken, mal paylaşımı yapıldığında, yapılan bu mal paylaşımına altınlar dahil edilmeyecektir. Çünkü altınlar artık kadının malıdır.

Boşanma sürecinde, zamanında var olmuş altınlar, erkeğin herhangi bir ihtiyacı karşılanması vesilesi ile harcanmışsa, kadın erkekten altınların maddi getirisi niteliğinde para talep etme hakkına sahiptir.

Erkek, kadının altınları kendisine, kendi hür iradesiyle ve tekrar talep etmemek üzere verdiğini kanıtlarsa, ödeme yapmak durumunda kalmaz. Altınların bozdurulurak harcanması esnasında, kadının da bu harcama sürecine dahil olmuş olması, boşanmada altınları iadesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ziynet Eşyalarının İslah Dilekçesi İle Talebi | Boşanmada Altın ve Eşya İade Davası

Boşanma davası için yazılan dilekçede, davacı kadın, ziynet eşyalarının da kendisine iade edilmesini istediğini beyan etmişse fakat, düğünde takılan paranın iadesini istediğini beyan eden herhangi bir ibare belirtmemişse, bir islah dilekçesi ile söz konusu paranın da iadesini istediğine dair beyanda bulunamaz.

Kişinin ziynet eşyalarının iadesi için ayrı bir dava açması gerekecektir. Bu dava için dava harcı ödenmesi gerekir. Davaya bakacak olan mahkeme, Aile Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise, davayı açan kişinin bulunduğu bölgede var olan mahkeme olacaktır.

Ziynet Eşyalarının İadesi Davası Süresi Nedir?

Boşanmada altın ve eşya iade davası niteliğinde açılan istihkak davalarının zaman aşımı süresi yoktur. Kişi, söz konusu ziynet eşyası hala mevcut olduğundan, istihkak davası açar.

Bu dava her zaman açılabilir. Aksi takdirde, düğün takıları artık mevcut değilse, bir şekilde kullanıldıklarından yok olmuşlarsa, davacı, takılarının bedelinin iadesini talep etmiştir. Bu durumda davanın konusu, tazminat davası olarak görüleceğinden, ziynet eşyalarının iadesi davası zaman aşımı süresi 10 yıldır.

Boşanma Davasında Düğünde Takılan Altın ve Para İle ilgili Maddi Tazminat Talebi, Düğünde takılan altın ve paraların kime ait olduğu konusunda fikir birliği yoktur.

Ancak bu konuda gelenek ve göreneklere göre değişmektedir. Ancak Yargıtay düğün kutlamalarında takılan ziynet eşyalarının kim tarafından geline veya damada takılırsa takılsın geline bağışlanmış sayılacağına hükmetti.

Boşanma davasının eki niteliğinde olmayan düğünde takılan altın ve paraların koca tarafından kullanılması durumunda, kadın tarafından, sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında genel görevli mahkemelerde tazminat davasına konu edilebilir.

Medeni kanunda boşanma davasında maddi tazminat talebi belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlara göre hâlihazırda var olan veya beklenen menfaatleri boşanma davasından dolayı zarara uğrayan veya zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu eş, kusurlu eşten makul bir maddi tazminat talep edebilir.

Boşanma davasında maddi tazminat talebinin kanunun öngördüğü kapsam dâhilinde ise aile mahkemesi hâkimi maddi tazminata karar verebilir.

Ancak boşanma davasında her ne sebep olursa olsun maddi tazminat talebiyle ilgili hâkimin karar vermesi için; boşanma dava dilekçesinde veya karşı boşanma dava dilekçesinde istemde bulunulmalı ve tazminat miktarına göre de oransal (nisbi) harcın yatırılması gerekir.

Eğer maddi tazminat talebi kanun hükmünün öngördüğü kapsamda olmadığında, usulüne uygun yapılmış tazminat talebini, aile mahkemesi hâkimi davayı ayırıp asliye hukuk mahkemesine göndererek talep sahibi eşin sebepsiz zenginleşme hükümlerince davacı eşin hissesine düşen takıları talep edebilir ve tazminat alabilir.

Boşanma davalarında dava dilekçelerinde veya karşı dava dilekçesinde bulunan maddi tazminat talebi evlilik birliği ve ortak yaşamla ilgili ise harca tabidir.

Boşanma Davasında Düğünde Takılan Altın ve Para İstemi Nedeniyle Tazminat

Medeni kanunda boşanma davasında maddi tazminat talebi belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlara göre hâlihazırda var olan veya beklenen menfaatleri boşanma davasından dolayı zarara uğrayan veya zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu eş, kusurlu eşten makul bir maddi tazminat talep edebilir.

Düğünde takılan paraların istemi sebebine ilişkin tazminat talebi medeni kanunun öngördüğü maddi tazminat kapsamında değildir.

Ancak bu tazminat talebiyle ilgili hâkimin karar vermesi için; boşanma dava dilekçesinde veya karşı boşanma dava dilekçesinde istemde bulunulmalı ve tazminat miktarına göre de oransal (nisbi) harcın yatırılması gerekir.

Bu tazminat talebi kanun hükmünün öngördüğü kapsamda olmadığından, usulüne uygun yapılmış tazminat talebini, aile mahkemesi hâkimi davayı görev yönünden ayırıp asliye hukuk mahkemesine göndererek talep sahibi eşin sebepsiz zenginleşme hükümlerince davalı eşten düğünde takılan paraların sebebiyle ilişkin maddi tazminat talep edebilir ve tazminat alabilir.

Boşanma davasında; dava dilekçesinde veya karşı dava dilekçesinde bulunan maddi tazminat talebi düğünde takılan paralar ile ilgili ise harca tabidir.

Boşanma Davasında Düğünde Takılan Altın ve Paraların Geri İstemiyle İlgili Maddi Tazminat Alınabilir Mi?

Boşanma davasında düğünde takılan altın ve paraların geri alınmasına ilişkin tazminat talebi medeni kanunun ön gördüğü maddi tazminat kapsamında değildir. Boşanma davasında düğünde takılan altın ve paralar geri alınması için maddi tazminat talep edilse bile bir sonuç alınmaz.

Ancak boşanma davasında düğün takılan altın ve paralar için tazminat talebinde bulunuldu ve tazminat için harç yatırıldıysa aile mahkemesi hâkimi görevsizlik kararı vererek dosyayı ayırarak genel yetkili asliye hukuk mahkemesine gönderir.

Asliye hukuk mahkemesi düğünde takılan takılar için sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre davacı eşin hissesine düşen düğünde takılan altın ve para için maddi tazminata hükmedebilir.

Yargıtay örnek karar “davacı düğünde takılan altınları ve paraların kendisine verilmesini talepte bulunmuştur. Bu talepler boşanmanın ferisini oluşturmaz. Başvurma harcı ödenmiş. Mahkeme oransal harcı ödemeden talebin esasının incelenmesi usul ve kanuna aykırıdır”.

Makalede Boşanmada Altın ve Eşya İade Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

185 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri