15 yıl sonra istifa ederse tazminat alır mı? 15 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?

15 yıl sonra istifa ederse tazminat alır mı? 15 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?
Kıdem tazminatına esas yazı, bir işçinin kıdem tazminatı talebinde bulunabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen resmi bir belgedir. Peki, 15 yıl sonra istifa ederse tazminat alır mı?

15 Yıl Çalışana Tazminat Hakkı İşçi ile işveren arasında çıkan en önemli sorunlardan biri olan kıdem tazminatı İş Kanununun 14. Maddesinde düzenlenmiştir.

Kıdem tazminatı, işçilerin çalışma hayatındaki önemli haklarından biridir ve belirli şartların yerine getirilmesi halinde, işten ayrılan çalışanların mali destek almasını sağlar. Bu hak, işçilerin yıllarca verdiği emeğin bir karşılığı olarak görülebilir. Türkiye'de kıdem tazminatıyla ilgili yasal düzenlemeler, işçilerin haklarını korumayı amaçlar. İşte kıdem tazminatıyla ilgili merak edilen detaylar:

15 Yıl Sigortalılık ve 3600 Gün Prim Şartı İşçinin Kıdem Tazminatı Alması İçin Yeterli midir?

Evet, bir işçi için kıdem tazminatı alabilmenin yollarından biri, 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödemiş olmaktır. Ancak bu şartlar, işçinin ilk sigortalı olduğu tarihe bağlıdır. Eğer işçi ilk kez 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olduysa ve bu şartları yerine getiriyorsa, işten ayrılma hakkına sahip olur ve kıdem tazminatı talep edebilir.

Kıdem Tazminatına Esas Yazı Ne Demek?

Kıdem tazminatına esas yazı, bir işçinin kıdem tazminatı talebinde bulunabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen resmi bir belgedir. Bu belge, işçinin yaş hariç, belirlenen prim gün sayısını doldurduğunu ve kıdem tazminatı almaya hak kazandığını gösterir. İşçiler, bu belgeyi almak için SGK'ya başvuruda bulunabilirler.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Kaç Defa Alınır?

Yargıtay'ın kabul ettiği görüşe göre, bir işçi yaş şartını dışarıda bırakarak, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartlarını yerine getirerek kıdem tazminatını sadece bir kez talep edebilir. Bu, işçinin kariyeri boyunca bu yolla sadece bir defa kıdem tazminatı alabileceği anlamına gelir.

15 Yıl Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatının hesaplanması, çalışanın işyerinde geçirdiği her tam yıl için son alınan brüt maaşın 30 günlük tutarı üzerinden yapılır. Bu hesaplamada, çalışanın son aldığı brüt maaş ve diğer menfaatler dikkate alınır. Çalışılan yıl sayısı ile son brüt maaşın 30 günlük karşılığı çarpılarak kıdem tazminatı miktarı bulunur.

3600 Günü Dolduran İşçi Tazminat Alabilir mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayan işçiler için, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 gün prim ödeme şartını tamamlamaları, kıdem tazminatı alabilmeleri için yeterlidir. Bu şartları yerine getiren işçiler, işten kendi rızalarıyla ayrılsalar dahi kıdem tazminatı talep edebilirler. Bu, özellikle bu tarihten önce işe başlamış işçiler için önemli bir avantajdır.

15 Yıl 3600 Günlük Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı alabilmek adına SGK' ya dilekçe yazmalı. 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme süresinin bulunduğuna ilişkin bir yazının tarafınıza iletilmesini arz etmelisiniz.

Ayrıca çalıştığınız iş yerine de, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme süresini tamamladığınızdan dolayı iş yerinden ayrılmak istediğinizin ve 1475 sayılı iş Kanunun 14. Maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği tarafıma kıdem tazminatımın verilmesi şeklinde beyanınızın bulunduğu bir dilekçe yazmanız gerekmektedir.

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı dilekçe örneği 2 şekilde olmalıdır. Bunlar; Kıdem Tazminatı Talebine ilişkin SGK' ya verilecek dilekçe ve İş Yerine Vereceğiniz İstifa Dilekçesidir. Yargıtay 9. HD'nin 2006/2716 Esas 2006/8549. Karar, 4.4.2006 tarihli kararında hiç şüphesiz işçinin kıdem tazminatı alarak işten ayrılması halinde tekrar işe başlamasının engellenemeyeceğine ancak işçinin işten ayrıldığı anda iradesinin önem taşıdığına, işçinin işten başka bir işe başlamak için ayrıldıysa kıdem tazminatına hak kazanamayacağına, kötü niyetli hareket etmiş sayılacağına ve iş verenin de bu halde tazminatın iadesini talep edebileceğine karar vermişti.

Fakat bu karar zamanla değişime uğradı ve 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı konusunda Yargıtay. İşçinin 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartlarını sağladığı için istifa etmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanacağını, 3 gün sonra işe başlamasının hakkın kötü niyetli olarak kullanımı sayılmayacağına karar vermiştir. Üstelik artık 15 yıl 3600 gün kıdem Tazminatında ihbar süresi de yok.

15 Yıl Çalışana Tazminat Hakkı - Yargıtay Kararı - İstinaf Kararı

Dosya içeriğine göre; davacının emeklilik sebebi ile iş sözleşmesini feshettiğini ve kuruma başvurduğunu işverene belgelemediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, kıdem tazminatına dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerekirken fesih tarihinden (emeklilik tarihinden) itibaren faize hükmedilmesi isabetli olmamıştır. Ancak 6100 sayılı HMK’nun 355. maddesindeki düzenleme gereğince istinaf incelemesinin istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılabileceği,

Ancak kamu düzenine aykırılık hallerinde bunun resen gözetileceği, davalı tarafın istinaf dilekçesinde bu yönden bir istinaf sebebi ileri sürmediği, anılan hususun kamu düzenine aykırılık oluşturmadığı anlaşıldığından Dairemizce kararın bu yönüyle düzeltilmesi mümkün olmamıştır. 15 Yıl Çalışana Tazminat Hakkı

Bu haber toplam 442 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara