Bir iş yerinde tutanak tutulursa ne olur? Tutanak yiyen işçi tazminat alabilir mi? İşte Emsal Karar...

Bir iş yerinde tutanak tutulursa ne olur? Tutanak yiyen işçi tazminat alabilir mi? İşte Emsal Karar...
Tutanaklar, iş yerindeki disiplin süreçlerinde ve hukuki işlemlerde önemli bir role sahiptir. Doğru ve adil bir şekilde tutulan tutanaklar, adil yargılanma ve işçi haklarının korunması açısından kritik öneme sahiptir.

Tutanaklar, iş yerinde yaşanan olayların resmi olarak kaydedilmesi için kullanılan önemli belgelerdir. Bu belgeler, işçi ve işveren ilişkilerinde çeşitli amaçlarla kullanılır ve kanıt olarak önem taşır. İşte tutanaklarla ilgili bazı önemli noktalar:

Bir İş Yerinde Tutanak Tutulursa Ne Olur?

Tutanak tutulduğunda, belirli bir olay resmi bir belge ile kanıtlanmış olur. Bu, işçi ve işveren ilişkilerinde olduğu kadar, farklı alanlarda da kanıtlanabilirlik sağlamak için kullanılır. Tutanak, olayın detaylarını, tarih ve saatini, tanıkların ifadelerini ve diğer önemli bilgileri içerebilir.

Kaç Tutanakta İşten Atılır?

İşten çıkarma kararı verilirken tutulan tutanakların sayısı tek başına belirleyici değildir. İşçinin eylemlerinin niteliği, iş yerindeki kurallar ve geçmişteki davranışları gibi faktörler de dikkate alınır. Bazen tek bir ciddi eylem, işten çıkarma için yeterli olabilirken, bazı durumlarda birden fazla tutanak gerekebilir.

Tutanak Yiyen İşçi Tazminat Alabilir mi?

İşçi aleyhine tutulan tutanak, işveren tarafından mahkemede delil olarak kullanılabilir. Eğer tutanakta belirtilen eylem işveren tarafından kanıtlanırsa ve bu eylem, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesini gerektiriyorsa, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı alma hakkı olmayabilir.

İşçi Tutanak İmzalamazsa Ne Olur?

İşçi, kendisi hakkında tutulan tutanağı imzalamayı reddederse, bu durum ayrı bir tutanakla kaydedilir. İşverenin fesih bildirimi yazılı olarak yapılmalı ve fesih sebebi açıkça belirtilmelidir. İmza atmayı reddetmek, işçinin haklarını kaybetmesine neden olmaz.

Tutanak Kaç Gün Geçerli?

İş yerinde tutulan bir tutanak, haklı nedenle fesih işleminde kullanılacaksa, bu fesih işleminin tutanak tarihinden itibaren 6 iş günü içinde yapılması gerekmektedir. Tutanak işverene sunulduktan sonra başlayan 6 iş günü, bu sürenin hesaplanması için esastır.

İşçi Savunma Yazmak Zorunda mı?

İşçinin davranış ve performansıyla ilgili durumlarda, savunma almak zorunludur. Savunma alınmadan yapılan iş akdi feshi genellikle geçersiz kabul edilir. Yargıtay kararları, işçinin savunmasının alınmasının önemini vurgular.

İş Yerinde Tutanak Ne İşe Yarar?

İş yerinde tutulan tutanaklar, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde, özellikle çıkan anlaşmazlıklarda veya olumsuz olaylarda kanıt olarak kullanılabilir. Bu, hem işçinin hem de işverenin haklarının korunmasına yardımcı olur.

YARGITAY: İşçinin Eski Tutanaklar İle İşine Son Verilemez

HABERİN ÖZETİ: Davacı … - … tarihleri arasında çalışmıştır. Her ne kadar işverence davacı hakkında verim alınamadığına ilişkin tutanaklar tutulmuş ise de bu tutanakların çok eski tarihli olduğu dolayısıyla bu tutanakların fesih sebebi yapılamayacağı açıktır işverence davacının iş gücüne ihtiyaç kalmadığı belirtilerek iş akdi feshedilmiştir. Belirtilen fesih sebebi açık ve kesin değildir.

Davacının savunması dahi alınmamıştır. İşveren fesih sebebini değiştiremez. İşverence yapılan fesih haklı veya geçerli sebebe dayanmamaktadır. Yerel mahkemece davanın reddine ilişkin karar usul ve yasaya uygun değildir. Yerel mahkemece delillerin hatalı değerlendirilmesi ve davanın reddine karar verilmesi yerinde değildir.

Bu nedenlerle yerel mahkeme kararının ortadan kaldırılması gerektiği kanaatiyle aşağıdaki hüküm kurulmuştur. Davacının istinaf isteminin kabulü ile; İş Mahkemesinin kararının ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Yerel mahkemece; "Davacının bel fıtığı rahatsızlığından kaynaklanan sağlık nedenine dayalı olarak çok sayıda rapor kullandığı devamsızlık yaptığı, işe geç geldiği, verilen görevleri zamanında yapmadığı, işlerin aksamasına neden olduğu, çalıştığı yerlerin birkaç kez değiştirildiği.

2013 yılından itibaren kendisinden verim alınamadığı son zamanlarda artan rahatsızlığı sebebiyle çalışabileceği başka iş bulunmadığı, davacının yetersizliği nedeniyle son çare olarak feshe başvurulduğu haklı fesih nedeni mevcutken işverence kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek geçerli nedenle fesih yoluna gidildiği, feshin geçerli olduğu" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı 01/01/2011 - 31/01/2016 tarihleri arasında çalışmıştır. Her ne kadar işverence davacı hakkında verim alınamadığına ilişkin tutanaklar tutulmuş ise de bu tutanakların çok eski tarihli olduğu dolayısıyla bu tutanakların fesih sebebi yapılamayacağı açıktır.

İşverence davacının iş gücüne ihtiyaç kalmadığı belirtilerek iş akdi feshedilmiştir. Belirtilen fesih sebebi açık ve kesin değildir. Davacının savunması dahi alınmamıştır. İşveren fesih sebebini değiştiremez. İşverence yapılan fesih haklı veya geçerli sebebe dayanmamaktadır. Yerel mahkemece davanın reddine ilişkin karar usul ve yasaya uygun değildir.

Bu haber toplam 399 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara