İş Hukuku Yargıtay Kararları

İş Hukuku Yargıtay Kararları
İş Hukuku Yargıtay Kararları İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURUNUN VARLIĞI HALİNDE BU DURUMUN MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Zarar görenin müterafik kusurunun varlığı halinde bu durumun manevi tazminatın takdirinde göz önünde...
İş Hukuku Yargıtay Kararları ve İş Hukuku Davaları Hakkında Bilgi. İş hukuku dava türleri, işçi ve işveren arasındaki ilişkinin İş Kanunu kapsamında düzenlemesi sonucu oluşturulmuştur. İş Kanunu işçilerin haklarını koruyan yapısı ile dikkat çekmektedir. İşçilerin haklarının korunması ve aynı zamanda işverenlerin haklarının korunması amacıyla birçok kapsam bulunmaktadır. İş Kanunu oldukça detaylı ve karışık içeriklere sahip olabilmektedir. Hakların tam anlamıyla aranabilmesi için uzman bir iş hukuku avukatı danışma ve yardım alma eylemi mantıklı olacaktır.

İş Mahkemelerinde En Çok Açılan Davalar Hangileridir?

İş hukuku davalarında İş Mahkemesi görevli ve yetkilidir. İş mahkemelerinde en çok açılan iş davaları şu şekilde sıralanabilmektedir;
 • Hizmet Tespiti Davaları: İş Mahkemelerinde en çok açılan davalarından biri olan hizmet tespiti davası, sigortasız olarak çalıştırılan işçilerin hizmet süreleri hakkını alabilmeleri için açılmaktadır.
 • İş ve Çalışma İlişkisinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları: İş akdinin haksız nedenlerle feshinden kaynaklı tazminat davaları, çalışma ilişkisinden olan alacak davaları İş Mahkemesinde en çok açılan davalar arasında yer almaktadır.
 • İşe İade Davaları: 4773 sayılı kanun kapsamında belirsiz süreli iş sözleşmelerinin geçerli bir neden olmadan feshedilmesi durumunda açılan davalara işe iade davası denilmektedir. İş Mahkemelerinde en çok açılan davalardan bir tanesidir.

İş Kanunu Kapsamında Olanlar Kimlerdir?

İş Kanunu kapsamına giren kişiler, kanun kapsamında haklarından faydalanabilmekte ve haklarını hukuken arayabilmektedir. İlgili kanunun 4. maddesinde yer alan iş ve iş ilişkileri dışında, işverenler ve işçiler faaliyet konusuna bakılmaksızın İş Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. İstisna olan ve kanun kapsamında değerlendirilmeyen iş ve iş ilişkileri şu şekilde sıralanabilmektedir;
 • 50’den daha az sayıda işçi çalıştıran orman ve tarım işlerinin yapıldığı işyerleri
 • Ev hizmetlerinde çalışanlar
 • Deniz ve hava taşıma işleri
 • Rehabilite edilenler hakkında
 • 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunun 2. maddesi kapsamında üç çalıştığı işyerleri
 • El sanatlarının yapıldığı işler
 • Evde yapılan işler
 • İş güvenliği ve iş sağlığı hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar
İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerle ilgili tüm konularda yetkili olan mahkeme İş Mahkemesidir. Olabilecek anlaşmazlıklarda, işveren ya da işçinin haklarını kanunen savunabilmesi için iş hukuku davası açmak mümkündür.

İş Hukuku Yargıtay Kararları

İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURUNUN VARLIĞI HALİNDE BU DURUMUN MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Zarar görenin müterafik kusurunun varlığı halinde bu durumun manevi tazminatın takdirinde göz önünde bulundurulması gerekir. Bu açıklamalar sonrasında; sigortalının sürekli iş göremezlik derecesi, tarafların sosyal ekonomik halleri, davalının kusur oranı ve kaza tarihi gözetildiğinde davacı lehine kararlaştırılan … TL tutarındaki manevi tazminat fazladır. O halde, davalı şirket vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

İş Hukuku istinaf Kararları 

İŞE İADE İSTEMLİ TESPİT DAVASI - DAVACININ EVLİLİĞİNDEKİ SORUNLARI İŞYERİNDE HERKESE ANLATTIĞINI BU DURUMUN HASTANE YÖNETİMİNİN KULAĞINA KADAR GİTTİĞİ - İŞVERENİN DOĞRUDAN DAVACININ İŞ AKDİNE SON VERDİĞİ - DAVACININ İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHEDİLDİĞİ ÖZET: Davacı vekili tanık S.’in davacının evliliğindeki sorunları işyerinde herkese anlattığını bu durumun hastane yönetiminin kulağına kadar gittiğini, işverenin de doğrudan davacının iş akdine son verdiğini, bunun üzerine davacının tanık S.’i telefonla aradığını, tanığın telefona cevap vermemesi üzerine tanığa sitem eder şekilde mesaj yazdığını, davacının işten çıkartıldıktan sonra tanık S. ile tartıştığını, Taraflar arasında husumet doğduğunu iddia etmiş ise de, davalı şirket tanığı F. Ç. davacının boşanma aşamasında olduğunu herkese kendisinin anlattığını, bu konuda S.’in herhangi bir şey anlattığını duymadığını beyan etmiş olmakla davacı tarafın bu iddiasına itibar edilmemiştir. Tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiği sabit olmakla davalı Sağlık Bakanlığı'nın bu yöndeki istinaf başvurusunun yerinde olduğu anlaşılmış, davanın reddi gerektiğinden ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

Bu haber toplam 190 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara