Belirli süreli iş sözleşmesi kimlere yapılır? İzin ve Tazminat Hakkı Var Mı? İşte Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği

Belirli süreli iş sözleşmesi kimlere yapılır? İzin ve Tazminat Hakkı Var Mı? İşte Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği
Belirli süreli iş sözleşmeleri, hem işçi hem de işveren için belirli koşullar altında esneklik sağlar. Ancak, bu tür sözleşmelerin yapılması ve sona ermesi ile ilgili yasal düzenlemelere uyulması önemlidir.

Belirli süreli iş sözleşmeleri, işin doğası gereği sınırlı bir zaman dilimi içinde tamamlanması gereken işler için yapılan anlaşmalardır.

Bu sözleşmeler, özellikle proje bazlı çalışmalar, mevsimlik işler veya belirli bir süre için özel bir uzmanlık gerektiren görevler gibi durumlar için uygundur.

Aşağıda, belirli süreli iş sözleşmeleriyle ilgili sıklıkla sorulan sorulara detaylı cevaplar bulacaksınız:

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kimlere Yapılır?

Belirli süreli iş sözleşmeleri, işin niteliğine bağlı olarak özel bir süre veya proje için gereklilik arz eden durumlarda yapılır. Bu tür sözleşmeler, işyerinde süreklilik göstermeyen ve belirli bir olgunun gerçekleşmesine yönelik işlerde tercih edilir. Süreklilik arz eden işler için belirli süreli sözleşme yapılamaz.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi En Fazla Ne Kadar Olabilir?

Belirli süreli iş sözleşmesinin maksimum süresi konusunda bir üst sınır belirlenmemiştir. Sözleşme süresi, işin gerekliliğine ve işçi ile işverenin anlaşmasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu süre, birkaç aydan birkaç yıla kadar değişebilir. Ancak, işin süreklilik özelliği kaybolduğunda ve iş devam ettiğinde sözleşme belirsiz süreliye dönüşebilir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Bitince Ne Olur?

Belirli süreli iş sözleşmesi, sürenin sonunda özel bir fesih bildirimi gerektirmeksizin kendiliğinden sona erer. Eğer işin süresi bittiğinde işçi ve işveren arasında işin devamına yönelik bir anlaşma olmaksızın işe devam edilirse, sözleşme örtülü olarak sürdürülmüş kabul edilir ve belirsiz süreli bir sözleşmeye dönüşür.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Belirsiz Süreliye Nasıl Döner?

Türk Borçlar Kanunu'na göre, belirli süreli iş sözleşmesi, süresi bittiğinde tacit (örtülü) olarak devam ederse belirsiz süreli bir sözleşmeye dönüşür.

Bu durum, işin süresi dolmasına rağmen işçinin işe devam etmesi ve işverenin de bu duruma itiraz etmemesiyle gerçekleşir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yıllık İzin Hakkı Var Mı?

Evet, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler, bir yıllık çalışma süresini tamamlamaları durumunda yıllık ücretli izin hakkına sahiptirler. Eğer sözleşme sürekli olarak yenileniyorsa ve işçi işyerinde bir yılını doldurursa, yıllık ücretli izin kullanma hakkı kazanır.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Hangi Kanuna Tabi?

Türkiye'de belirli süreli iş sözleşmeleri, İş Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Bu madde, belirli süreli işler veya belli bir işin tamamlanması gibi objektif koşullar altında yapılan sözleşmeleri kapsar.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Üst Üste Yapılırsa Ne Olur?

Belirli süreli iş sözleşmeleri, esaslı bir neden olmaksızın üst üste yapılamaz. Eğer sözleşmeler arasında makul bir neden olmadan zincirleme şekilde yenilenirse, bu durumda sözleşme başlangıcından itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Ancak, esaslı bir nedenle yapılan zincirleme sözleşmeler belirli süreli olma özelliğini korur.

arsa-payi-karsiligi-insaat-sozlesmesi-001.jpg

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği 2024

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız, belirsiz süreli iş akdi işçiye verdiği hakları ortadan kaldırmak için işverenler tarafından uygulanan belirli süreli iş sözleşmesi, iş sözleşmesi türlerinden biridir.

Bu açıdan 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Yargıtay kararları çerçevesinde belirli süreli iş sözleşmesine açıklamaya çalışacağız. Verilen örnek kararda şu önem vurgulanmıştır.

Yapılan iş, davacının görev ve niteliği, ortada 4857 sayılı yasanın 11. Maddesi kapsamında belirli süreli hizmet akdi olmadığını göstermektedir. İş sözleşmelerinde belirli süreli yazması sözleşmeye bu niteliği sağlama imkanı vermemektedir. Zira belirli süreli hizmet akdinden bahsedebilmek için belirli sürede ortaya çıkması öngörülen bir olgu yada bir koşulun kararlaştırılması gerekmektedir.

Sözleşmenin belirli süreli olmasını gerektirir objektif kriterler bulunmamaktadır. Ayrıca belirli süreli iş sözleşmeleri esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste yani zincirlemeli olarak yapılamaz.

Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Eğer esaslı nedene dayalı olarak yapılmış zincirleme iş sözleşmeleri var ise tabi ki bunlar belirli süreli olma özelliğini koruyacaktır. Somut olayda böyle bir esaslı neden de bulunmamaktadır.

İş sözleşmelerinde belirsiz süreli olması asıl olup, istisna olan belirli süreli sözleşmelerin de sınırlandırılmasına dair düzenlemelere 158 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin 2/3. Maddesinde de yer verilmiştir. "Bir sözleşmenin koruyucu hükümlerinden kaçınmak amacıyla belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasına karşı yeterli güvenceler alınması gerektiği" ne dair düzenleme de bunu doğrulamaktadır.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kavramı Nedir?

4857 sayılı İş Kanununun göre “İş sözleşmesi veya iş akdi belirli ya da belirsiz süreli yapılabileceğini” ifade ettikten sonra iş sözleşme türleri saymıştır.

İlgili madde hükmüne göre iş ilişkisinin bir süreye tabi olarak yapılmadığı durumda iş sözleşmesi belirsiz süreli sayılır. Belirli bir işin tamamlanması veya belirli süreli işlerde veya belirli bir olayın, binanın, olgunun ortaya çıkması gibi nesnel şartlara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı olarak yapılan iş sözleşmesi ise belirli süreli iş sözleşmesidir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Düzenlemek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği 4857 numaralı İş Kanununun açıkça ifade ettiği üzere belirli süreli iş sözleşmesi yapma hakkı sınırlandırılmış ve bu tür sözleşmelerin yapılabilmesi ancak objektif nesnel şartların varlığına bağlanmıştır.

Bu nesnel şartlar bir işin özelliği gereği belirli süreli veya belli bir sürede bir işin tamamlanmasına yönelik olması veya belirli bir yapının, binanın, olgunun ortaya çıkması durumunda belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecektir. Fakat kanun madde hükmünde ifade edilen bu üç duruma benzer ve nesnel şartları taşıması halinde belirli süreli iş sözleşmesi düzenlemesi mümkün olacaktır.

Bu nedenle ile belirli süreli iş sözleşmelerinin düzenlenmesine ilişkin koşullar kanun hükmünde sınırlı olarak ifade edilmediği için her iş sözleşmesine göre ayrı olarak belirli süreli iş sözleşmesinin yapılıp yapılamayacağının değerlendirilmesi ve belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için gereken objektif koşulların varlığı araştırılması gerekmektedir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara