Hizmet Tespit Davası

Hizmet Tespit Davası
Hizmet Tespit Davası Hizmet Tespit Davası ve Hizmet Tespit Davası Hakkında Sorulan Sorular Hizmet Tespit Davası Nedir? İşverenin sigorta bildirimini yapmadığı ve sigortalarını yatırmadığı işçinin bu durumu öğrenmesi itibariyle 5 yıl süre içerisinde sigortasız çalıştığı süreyi sigortalı çalışmış hale getirmek için açtığı davaya hizmet tespit davası denir...
Hizmet Tespit Davası ve Hizmet Tespit Davası Hakkında Sorulan Sorular Hizmet Tespit Davası Nedir? İşverenin sigorta bildirimini yapmadığı ve sigortalarını yatırmadığı işçinin bu durumu öğrenmesi itibariyle 5 yıl süre içerisinde sigortasız çalıştığı süreyi sigortalı çalışmış hale getirmek için açtığı davaya hizmet tespit davası denir. Hizmet tespit davası kanun koyucu tarafından hükme bağlanarak ilgili kanunda şartları ile bildirilmiştir.

Hizmet Tespit Davasını Kimler Açabilir?

Hizmet tespit davasının açılabilmesi için gerekli koşulları yerine getirmiş sağ çalışan işçi açabileceği gibi sigortalı olarak ölmüş işçinin mirasçıları da sigortasız olarak çalıştığı günleri sigortalı çalıştığı güne çevirmek ve hak kaybını önlemek için davayı açabilirler.

Hizmet Tespit Davasında Kullanılabilecek Deliller Nelerdir?

  • Bilirkişi
  • Tanık
  • Ücret bordroları
  • Vergi mükellefiyet kayıtları
  • Dernek ve esnaf sicil kaydı
  • Apartman veya site yönetimine ait kayıtlar ve defterler delillere örnek verilebilir.

Hizmet Tespit Davasında Yetkili ve Görevli Mahkemeler Hangileridir?

Görevli mahkeme İş Mahkemesidir ancak İş Mahkemesinin bulunmadığı koşullarda Asliye Hukuk Mahkemesidir Yetkili mahkeme ise davanın açıldığı tarihte davalının bulunduğu yerleşim yeri mahkemesi; işçinin çalıştığı işyerinin bulunduğu yer mahkemesi; davalılar birden çoksa birinin yer mahkemesinde de hizmet tespit davası açılabilmektedir.

Hizmet Tespit Davası Hak Düşürücü Süre Nedir?

Hizmet Tespiti ile ilgili olarak, Sigorta bildirimi yapılmadan çalışan işçilerin, sigortasız geçen bu sürelerini sigortalı hale getirebilmek için mahkeme olarak görevli ve yetkili İş Mahkemelerinde veya  İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri kanalıyla açtıkları davalara hizmet tespit davası denir. Hizmet Tespit Davalarında Hak düşürücü süre, 5 yıldır. Hak düşürücü sürenin başlangıç tarihi ise, hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıldır.

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır?

Hizmet Tespit davası ile ilgili olarak Dava açma Şartları olarak Hizmet Tespit Davasında Temel 3 Koşul Bulunmaktadır.
  • Sigortasız çalışma,
  • Çalışmanın kuruma bildirilmemiş veya kurumca saptanmamış olması,
  • 5 yıl içinde dava açılması gerekmektedir.
Hizmet tespit davalarında Davacı olarak işçi Davaları olarak da  işveren ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı dava açılması gerekir. işçinin iş yerinden ayrıldıktan sonra daha çok dava yolu ile hizmet tespiti yaptırması gerekmektedir. Hizmet tespiti için açılacak davanın belirli bir süresi vardır.
Aslında halk arasında zamanaşımı olarak bilinen bu süre bir hak düşürücü süredir. Hemen akla aralarında ne gibi bir fark olduğu sorusu gelir. Bilindiği gibi zamanaşımı olan durumlar da davalının zamanaşımı defini ileri sürmesi lazım. Hak düşürücü  Süreyi ise mahkemenin re'sen dikkate alarak işlem tesis etmesi gerekiyor. Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 6'ıncı maddesine göre, çalıştırılanlar işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı sayılırlar. Hizmet Tespit Davasını İşçi kazandığı durumda , Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanacak primleri gecikme zammı ve idari para cezasıyla birlikte işverenden tahsil edilir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 230 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara