15 Yıl Çalışana Tazminat Hakkı

15 Yıl Çalışana Tazminat Hakkı
15 Yıl Çalışana Tazminat Hakkı | İşçi ile işveren arasında çıkan en önemli sorunlardan biri olan kıdem tazminatı İş Kanununun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. 15 Yıl Çalışana Tazminat Hakkı ve kıdem tazminatını hesaplama yaparken, işçisinin aldığı son ücret dikkate alınır. İşçinin aldığı ücretin değişken olduğu, yani sabit olmadığı durumlarda. İşçiye...
15 Yıl Çalışana Tazminat Hakkı İşçi ile işveren arasında çıkan en önemli sorunlardan biri olan kıdem tazminatı İş Kanununun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. 15 Yıl Çalışana Tazminat Hakkı ve kıdem tazminatını hesaplama yaparken, işçisinin aldığı son ücret dikkate alınır. İşçinin aldığı ücretin değişken olduğu, yani sabit olmadığı durumlarda. İşçiye son bir yılda ödenen ücretin, söz konusu olan süre içindeki mesai günlerine bölünmesi ile elde edilecek ortalama ücret alınacak olan 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatını etkileyecek olandır.

15 Yıl 3600 Günlük Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?  

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı alabilmek adına SGK' ya dilekçe yazmalı. 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme süresinin bulunduğuna  ilişkin bir yazının tarafınıza iletilmesini arz etmelisiniz. Ayrıca çalıştığınız iş yerine de, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme süresini tamamladığınızdan dolayı iş yerinden ayrılmak istediğinizin ve 1475 sayılı iş Kanunun 14. Maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği tarafıma kıdem tazminatımın verilmesi şeklinde beyanınızın bulunduğu bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı dilekçe örneği 2 şekilde olmalıdır. Bunlar; Kıdem Tazminatı Talebine  ilişkin  SGK' ya verilecek dilekçe ve İş Yerine Vereceğiniz İstifa Dilekçesidir. Yargıtay 9. HD'nin   2006/2716 Esas 2006/8549. Karar, 4.4.2006 tarihli kararında hiç şüphesiz işçinin kıdem tazminatı alarak işten ayrılması halinde tekrar işe başlamasının engellenemeyeceğine ancak işçinin işten ayrıldığı anda iradesinin önem taşıdığına, işçinin işten başka bir işe başlamak için ayrıldıysa kıdem tazminatına hak kazanamayacağına, kötü niyetli  hareket etmiş sayılacağına ve iş verenin de bu halde tazminatın iadesini talep edebileceğine karar vermişti. Fakat bu karar zamanla değişime uğradı ve 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı konusunda Yargıtay. İşçinin 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartlarını sağladığı için istifa etmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanacağını, 3 gün sonra işe başlamasının hakkın kötü niyetli olarak kullanımı sayılmayacağına karar vermiştir. Üstelik artık 15 yıl 3600 gün kıdem Tazminatında ihbar süresi de yok.  15 Yıl Çalışana Tazminat Hakkı

15 Yıl Çalışana Tazminat Hakkı - Yargıtay Kararı - İstinaf Kararı 

Dosya içeriğine göre; davacının emeklilik sebebi ile iş sözleşmesini feshettiğini ve kuruma başvurduğunu işverene belgelemediği anlaşılmaktadır. Bu durumda, kıdem tazminatına dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerekirken fesih tarihinden (emeklilik tarihinden) itibaren faize hükmedilmesi isabetli olmamıştır. Ancak 6100 sayılı HMK’nun 355. maddesindeki düzenleme gereğince istinaf incelemesinin istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılabileceği, ancak kamu düzenine aykırılık hallerinde bunun resen gözetileceği, davalı tarafın istinaf dilekçesinde bu yönden bir istinaf sebebi ileri sürmediği, anılan hususun kamu düzenine aykırılık oluşturmadığı anlaşıldığından Dairemizce kararın bu yönüyle düzeltilmesi mümkün olmamıştır. 15 Yıl Çalışana Tazminat Hakkı

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara