Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur.

Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası gereklidir.

Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz.

Beyanda bulunulan nüfus memuru, sulh hakimi, noter veya vasiyetnameyi açan hakim, tanımayı babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne bildirir.

Nüfus müdürlüğü çocuğun tanınmasını anneye, vesayet altındaysa ilgili makama bildirimi yapar. Konuyla bağlantılı olduğundan babalık davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması Davası

Tanıma;  Evlilik Dışı Doğan Çocuğu baba kabul etmesi durumunda, mahkemede yapılması durumunda, mahkemece, noter tarafından yapılmış ise noterlik tarafından, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde nüfus dairesine bildirilir.

Tanıma babanın vasiyetinde olmuş ise davadaki hakim nüfusa bildirir.  Nüfus memuruna yapılan tanıma beyanı ise doğrudan aile kütüklerine tescil edilir.

Tanınan çocuklar babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile analarının kimlik ve kayıtlı olduğu yer bilgileri belirtilmek suretiyle tescil edilir.

Yurt dışında tanıma yapılması durumunda,  tercüme edilmiş ve onaylanmış olmak şartıyla nüfus yada konsolosluğa bildirilir. Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması davası babaya karşı aile mahkemesinde açılır

Yurt dışında tanıma yapılması durumunda,  tercüme edilmiş ve onaylanmış olmak şartıyla nüfus yada konsolosluğa bildirilir. Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması davası babaya karşı aile mahkemesinde açılır

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması – İptali Davası

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınmasının İptali davası, Tanıyan, yanılma, aldatma veya korkutma sebebiyle tanımanın iptalini dava edebilir. İptal davası anaya ve çocuğa karşı açılır. Anne, çocuk ve çocuk ölmüş ise altsoyu, C.Başsavcılığına, Hazine birlikte diğer makamlara tanımanın iptali için dava açabilirler.  Tanımanın İptali davası, tanıyana, tanıyanın vefatı halinde mirasçılarına karşı dava açabilir.

Tanımanın İptali davasını açan taraf, tanıyanın babası olmadığını kanıtlamak zorundadır.  Anne yada çocuk davada tanıyanın babası olmadığını kanıtlamak için, tanıyan baba ile  annenin  hamile kalmadöneminde cinsel ilişkide olduğuna ilişkin inandırıcı kanıtları göstermesinden sonra ortaya çıkar.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması Davası – Dava Dilekçesi

    … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                                          :

TC KİMLİK NUMARASI              :

ADRES                                              :

VEKİLİ                                            : Av.İlkay UYAR KABA

DAVALI                                           :

ADRESİ                                            :

KONU                                               : Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                            :

1-) Müvekkilimiz

2-) Söz konusu ………………davalı taraf evliliğe bir türlü yanaşmamıştır.

3-) Müvekkilimiz,

4-) Küçük  …/…/… tarihinde doğmuştur. …………… müvekkilimize fırsat vermemiştir. 5-) Küçüğün babası……….. Bu durum Mahkemenizce yapılacak araştırma ve incelemelerle ve hatta yapılacak DNA testi ile de kesin olarak ortaya çıkacaktır. 6-) Tüm bu nedenlerle müvekkilimizin küçüğün babası olarak tanınması için dava açma zorunluluğu doğmuştur. HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. …………………….

HUKUKİ DELİLLER                    : ………..

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklanan nedenlerle,  müvekkilimizin küçüğün babası olarak tanınmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER:         1-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları  gösterir tanık listesi 2-) …/…/… tarihli …..Hastanesi doğum kayıtları 3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili  Av.İlkay UYAR KABA

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor