Hizmet Tespit Davası Nedir

Hizmet Tespit Davası Nedir
Hizmet Tespit Davası Nedir Yargıtay Kararları Hizmet tespit, yanında çalıştırılan işçinin Sosyal güvenlik kanununa göre, en az asgari ücret ödemesi, ve ödediği maaş nedeniyle sigortaya giriş yapılarak primlerinin yatırılması gerekmektedir. Ne var ki zaman zaman çeşitli sebepler nedeniylesigorta bildirimi yapılmaması gereği işçi kayıt dışı görünmek zorunda...
Hizmet Tespit Davası Nedir, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çalışan herkesin sigortalı olması zorunludur. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 86. maddesinde sigorta primleri yatırılmadan ya da sigortasız olarak çalıştırılan işçilerin bu durumu öğrendikleri andan itibaren bu süreler için hizmet tespit davası açma hakları olduğu tanımlanmıştır. Açılacak olan hizmet tespiti davası ile çalışanların sigortasız ya da sigortalı olduğu halde sigorta primleri ödenmeden çalıştırıldığı süreler belirlenir ve bu sürelere ilişkin haklar talep edilebilir. Genel anlamda hizmet tespit davası açılması nedeni sigortasız çalıştırılan sürelerin sigorta süresinde dahil ettirilmesidir. Hizmet tespit davası açılabilmesi için, çalışanlar sigorta primlerinin ödenmediği yılın sonundan itibaren 5 yıl içerisinde açılmalıdır.

Hizmet tespit davası nasıl açılır?

Hizmet tespit davası, çalışanların ikamet ettikleri ya da çalıştıkları şirketin bağlı bulunduğu iş mahkemelerine dilekçe ile yazılı olarak başvurmasıyla açılır. Açılan davada çalışanlar davalı, işveren ise davacı sıfatıyla yer alır. Eğer çalışan vefat etmiş ise çalışanın eşi, çocukları, annesi ve babası tarafından da zamanaşımı süreleri içerisinde hizmet tespit davası açılması mümkündür. Hizmet tespit davasında, çalışanlar dilekçelerinde sigortasız olarak çalıştığı süreleri ispat niteliğinde olan tüm delilleri mahkemeye sunmalıdır. Mahkemeye sunulan deliller dışında ilgili davanın görüldüğü iş mahkemesi de sigortasız çalıştırılan sürelerin araştırılmasını sağlayabilir. Delillerle birlikte çalışanların sigortasız çalıştırıldığını iddia ettiği dönemde aynı işyerinde çalışan tanıkların ifadeleri de çok büyük önem taşır. Hizmet tespit davası bilirkişi raporu neden önemlidir? Ayrıca tarafların mahkemeye sunduğu delillerin doğruluğu da mahkeme tarafından teyit edilir. Delillerin ve tarafların ifadelerinin yeterli olmadığı ya da dava içeriğinin teknik bir sürece işaret ettiği durumlarda mahkeme, bilirkişi raporu hazırlanmasını talep eder. Hizmet tespiti davalarında temyiz aşamaları incelendiğinde çoğu kez bilirkişi raporu olmadan alınan kararlara ilişkin Yargıtay'dan yeniden yargılama yapılması yönünde kararın bozulduğu gözlemlenmiştir. O nedenle hizmet tespit davalarında bilirkişi raporları çok önemli bir süreçtir.

Davayı kazanan çalışan ne yapmalı?

Hizmet tespit davasını kazanan çalışanlar, mahkeme kararıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak, ilgili kararın uygulanmasını talep etmelidir. Böylece ilgili döneme ilişkin sigorta primleri, gecikme zammı gibi maddi yükümlülükler işverenden tahsil edilir. Ayrıca işveren için sigortasız işçi çalıştırılması ve yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle idari para cezası da verilebilir.

Hizmet Tespit Davası Nedir Yargıtay Kararları

Hizmet tespit, yanında çalıştırılan işçinin Sosyal güvenlik kanununa göre, en az asgari ücret ödemesi, ve ödediği maaş nedeniyle sigortaya giriş yapılarak primlerinin yatırılması gerekmektedir. Ne var ki zaman zaman çeşitli sebepler nedeniyle sigorta bildirimi yapılmaması gereği işçi kayıt dışı görünmek zorunda kalmaktadır.Bu durumda da işçi sigorta kaydının olmaması nedeniyle, öncelikle emeklilik olmak kaydı ile sağlık haklarından ve diğer haklardan yararlanamamak zorunda kalacaktır. Yada en kötüsü bir iş kazası geçirmesi halinde yararlanması gereken haklardan yararlanamayacak ve tazminat haklarından da mahrum kalacaktır. Hizmet ve sigorta kaydı olmayan bir işçinin iş kazası geçirmesi halinde, öncelikle İş kazasının tespiti gerekmektedir. İş kazasının sigortasız olduğu sebebiyle öncelikle tespiti yapılarak tazminat davası açılmaktadır. Bir başka konu ise çalıştığı sürelerde sigorta primlerinin yatırılmaması gereken hizmet tespit davası açılmamaktadır. Ayrıca gerçek ücreti yüksek olan bir işçinin sigorta primlerinin düşük gösterilmesi nedeniyle bunun içinde hizmet tespit davası açılmaktadır.

Hizmet Tespit Davası Nedir Ve Soruları

01 Haziran 2017 emekli oldum. Geriye dönük olarak çalışmış olduğum otellere sigortamın eksik ya da düşük yatmasından dolayı tespit davası açıp, emekli primlerimi tekrar hesaplatmak istiyorum. İlk olarak öğrenmek istediğim şudur: ..ili dışından olmak üzere mesela sizin vasıtanızla dava açıp vekaleten siz davama bakabiliyor musunuz? ....’dan Avukat istemiyorum zira buradaki avukat arkadaşlar tecrübelerime istinaden işverenlere biraz daha yakın. Elimde ispat olabilecek bir çok belge mevcuttur. bende bir dava surecine girmeye karar verdim .Lakin bu dava sureci ne kadar zaman sonra  sonuçlanır.

Bu haber toplam 260 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara