İş Kazası Tazminatı

İş Kazası Tazminatı
İş Kazası Tazminatı İş Kazası Karşısında Tazminat Talebi İş kazası temel olarak bir işverenin sorumluluğundayken çalışan kişinin manevi ya da fiziksel şekilde incinmesi ya da zarar görmesidir. İş kazası hukuki olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesinde açıklanmaktadır. Bu noktada iş kazası, Çalışan iş yerindeyken, Bir işverene...
İş Kazası Tazminatı Nedir Nasıl Alınır? İş kazası tazminat hakkı sigortalı kişilerin çalışma esnasında işyerlerinde geçirdiği iş kazası sonucunda yaralanma, sakatlanma ve iş gücünü kaybetmesi durumunda doğmaktadır. Kaza sonrasında ilk olarak ceza davası açılır. Açılan ceza davasını Cumhuriyet başsavcılığı ve kolluk kuvvetleri yürütmektedir ve kazaya maruz kalan işçinin bu davadan vazgeçme gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Ceza davası yanı sıra işçi tarafından iş kazası maddi manevi tazminat talep etmek için tazminat davası açılabilir. İş kazasına maruz kalan işçinin inisiyatifinde olan tazminat davaları üç türlü açılmaktadır. Bu davalar;
 • Maddi tazminat davası
 • Manevi tazminat davası
 • Destekten yoksun kalma davası olmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davaları Hangi Mahkemede Görülür?

İş kazası tazminatı davalarının açıldığı mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri (İş Mahkemeleri) olmaktadır. İş kazası sonucunda açılacak olan maddi ve manevi tazminat davaları işçinin iş kazası neticesinde gördüğü psikolojik ve beden sağlığı zararına karşı Asliye Hukuk Mahkemelerinde açtığı davalardır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Geçirdiği iş kazası ölümle sonuçlanır ise ölen işçinin yakınları tarafından talep edilen tazminat davasına destekten yoksun kalma tazminatı denilmektedir. Bu tazminatı açmanın ön koşulu işçinin ölmüş olmasıdır. Ölen işçinin destekten yoksun kalan ailesinin tazminat talebinde bulunabilmesi için ailenin gerçekten muhtaç kaldığının ispat edilmesi gerekmektedir.

İş Kazası Manevi Tazminat Davası

Kazaya maruz kalan işçinin bedensel olarak zarara uğraması ya da vefat etmesi durumunda manevi tazminat açma hakkı bulunmaktadır. İşçinin cismani olarak zarar görmesi ve psikolojik açıdan zarara uğraması manevi tazminat açma hakkını doğurmaktadır. İş kazası sonucunda vefat etmiş olan işçinin ailesi tarafından manevi tazminat açma hakkı bulunmaktadır.

İş Kazası Maddi Tazminat Davası

İşçinin iş kazası geçirerek bedensel zarara uğraması sonucunda maddi tazminat açmaya hakkı bulunmaktadır. Maddi tazminat davalarında işçi tarafından;
 • Tedavi giderlerinin karşılanması,
 • Kazanç kaybı ve çalışma gücü kaybından doğan zararlar,
 • Ekonomik sarsıntının getirdiği kayıplar nedeni ile maddi tazminatta bulunma hakkı vardır.
İş kazası sonucunda işçinin vefat etmesi durumunda ailesi tarafından maddi tazminat açma hakkı bulunmaktadır. Ölen işçinin ailesi tarafından;
 • Cenaze giderlerinin karşılanması,
 • Ölüm anına kadar olan tedavi süreci var ise bu süreçteki masrafların giderilmesi,
 • Ölenini desteğinden yoksun kalınmasından doğan kayıplar nedeni ile maddi tazminatta bulunma hakları vardır.

İş Kazası Karşısında Tazminat Talebi

İş Kazası Tazminatı, İş kazası temel olarak bir işverenin sorumluluğunda iken çalışan kişinin manevi ya da fiziksel şekilde incinmesi ya da zarar görmesidir. İş kazası hukuki olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesinde açıklanmaktadır. Bu noktada iş kazası,
 • Çalışan iş yerindeyken,
 • Bir işverene bağlı şekilde çalışma içerisinde,
 • İş ile alakalı bir durum veya verilen görev esnasında,
 • Görevli olarak iş yerinden uzağa gönderilmesi durumunda,
 • Çalışanın işveren tarafından sağlanan taşıt ile işin yapıldığı yere gidişi ya da gelişi sırasında,
 • Emziren kadın çalışanların süt izni saatlerinde,
Meydana gelen olaylardır. Bu olaylar esnasında yaşanan durumlar kişiye hemen ya da daha sonra ortaya çıkacak şekilde zarar vermiş olabilir.

İş Kazası Tazminat Alma Şartları

İş kazası tazminatı bu şartlara uyan durumlarda yaşanan kazaların sonucunda işverenin fiziksel ya da ruhsal olarak zarar gören kimseye ödediği tazminattır. İş kazası ölümlü ya da yaralanmalı olarak kategorilere ayrılmaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki bir çalışanın iş kazası tazminatı alabilmesi adına illa işveren tarafında güvenlik açığı ya da ihlali aranmaz. Kişinin iş saatleri içinde iş yerinde kaza geçirmesi yeterlidir. Hatta doğal afetlerin yarattığı sıkıntılar ile üçüncü bir kişinin neden olduğu zararlar dahi iş kazası kapsamında incelene bilmektedir. Burada aranan tek bağ nedenselliktir, bu da kaza, iş ve zarar arasında aranmaktadır.

İş Kazası Tazminat Hakları

İş kazası sonucu tazminat isteyecek çalışanlar manevi ya da maddi tazminat isteyebilmektedir. Eğer çalışan gözle görülür zararlar aldıysa bu noktada maddi tazminat isteyebilmektedir. İş kazası tazminat en çok kişinin tedavi giderleri, çalışamadığı için gelirinden olması, gelecek zaman adına çalışma gücünün azalmış olması gibi nedenlerle istenmektedir. Bu zararların sosyal sigorta tarafından ödenmeyen kısımları ya da tamamı işverenden istenir. Uygun koşullarda çalışan, kişinin ölmesi durumunda ise çalışanın yakınları, manevi tazminat talep edebilmektedir. Çalışan açısından bunun yolu ruh ve beden bütünlüğünün bozulduğunu göstermesidir. Tabii ki bedenen ağır hasar almış bir kişi ruhen sıkıntılar da yaşayabilmektedir. Çalışanın yakınlarına verilen manevi tazminat ise daha çok duygusal sarsıntı, üzüntü ve hanenin yoksun kaldığı gelir düşünülerek verilmektedir.

İş Kazası Manevi Tazminat

İş kazasının tanımı, iş yerinde ya da işle ilgili bir yerde çalışırken işçinin başına gelen bir olay sonrasında, ruhen veya bedenen zarara uğraması olarak yapılabilir. Bu kaza işverenin ihmali ile ya da alınması gereken bir tedbirin alınmaması dolayısı ile gerçekleşmiş ise işçi iş kazası tazminat davası açmaya hak kazanır. İş kazası tazminat ödenerek ortaya çıkan zarar bir miktar karşılanmaya çalışılır. İş kazasında manevi tazminat almak mümkündür. İşçinin yaşadığı travma sonrasında psikolojinin bozulması gibi nedenler ile işçi manevi tazminat almaya hak kazanır. İş kazasında tazminat miktarı ve iş kazası manevi tazminat miktarı dava sonunda belirlenir. Kazanın ve yaşanılan kaybın derecesi, miktarın belirlenmesinde önemlidir. Bunun yanında işverenin olaydaki sorumluluğu ve ihmali, miktarı etkileyen en büyük etkendir. İş kazaları sonucu uğranılan kaybın giderilmesi amacı ile dava açmak isteyen işçiler, bir iş kazası avukatı ile görüşerek profesyonel destek alabilirler. Böylece kaza sonrasında oluşan zararın giderilmesinde gerekli olan en ideal miktara elde edilmeye çalışılır.

İş Kazası Tazminat Ankara

İş kazası iş kanunda belirtilen tarifin içerisinde meydana gelmiş ise tazminat konusunda haklara sahip olunur. İş kazasının en önemli tarifi içerisinde yer alan kazaya muhatap olan işçinin sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Diğer önemli konu ise iş kazasının hastane ve kolluk kuvvetleri ile SGK kayıtlarına iş kazası olarak geçmesi gerekmektedir. Bu önemli hususlara eklenecek diğer konu ise iş kazası tazminat zamanaşımı Yargıtay kararları yol göstermektedir. İş kazası tazminat davası dilekçesi olayın oluşuna, alınan doktor raporlarına göre detaylı hazırlanarak maddi ve manevi tazminat miktarları yazılarak talep edilir. İş kazası tazminat miktarı, iş kazası geçiren işçinin, yaşı, maaşı, iş göremezlik oranları alınarak iş kazası tazminat hesaplama uzman bilirkişilerce hesaplanmaktadır. İş kazası tazminat 2017 yılına oran ile 2018 yılında iş kazalarında önlenemez bir yükseliş vardır. Bu durumda ölümlü iş kazalarına da neden olmaktadır. Diğer yandan ölümlü iş kazası tazminat konusu ortaya çıkmaktadır. Ölümlü iş kazasında tazminat alanlar konusuna bakıldığında İş kazası sonucu vefat eden işçinin mirasçılarının dava açma suretiyle destekten toksun kalma tazminatı ile birlikte, maddi ve manevi tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. İş kazası tazminat davası kime karşı açılır ya da iş kazası tazminatını kim öder soruları birbiriyle bağlantılı olacaktır. İş kazasında öncelik işveren, üst işveren sorumludur. İş kazası tazminat davasını da işverenlere karşı açılır. İş kazası tazminatı ne kadar olacağı, iş kazası tazminatı nasıl hesaplanır buna karşılığı iş kazası tazminatı nasıl alınır konusu cevabı merak edilmektedir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 273 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara