İş Akdinin Feshi İşçi Alacakları Davası

İş Akdinin Feshi İşçi Alacakları Davası
İş Akdinin Feshi İşçi Alacakları Davası İşveren Tarafından Haklı Gerekçelerle İş Sözleşmesinin Sağlık Nedenleriyle Feshi a) İşçinin kendi kastıyla veya düzenli olmayan yaşayışından veya içkiye düşkünlüğünden meydana gelen bir hastalığa yakalanması veya engelli duruma gelmesi halinde, bu nedenle doğacak iş devamsızlığın arka arkaya üç iş günü ya da...

İşveren Tarafından Haklı Gerekçelerle İş Sözleşmesinin Sağlık Nedenleriyle Feshi

İş Akdinin Feshi İşçi Alacakları Davası, a)  İşçinin kendi kastıyla veya düzenli olmayan yaşayışından veya içkiye düşkünlüğünden meydana gelen bir hastalığa yakalanması veya engelli duruma gelmesi halinde, bu nedenle doğacak iş devamsızlığın arka arkaya üç iş günü ya da bir ayda beş iş gününden fazla devam etmesi, İş Kanununa göre yukarıda sayılan nedenler haricinde; hastalık, kaza, doğum ve hamilelik gibi durumlarda işverenin derhal fesih hakkının kullanmasını daha ağır devamsızlık sürelerine tabi tutmuştur. Buna göre; hastalık, kaza, doğum ve hamilelik durumlarında, işçinin işyerinde çalışma süresine göre belirlenmiş olan ve İş Kanununda sayılan süreleri 6 hafta aşacak şekilde devamsızlık yapması halinde ancak bu gerekçe ile işverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı olacaktır. b)  İşçinin yakalandığı hastalığın tedavi edilemeyecek şekilde olduğu ve işyerinde çalışmasında mahsur bulunduğunun Sağlık Kurulunca raporla tespit edilmesi halinde, işveren derhal fesih hakkını kullanabilecektir. İşçinin kusurunun olup olmaması önemli değildir. (İş Akdinin Feshi İşçi Alacakları Davası)

İşveren Tarafından Haklı Gerekçelerle İş Sözleşmesinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışlar Nedeniyle Feshi İş Akdinin Feshi İşçi Alacakları Davası

a) İş sözleşmesi düzenlendiği esnada bu sözleşmenin esaslı hususlarından biri için gerekli özelliklere ya da şartları kendisinde barındırmadığı halde bu yeteneklerin kendisinde bulunduğunu ileri sürerek veya gerçeğe aykırı bilgiler yahut sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması durumunda: işveren haklı nedenle iş sözleşmesini derhal fesih etme hakkına sahiptir. b) İşçinin, işveren veya işverenin aile üyelerinden birinin şeref ve haysiyetine dokunacak ağır sözler söylemesi ya da tavır ve davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve onur kırıcı asılsız ihbar ve iddialarda bulunması durumunda: işveren haklı nedenle iş sözleşmesini derhal fesih etme hakkını kullanabilecektir. c) İşçinin, işverenin başka bir işçisine yönelik cinsel tacizde bulunması durumunda; işveren haklı nedenle iş sözleşmesini derhal fesih etme hakkına sahip olacaktır. d) İşçinin işverene yahut onun ailesinden birine ya da işverenin başka işçisiyle kavga etmesi, işyerine sarhoş veya uyuşturucu etkisinde gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması durumda: işveren haklı sebeple iş sözleşmesini derhal fesih etme hakkını kullanabilecektir. e) İşçinin, işverenin kendisine olan güvenini kötüye kullanmak, işyerinde hırsızlık yapmak, işverenin mesleki sırlarını ifşa etmek gibi doğruluk ve sadakate uymayan davranışlarda bulunması durumunda: işveren haklı nedenle iş sözleşmesini derhal fesih etme hakkına sahiptir. Bu maddenin sınırları ” doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar ” ifadesi kullanılmak suretiyle, çok genişletilmiştir. Yargıtay'ın daha önce verdiği kararlarda, bu madde içerisine dahil edilen somut hadiselerin çeşitliliği çok fazladır. İşçinin çalışma saatleri süresinde işverenden izin almadan şahsi işini yapması, işçinin müşterilerden rüşvet alması veya işçinin müşterilerin banka hesabından kendi namına havale, eft yoluyla para çekmesi gibi bir çok örnek gösterilebilir. f) İşçinin, çalıştığı işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi durumunda: işveren haklı nedenle iş sözleşmesini derhal fesih etme hakkını kullanabilir. g) İşçinin işverenden izin almadan veya haklı bir nedene dayanmadan arka arkaya iki işgünü veya bir ay içerisinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki ilk iş günü, ya da bir ayda üç iş günü işe gelmemesi durumunda: işveren haklı sebeple iş sözleşmesini derhal fesih etme hakkına sahiptir. h) İşçinin yapmakla yükümlü bulunduğu işleri kendisine hatırlatıldığında bile yapmamaktan kaçınması durumunda: işveren haklı nedenle iş sözleşmesini derhal fesih etme hakkına sahiptir. ı) İşçinin kendi rızası veya işi önemsememesi yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerine ait olan malı veya malı olmayıp da kullanımında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük çalışma ücretiyle ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda: işveren haklı nedenle iş sözleşmesini derhal fesih etme hakkını kullanabilir.(İş Akdinin Feshi İşçi Alacakları Davası) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 191 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara