İş Kazası Sonucu Maddi Tazminat

İş Kazası Sonucu Maddi Tazminat
İş Kazası Sonucu Maddi Tazminat Tazminat kelime itibarıyla hukuka aykırı bir durum sonucunda bireylerin, kuruluşların ya da kurumların maddi ya da maddi zararlarının karşılığı olarak ödenen para olarak tanımlanabilir. Tazminat manevi ve maddi olarak ikiye ayrılır. Eğer yaşanılan zarar sadece mal varlığı ile sınırlı ise maddi tazminat davası açılır. Dava için...
İş Kazası Sonucu Maddi Tazminat hakkında, İş kazası sonucunda tazminat davası açılması maddi veya manevi tazminat talepleri şeklinde gerçekleşebilmektedir. İş kazası sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmalar sebebiyle işveren aleyhine haksız fiilden kaynaklanan iş kazası tazminat davası açılabilmektedir. Bu davayı işçinin kendisi açabileceği gibi ölümlü kazalarda işçinin mirasçıları da dava hakkına sahiptir. İş kazası sonucu maddi tazminat talepleri birçok konuda olabilmektedir. Örneğin iş kazası sonucunda ölüm meydana gelmişse cenaze masrafları veya kişinin ölümünden dolayı destekten yoksun kalma nedeniyle işçinin yakınlarının uğradıkları zarar işverenden talep edilebilir. Aynı şekilde iş kazası sonucunda yaralanma durumu söz konusu ise hastane masrafları, iş gücü kaybı veya belli bir süre bir işte çalışamama gibi birçok sebeple işveren aleyhine maddi tazminat davası açılabilmektedir.

İş Kazası Sonucunda Maddi Tazminat Davası Açma

İş kazası sonucunda maddi tazminat davası iş mahkemelerine dava dilekçesiyle başvurmak suretiyle gerçekleşmektedir. Zarar görenin yerleşim yeri, zararın meydana geldiği yer veya işverenin yerleşim yerindeki iş mahkemesi davaya bakmakla yetkilidir. Maddi tazminat dava dilekçesinde davalı ve davacı kimlik bilgileri, adres ve telefon numaralarıyla, davanın konusu, talep edilen tazminat miktarı gibi unsurların bulunması zorunludur. İş kazası tazminat davası açılırken dava açılmasına sebep olacak haksız fiile dair işverenin kusurunun ortaya çıkarılması ve ihmalin kanıtlanması davacıya bırakılmıştır. Aynı zamanda uğranılan maddi zararların neler olduğu, maluliyet ve iş kaybının gerçekleşmesine ait doktor raporları gibi tüm olaylar detaylıca dava dilekçesinde sunulmalıdır.

İş Kazası Sonucu Maddi Tazminat Hesaplama

İş kazasında maddi tazminat hesaplaması yapılırken haksız fiile sebep olan işverenin kusuru ve ihmali başta olmak üzere işçinin sağlık durumu, iş gücü kaybı, maluliyet oranı gibi pek çok husus dikkate alınarak karar verilmektedir. İş kazası tazminat hesaplama sırasında mahkeme kişinin uğradığı zararı belirlemek için doktor raporu talep edebileceği gibi davada kusurun araştırılması için bilirkişi tayinine karar verebilir. Ayrıca tazminat hesabı yapılırken iş kazası yaşandığı sırada işçinin almış aldığı tüm ücretler dikkate alınarak gelecekle ilgili uğrayacağı maddi zarar hesaplanmakta ve bu sayede tazminat miktarı hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde ortaya koyulmaktadır.

İş Kazası Sonucu Maddi Tazminat Ne Kadar Sürer?

İş kazası nedeniyle haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında 2019 yılında getirilen hedef süre uygulamasıyla bu davaların 450 gün içinde bitirilmesi amaçlanmaktadır. Fakat bu süreye arabulucu ve davaya itiraz halinde istinaf ve Yargıtay aşamalarında geçilecek süreler dahil değildir. İş kazası tazminat davalarının hızlı ve etkili bir biçimde sonuçlanması için iş hukuku alanında deneyim sahibi avukatlık bürolarından hukuki destek alınabilir.

İş Kazası Sonucu Maddi Tazminat Davası Açma Zamanaşımı

İş kazası sonucunda ne zamana kadar dava açılabileceği merak konusudur. İş kazası haksız fiilden kaynaklandığı hallerde iş kazası zamanaşımı 2019 10 yıl olarak uygulanmaktadır. Fakat bu süre kesinlik içeren bir süre değildir. Örneğin iş kazası sebebiyle aynı zamanda ceza davası da açılmaktadır. Bu durumda 10 yıllık tazminat davası açma süresi yerine ceza hukukunda hangi suçtan işlem yapılmışsa o suça ilişkin dava zamanaşımına bakmak gerekir. İş kazası nedeniyle tazminat davası ceza davasında talep edilebileceği gibi yalnızca tazminat talebiyle de açılabilmektedir.

İş Kazası Sonucu Maddi Tazminat

Tazminat kelime itibarıyla hukuka aykırı bir durum sonucunda bireylerin, kuruluşların ya da kurumların maddi ya da maddi zararlarının karşılığı olarak ödenen para olarak tanımlanabilir. Tazminat manevi ve maddi olarak ikiye ayrılır. Eğer yaşanılan zarar sadece mal varlığı ile sınırlı ise maddi tazminat davası açılır. Dava için başvuru yapılacak mahkeme suçun niteliğine göre değişmektedir. Eğer dava edilen birey ise hukuk mahkemeleri, devlet ise idare mahkemelerine dava açılır. Maddi tazminat davası açılma koşulları beş ayrı kategoride anlatılabilir. Bunlardan ilki beden ya da ruh sağlığının bozulmasıyla ortaya çıkan iş kaybıdır. Ruhen ve bedenen yoksunluk yaşayan kişi iş dünyasına dahil olamayacağından dava açabilir. Herhangi bir kaza sonucu bir kişinin ölümüne sebebiyet verilmişse kazaya sebebiyet veren kişi ya da kurum ölenin yakınlarına maddi tazminat ödemek zorunda kalabilir. Vefat eden kişinin yakınları tedavi süresince yaşanan masraflar, iş kaybından doğan para kaybı gibi bir bedel çıkartılır ve ödenmesi sağlanır. Trafik kazalarında tespit edilecek olan maddi hasar, kullanılan araca ya da cana gelen zararla ölçülür.

İş Kazası Sonucu Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır

Ülkemizde sıkça trafik kazaları yaşandığından maddi tazminat davası deyince akla hemen bu konu gelmektedir. Ancak ülkemizin kanayan yarası iş kazalarıdır. Ülkemizde on binlerce kişi iş kazaları ya da işyerinde sağlıksız koşullarda çalıştırıldıkları için ya sağlığını kaybetmekte, ya sakat kalmakta ya da hayatını yitirmektedir. Böyle bir durumda zarar gören kişi ya da yakınları işveren aleyhine dava açabilmektedir. Eğer kişi meslek hastalığına yakalamışsa bu durum sosyal güvenlik kurumunun müfettişleri tarafından soruşturulur. Bu soruşturma belgelerin incelenmesinin yanında diğer çalışanların ifadeleri ya da diğer görgü tanıklarının şahitlikleriyle dahilinde yapılır. Bunun sonucunda bir tutanak tutulur. İşçinin sigortalı olup olmadığı, aldığı ücret, iş günü sayısı gibi bilgiler raporlaştırılır ve mahkemeye sunulur. Sonrasında ise mahkeme işçinin hak ettiği tazminata karar verir. Evlilik öncesinde de aileler arasında pek çok tartışma yaşanabilmektedir. Bu tartışmalar kimi zaman ayrılıkla sonuçlanmaktadır. Ancak evlilik hazırlığı sürecinde çok fazla para harcanmaktadır. Nişan, düğün organizasyonlarına ciddi paralar yatırılmaktadır. Öyle ki kimi zaman aileler bu organizasyonlar için tüm birikimlerini harcayabilmektedir. Ancak herhangi bir ayrılık yaşandığında aileler arasında bir anlaşmaya gidilmesi gerekmektedir. Bu konuda da maddi tazminat davası açılabilmektedir. Ancak böyle bir dava tek taraflı bir anlaşmazlık dolayısıyla söz konusu olabilmektedir. Eğer tek bir taraf sebepsiz yere ayrılmak istiyorsa karşı tarafın bu süreçte harcadığı bedeli ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bu tarz durumlarında faiz de işletilebilmektedir. Aynı durum boşanma sonucunda da geçerlidir. En az hatası olan taraf diğer tarafa açılan dava sonucu para ödeyebilir. Elbette bunun için öncelikle bir boşanma davası açılması gerekmektedir. Her davada olduğu gibi bu davada da davayı açan ispatla yükümlüdür. Diğer bir husus karşı tarafın ekonomik gücüdür. Mahkemenin belirleyeceği bedelde para ödemek zorunda kalacak olan eşin geliri baz alınacaktır. Bu durumda dava edenin kadın olması da gerekmektedir. Eğer zarar gören kişi erkekse ve bu zararını kanıtlayabiliyorsa kadın aleyhine dava açabilmektedir. Bu durum ülkemizde sıkça yanılgılara yol açmaktadır. Çünkü toplumdaki genel önyargı bu parayı sadece kadının alacağına yöneliktir. Bu tip davalarda sık yaşanan suçlardan biri de tapuda yaşanmaktadır. Bu Türkiye’de sıkça yaşanan bir durumdur. Yanlış tescil nedeniyle bir başkası tarafından satın alınan bir arazi aslında zaten sahipli olabilmektedir. Böyle bir durumda devlete maddi tazminat davası açılabilmektedir. Makalede İş Kazası Sonucu Maddi Tazminat konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Kazası Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Yargıtay Kararı - İş Kazası Sonucu Maddi Tazminat

İŞ KAZASI SONUCU MADDİ TAZMİNAT DAVASI - İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT. MANEVİ TAZMİNATIN FAZLA TAKDİRİ SURETİYLE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞU. ÖZET: Dava 11.09.2008 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe yol açmayacak biçimde yaralanan sigortalının maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, manevi tazminatın takdirinde yanılgıya düşülerek ve özellikle manevi tazminatın fazla takdiri suretiyle hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara