İş Kazası Sonucu Maddi Manevi Tazminat

İş Kazası Sonucu Maddi Manevi Tazminat
İş Kazası Sonucu Maddi Manevi Tazminat İş kası tazminat davası ; kazanın oluşmasında işverenin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyerek ‘işçiyi gözetme borcuna aykırı davrandığı gerekçesiyle, işçi işverene İş kası tazminat davası maddi ve manevi tazminat davaları açabilir. Maddi tazminat davasında; işçinin, cismani zarara...
İş Kazası Sonucu Maddi Manevi Tazminat konusunda, Maddi ve manevi tazminat davasının iş kazası sonucunda açılması oldukça sık rastlanan bir durumdur. Bir işyerinde yahut işyerinde bulunulmasa bile işle ilgili görevlerin ifası sırasında meydana gelen kazalar iş kazası olarak değerlendirilmekte ve bu kazalar nedeniyle işveren aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır.

İş Kazası Sonucu Maddi Manevi Tazminat Talep Etme Hakkı

İş kazası sonucu maddi manevi tazminat davası ölüme bağlı olabileceği gibi ciddi yaralanmalar nedeniyle de açılabilir. İş kazası sonucunda işçini ölümü halinde sorumlu işverene karşı kanuni mirasçılara ve yakınlar tazminat davası açma hakkına sahiptir. Yaralanmalı kazalarda ise kişinin kendisi veya yakınları meydana gelen hastane masrafları, iş gücü kaybı gibi maddi zararları talep edebileceği gibi oluşan manevi zararlarında dava dilekçesinde açıklanmasıyla manevi tazminat davası açılabilir.

İş Kazası Sonucunda Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilmek için işverenin kazaya kasten sebep olması veya kasıt olmamakla birlikte haksız fiilden kaynaklanan iş kazasının işçi üzerinde maluliyet, iş gücü kaybı veya ölüme sebebiyet verecek şekilde gerçekleşmesi halinde;
  • İş kazasından dolayı meydana gelen maddi zararların tazmini,
  • İş kazası hastane masraflarının karşılanması,
  • İş kazası ölüme sebebiyet vermişse ölüm ve diğer cenaze masraflarının giderilmesi,
  • İş kazası ölümle sonuçlanmışsa yakınların bu ölüm sebebiyle uğradıkları maddi ve manevi zararın tazmini,
  • İş kazası işçide kalıcı maluliyet oluşturmuşsa veya iş göremez hale getirmişse bundan sonraki yaşamında işçinin kazanacağı ücret kaybının engellenmesi için tazminat davası,
  • İş kazası nedeniyle ortaya çıkan manevi zararların ve acıların dindirilmesi amacıyla manevi tazminat davası
Gibi pek çok sebebe dayanarak tazminat davası açılabilmektedir. Tazminat davasına sebep olan olay ve deliller ile birlikte meydana gelen zararı ispata yarayacak her türlü kanuni delil ile hazırlanacak dava dilekçesinin iş mahkemesine sunulmasıyla maddi ve manevi tazminat davası açılmakta ve kusurlu işveren aleyhinde tazminat talebinde bulunulabilmektedir. İş kazası tazminat miktarı ise meydana gelen maddi zararlar ve manevi acıların ortaya çıkardığı durumlar ile birlikte hesaplanırken aynı zamanda işçinin iş kazası meydana geldiği andaki aldığı maaş iş kazası tazminat hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. İş kazası sonucunda meydana gelen maluliyet oranı ile iş kaybı hesaplanmakta ve mahkeme tarafından hakkaniyet ilkeleri gözetilerek maddi ve manevi tazminata hükmedilebilmektedir.

İş Kazası Maddi Manevi Tazminat Davası Nerede Açılır?

İş kazası sonucunda açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında görevli mahkeme iş mahkemesidir. Hangi iş mahkemesinin iş kazası tazminat 2019 davasına bakacağında ise birçok alternatif bulunmaktadır. İş kazası tazminat davalarında yetkili mahkemeler;
  • İşverenin bulunduğu yerleşim yerindeki iş mahkemesi davaya bakmakla yetkili olmakla birlikte davalı birden fazlaysa bunlardan herhangi birinin yerleşim yerinde dava açılabilir.
  • İş kazasının meydana geldiği yerdeki iş mahkemesi,
  • İş kazası sebebiyle zarara uğrayan işçinin veya ölüm halinde kanuni yakınların yerleşim yerinin bulunduğu iş mahkemesi
Tazminat davalarına bakmakla görevli ve yetkilidir.

İş Kazası Maddi Manevi Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazası nedeniyle açılacak tazminat davalarında iş kazası hasar dereceleri, iş kazası sonucunda meydana gelen maluliyet gibi faktörler iş kazasında alınacak tazminat miktarının belirlenmesini doğrudan etkilemektedir. İş kazası davaları haksız fiil sebebiyle iş mahkemesinde görülen davalar olduğundan 2019 yılında Adalet Bakanlığı tarafından ortaya koyulan hedef süreler kapsamında maddi ve manevi iş kazası tazminat davalarının 450 gün içinde sonuçlandırılması öngörülmüştür. 450 günlük dava sonuçlanma süresi yalnızca ilk derece mahkemelerinde geçerli olan bir süredir. Davaya itiraz halinde istinaf ve Yargıtay süreçlerinde geçen süreler bu dava sonuçlanma zamanına dahil edilen sürelerden değildir. İş kazası nedeniyle takip edilecek tazminat davalarının iş hukukunda uzman avukatlık ofisleriyle takip edilmesinde fayda vardır. Bu sayede hem daha hızlı sonuç alınabilmekte hem de istenilen sonuçların elde edilmesinde avukatlık ve danışmanlık yardımları davanızın takibini kolaylaştırmaktadır.

İş Kazası Sonucu Maddi Manevi Tazminat

İş kası tazminat davası ; kazanın oluşmasında işverenin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyerek ‘işçiyi gözetme borcuna aykırı davrandığı gerekçesiyle, işçi işverene İş kası tazminat davası maddi ve manevi tazminat davaları açabilir. Maddi tazminat davasında; işçinin, cismani zarara uğraması ve iş göremezlik ölçüsünde azalma olmasından dolayı maruz kalacağı zarar ve ziyanın tazmini için açılır. Maddi tazminat, 2 şekilde olabilir. Birincisi, iş göremezlik tazminatı olup işçi iş göremez duruma düştüğü için açılır. İkincisi, destekten yoksunluk tazminatı olup, iş kazası sonucu bedence ve ruhça zarara uğrayan işçi tarafından, işçinin ölümü halinde ise desteğinden yoksun kalan hak sahipleri tarafından İş kası tazminat davası açılır.

İş kası tazminat davası Zamanaşımı 10 yıl

Bununla birlikte; İş kası tazminat davası ; sonucu  zarara uğrayan işçinin veya ölümlü iş kazalarında işçinin ailesinin çektiği acı, elem ve ıstıraplar için hakim takdiri ile manevi tazminat davası da açılır. İş kazası sonucu İş kası tazminat davası  sigortalı ve ölümü halinde hak sahiplerinin elde etmesi muhtemel yardım miktarı göz önünde bulundurulur. Böylece, tazminatın hesaplanmasında gerek ölen işçinin yaşı, gerekse yardım gören kimsenin durumu itibari ile yardımın devam süresi dikkate alınır. Geçirdiği iş kazası sonucu maddi ve manevi zarara uğrayan işçi kendisinin veya işyerinin adresi bölgesindeki İş Mahkemesi’nde dava açar. Dava ile ilgili zaman aşımı iş kazasının olduğu tarihten itibaren 10 yıldır.  İşçi lehine yorum ilkesine dayalı iş hukuku yargılamasının en güzel örneklerinden biri Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 06.03.2006 tarihli kararıdır. Bu karar ile Yargıtay, iş kazası tazminat davası taleplerine ilişkin zamanaşımının ne zaman işlemeye başlayacağına, açık kanun hükmüne rağmen farklı bir yorum getirmiştir.

Bu haber toplam 414 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara