Hamilelik veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminatı

Hamilelik veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminatı
Hamilelik veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminatı | Hamilelik Veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminatı Hakkında, İş dünyasında pek çok sorun yaşanabilmektedir. Fakat tüm dünya tarafından sıklıkla tartışılan konu, iş yaşamında kadınların yaşadığı zorluklar olmaktadır. Bu sorunların çözümüyle ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu...
Hamilelik veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminatı Hakkında, İş dünyasında pek çok sorun yaşanabilmektedir. Fakat tüm dünya tarafından sıklıkla tartışılan konu, iş yaşamında kadınların yaşadığı zorluklar olmaktadır. Bu sorunların çözümüyle ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaları içinde uluslar arası sözleşmeler ile birlikte iç hukukta yapılan düzenlemeler yer almaktadır. Çözüm çalışmalarında pozitif ayrımcılık uygulanması başvurulan bir durumdur. Bu sayede pek çok soruna kalıcı ve etkin çözümler sağlanılmasına çalışılmaktadır. İş hayatında kadınların karşısına çıkan sorunlardan biri de, hamilelik ve doğum nedeni ile işten çıkartılmaktır. Burada kadın işçilerin hakları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Kadın işçiler, işten hamilelik ve doğum nedeniyle çıkarıldıklarında maalesef fesih açıklaması bu şekilde olmaz. Fesih bildiriminde yapılan açıklamalarda kişinin performansı, işletme kaynaklı nedenler gibi açıklamalar yer alır. | Hamilelik veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminatı

Kadın işçinin İş Sözleşmesinin Haksız Feshi

Hamilelik ve doğum sebebi ile işçinin işine son verilmesi asla fesih sebebi olmamaktadır. Hamilelik ve doğum nedeniyle fesih yapılmışsa, yapılan bu fesih geçersiz nedenle yapılan fesih sonuçlarını ortaya koyar. Kişi sadece hamilelik ve doğum nedeni ile işten çıkarılıyorsa, bu durum 4857 sayılı İş Kanunu 5. maddede yer alan eşitlik ilkesi ile tezatlık oluşturur. Bu maddeye göre, hamilelik ve doğum sebebiyle işçinin işten çıkarılması, eşitlik ilkesine tamamen aykırıdır. Kanun metni, gerekli açıklamayı en net haliyle belirtmektedir. Bu metne göre, işveren cinsiyet veya gebelik sebebini kullanarak farklı işlem uygulayamaz. Ancak biyolojik nedenler veya yapılan işin niteliğinin hamileliğe uygun olmaması gibi durumlar istisnadır. Bu sebepler, kişiyi zorunlu kılan nedenlerdir. Bunlar dışında işveren, sözleşmede, şartları belirlemede, şartların uygulanma aşamasında ve şartların sona ermesinde cinsiyeti ve gebeliği neden gösteremez. | Hamilelik veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminatı

Hamilelik Veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminat Nedeniyle Dava

Bu konu ile alakalı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nde verilmiş bir karardan örnek yapalım. Burada davacı işçiye işveren tarafından, doğum izni kullanılacağı için, işçinin kabul edemeyeceği bir alt görev teklif edilmiştir. İşçi de bu görevi kabul etmediğinden dolayı, davalı şirket iş sözleşmesini iptal etmiştir. İşçi bu olay üzerine dava açmıştır. Ayrımcılık tazminatı yönünden ve yoksun kalınan haklar kapsamında dava süreci ilerlemiştir. Bu nedenle işçi kadınların sözleşmesi haklı bir neden olmaksızın sona erdiriliyorsa, dava açılmalıdır. Kadın işçiler eğer İş Kanunu çerçevesinde iş güvencesinden faydalanıyorsa, kendilerine iptal bildirimi tebliği yapıldığı andan itibaren bir ay içinde dava açabilirler. Burada, işe iade davası açılmaktadır. Eğer kadın işçi, iş güvencesiyle alakalı hükümlerden faydalanmıyorsa, bu sebeple yapılan fesihlerde, bildirim zamanının üç katı miktarında kötüniyet tazminatı isteyebilmektedir. | Hamilelik veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminatı

Hamilelik veya Doğum Sonrası İşten Çıkarılma Tazminatı | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ - DAVALI İŞVERENİN İŞ AKDİNİN FESHİNE İLİŞKİN İSPATLANMIŞ BİR FESİH SEBEBİNİN MEVCUT OLMADIĞI - DAVACI İŞÇİNİN HAMİLELİK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİNİ SOMUT DELİLLERLE İSPAT EDEMEDİĞİ - DAVALI İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA İŞ AKDİNİ FESHİ MÜMKÜN OLDUĞU -ÖZET: Dava; işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir. Davacı, davalı işyerinde muhasebe yardımcısı olarak …tarihleri arasında çalışmış, iş akdi ….tarihinde fesih nedeni bildirilmeksizin ve önelli olarak feshedilmiş, önel süresi içerisinde …tarihinde ise bulunduğu departmanda çalışma arkadaşlarının motivasyonunu bozucu davranışları ve sorumluluğundaki işleri devretmekteki isteksizliği sebebiyle önel süresi beklenmeksizin feshedilmiş, davacı tarafından ihtirazi kayıtla tebellüğ edilmiş, işverence …kod ile çıkış bildirilmiştir. Her ne kadar davalının iş akdinin feshine ilişkin ispatlanmış bir fesih sebebi mevcut değilse de dosyadaki tüm delillerin değerlendirilmesinde davacının da hamilelik nedeniyle iş akdinin feshedildiğini. Somut delillerle ispat edemediği anlaşılmakla kısa süreli çalışması bulunan davalının yönetim hakkı kapsamında iş akdinin feshi mümkün olduğundan taleplerinin reddine dair mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olması nedeniyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 380 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara