İrtikap Suçu Cezası Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > İrtikap Suçu Cezası Davası

İrtikap Suçu Cezası Davası

İrtikap Suçu Cezası Davası

İrtikap Suçu Cezası Davası | İkna suretiyle irtikap suçu; kamu görevlisinin, görevinin sağladığı inancıkötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendineya da başkasına fayda sağlanmasına ya da bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna etmesi ile meydana gelir.

Görevin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle mağdurların işlerinin gereği gibi hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle sanığa menfaat temin etmeleri karşısında eylemin irtikap suçunu oluşturma ihtimalinin bulunduğudur.

Bu eylemde mağdur, kamu görevlisine sağladığı çıkarın yasal olduğunu zannetmekte, kanun dışı çıkar sağladığını bilmemekte, kamu görevlisi ise yalan beyanlarıyla mağduru kandırmaktadır.

Mağdur, yaptığı ödemenin yasal olarak yapması gerektiğine inanmakta, failin iknası neticesi rızası fesada uğramaktadır ve meşru zemindedir. İkna, ödemeye mecbur bulunmadığı bir parayı ödemek mecburiyetindeolduğunu ferde bildirmektir.

Bu tarif ışığında örnek Yargıtay kararı incelendiğinde ; Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nde memur olan sanığın, yapı ruhsatını tahsilde misyonluveznedar bulunmadığı, fakat yapı ruhsatını verme işinde misyonlu veyetki sahibi bulunduğu, bu vaziyetin katılan temsilcisi doğrulusunda da bilindiği,

Müessese dışında uygulanan görüşmede yatırılacak yapı ruhsat harcının Belediye doğrulusunda tam miktarının hesaplanması gerektiğinden rakamın taraflarca tam bilinmediği bu sebeple harcın yatırılması içersinde total olarak 5.000 TL verildiği, fakat sanıkdoğrulusunda harcın yatırılmadığı görülmekle, oluşa uygunsuz ilk derece mahkemesinin nitelendirmesinin yasal bulunmadığı, somut yaşanılan durumla bağdaşmadığı açıktır.

Zorlamak suretiyle irtikap suçunda mağdurun isteğini baskı altında tutmaya elverişli olmak koşuluyla, direk doğruya ya da endirekt biçimdeuygulanan birçok zor olan hareketin icbar kavramına dahil bulunduğu,ruhani cebrin belli bir şiddete ulaşması, ciddi olması, mağdurun baskının etkisinden rahatlıkla kurtulma olanağının bulunmaması gerektiği nazara alındığında sanığın yasanın öngördüğü manada icbar boyutuna varan birsoz ve davranışlarının olmadığı, rüşvet anlaşmasının kurulmadığı nazara alınarak rüşvet alma suçlarının oluşmadığı da öneme alınmalıdır.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor