Doğum ve Süt izni kullanan anne işten çıkarılabilir mi? Emziren anne günde kaç saat çalışır? Fazla mesai ve Vardiya Yapar Mı?

Doğum ve Süt izni kullanan anne işten çıkarılabilir mi? Emziren anne günde kaç saat çalışır? Fazla mesai ve Vardiya Yapar Mı?
Çalışan anneler için süt izni, Türkiye'deki mevzuata göre, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri amacıyla günde toplam bir buçuk saat olarak belirlenmiştir. Peki, Doğum ve Süt izni kullanan anne işten çıkarılabilir mi?

Süt izni, çalışan annelerin en değerli haklarından biri olarak kabul edilir. Bu izin, annelerin iş yaşamı ile annelik görevleri arasında denge kurmalarına yardımcı olur.

Türkiye'deki mevzuata göre, süt izni ve çalışma koşulları, iş kanunu ve ilgili diğer kanunlarla düzenlenmiştir. Bu yazıda, süt izni kullanımı ve ilgili diğer sorulara detaylı bir şekilde değinilecektir.

Süt İzni Nasıl Kullanılır? Emzirme Saati Ne Kadar?

4857 sayılı İş Kanunu'na göre, kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni hakkı tanınmıştır. Bu sürenin nasıl kullanılacağını işçi kendisi belirler ve bu süre günlük çalışma saatinden düşülür.

Çalışan Kadının Süt İzni Ne Kadar?

657 sayılı Kanun'un ilgili maddesinde belirtildiği üzere, kadın memurlara çocuklarını emzirmeleri için doğum sonrası ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat süt izni verilir.

Emziren Anne Günde Kaç Saat Çalışır?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuata göre, gebe veya emziren kadın işçiler günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Bu kural, annenin ve çocuğun sağlığını korumak amacıyla konmuştur.

Süt İzninde Fazla Mesai Yapılır mı?

Yargıtay kararlarına göre, süt izni kullanırken çalıştırılan kadın işçilere bu süreler için fazla mesai ücreti ödenmesi gerekmektedir. Haftalık 45 saatlik çalışma süresi aşılmamış olsa bile, bu süreler fazla çalışma olarak kabul edilir.

Emziren Anne Vardiyalı Çalışabilir mi?

657 sayılı Kanun'a göre, doğum yapan kadın memurlar doğum sonrası ilk bir yıl boyunca gece vardiyası ve gece nöbetlerinden muaf tutulurlar. Bu düzenleme, annenin ve çocuğun sağlığının korunmasına yöneliktir.

Süt İzni Kullanan Anne İşten Çıkarılabilir mi?

İşveren, süt izni kullanan bir çalışanın performans düşüklüğünü bahane ederek iş akdini feshedemez. Böyle bir durumda yapılan fesih haksız kabul edilir ve çalışan, işe iade davası açma ve tazminat haklarını talep edebilir.

Doğum İznindeki Kadın İşten Çıkarılır mı?

Doğum izni kullanan kadın işçilerin işten çıkarılması, sadece geçerli bir sebep varsa ve kıdem süresi bir yıldan fazla ise mümkündür. Bu durumda kadın işçi, kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Doğumdan Sonra İşten Ayrılan İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

Analık izni sonrası işten çıkarılan kadın işçiler, son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartını yerine getirmişlerse, işsizlik ödeneği alabilirler. Son dört ayda prim ödenmemiş olması, işsizlik ödeneği alımına engel teşkil etmez.

Yargıtay'dan Mağdur İşçiye Tazminat Kararı. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararına konu olan olay Bursa'da yaşandı. Doğum sonrasında mesaiye yeniden başladığı iş yerinde işverene çalışma şartlarındaki aksaklıkları haberdar etmek için dilekçe sunan kadın işçi, tazminatını alamadan işten atıldı.

Yargıtay'dan Mağdur İşçiye Tazminat Kararı

Tazminat talebi ile mahkemeye başvuran mağdur işçiye müjdeli haber Yüksek Mahkeme'den geldi. Yargıtay, dilekçenin verilmesinin kadın işçinin "hak arama özgürlüğü" içinde değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Bursa'da ikamet eden kadın işçi, doğumun ardından üç yıllık kıdeminin bulunduğu şirketteki mesaisine yeniden başladı.

Emziren bir anne olması sebebiyle gece ve günlük 7.5 saatten fazla çalıştırılmaması gerektiğini işverenine belirten genç anne, İş Kanunu kapsamındaki yasal düzenlemeleri hatırlatarak çalışma saatlerinin yeniden düzeltilmesini işvereninden talep etti.

İşçi İş Mahkemesine Tazminat İçin Dava Açtı

İşveren dilekçeye karşılık olarak çalışma koşullarının değiştirilmeyeceğini ve 24/48 olan vardiya düzeninde çalışılması gerektiğini bildirdi. Daha sonra işveren tarafından yazılı fesih bildirimi yapılmaksızın İş Kanunu'nun 25. maddesi kapsamında işten çıkartılan kadın, Bursa 2. İş Mahkemesine haksız fesih beyanıyla dava açtı.

Kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra bir kısım işçilik alacaklarının davalı işverenden tahsil edilmesini talep eden genç anne feshin haksız olduğunu savundu. Davalı şirket avukatı ise davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savundu.

İş Mahkemesi, işyerinde 24 saat nöbet, 48 saat istirahat esaslarına göre çalışma süresi mevcut olduğuna dikkat çekerek işçi tarafından imzalanan sözleşmede sürenin işveren tarafından belirleneceği, işçinin bu süreye uymaması durumunda işverenin iş akdinin feshedebileceğinin yer aldığını vurguladı.

Yerel Mahkeme, davacının iş akdinin haklı nedenlerle feshedildiği gerekçesi ile davacı kadının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddine kadar verdi. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay Davacı Kadını Haklı Buldu

Yüksek Mahkeme dava dosyasını inceledikten sonra verdiği kararında davacının yasal düzenleme yapılan emziren anne pozisyonunda olması sebebiyle çalışma saatlerinin yasa kapsamında yeniden düzenlenmesini işverenden talep ettiğine dikkat çekti.

İşverenin yasalara aykırı davranarak davacının "emziren anne" durumunu yok sayarak eski çalışma düzeni olan 24/48 vardiyalı olarak çalışmasının zorunlu olduğunu şifahen beyan etmesi üzerine davacı tarafından yönetime dilekçe verildiğini vurguladı.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin emsal niteliğindeki kararında "Dilekçe içeriğinde yasal düzenlemelerden bahsedildiği, işverence talebine kayıtsız kalınmasının yasalara, akla ve mantığa uygun olmadığının eleştiri sınırları içerisinde ifade edildiği ortadadır.

Yargıtay'dan Doğum Yapmış Mağdur İşçiye Tazminat Kararı

Konunun emredici hükümlerle düzenlendiği ve işverenlerin emredici konularda yasal düzenlemelere uymak mecburiyeti bulunduğu anlaşılmaktadır." vurgusu yapıldı.

Aksi halde idari para cezasına hükmedileceğine dair yasal düzenlemeler getirilmesi sebebiyle davacı beyanının talebi aşan ifadeler şeklinde değerlendirilemeyeceği gibi "hak arama hürriyeti" içinde değerlendirilebilecek bir nitelikte olduğu belirtildi.

Bu bağlamda işveren tarafından yapılan feshin haklı ve geçerli bir nedene dayanmadığı anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatının kabulü yerine reddine yönelik hüküm kurulmasının hatalı olduğu ve yerel mahkemenin kararının oy birliği ile bozulmasına hükmedildiği açıklandı.

Bu haber toplam 242 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara