İş Mahkemesi Avukatı Ücretleri

İş Mahkemesi Avukatı Ücretleri

İş Mahkemesi Avukatı Ücretleri

Hukuk sistemimizde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, iş mahkemelerinde görülen iş davalarında gerçekleştirilmektedir. Bilindiği üzere işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu, hem işçilere hem de işverenlere birtakım hak ve yükümlülükler vermiştir.

https://www.youtube.com/watch?v=6v9vHzeQN2o
İş Mahkemesi Avukatı Ücretleri

Bu kapsamda işçi ile işveren arasında imzalanan hizmet akdi, iş mahkemesinde görülen davaların esas dayanağı olarak kabul edilmektedir. Nitekim iş mahkemelerinde görülen davaların pek çoğu iş sözleşmesine aykırı hareket edilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkları konu edinmektedir.

İşçi ile işveren arasında iş sözleşmesine aykırılık sebebiyle meydana gelen hukuki ihtilaflarda işçinin lehine konumlanan ve işçi haklarını savunan avukatlara, hukuki literatürde işçi avukatı adı verilmektedir. İşçi avukatları, günümüzde iş mahkemelerinde görülen iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların yanı sıra toplu iş sözleşmelerinde ya da münferit iş sözleşmelerinde işçiye hukuki destek sağlama işini de görmektedir. Dolayısıyla iş hukuku avukatları hem hukuki bir görev olarak iş mahkemesinde görülen davalarda müvekkillerinin davalarını yakından takip etmekte hem de bunun dışında işçilere ve yakınlarına iş hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş Hukuku Davaları Nelerdir?

Hukuk sistemimizde ilk derece mahkemesi olarak belirlenen iş mahkemelerinde görülen iş hukuku davalarına, genel olarak kısaca iş davaları adı verilmektedir. Bu mahkemelerde alınan kararlara ve bunun üzerine Yargıtay içtihatlarında yer alan iş davaları sonuç kararlarına bakıldığında genel olarak bu kararların işçi lehine olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereğince işçinin haklarının korunması, işçinin daha iyi şartlar altında çalışması sağlanması gibi unsurlar kanunlar nezdinde hedeflenmektedir. İş hukuku avukatları da bu alanda işçinin lehine hukuki destek vererek, iş davalarında işçinin hak kayıplarına uğramasının önüne geçilmektedir.

İş davalarının temelinde iş sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlık söz konusu olduğu için, bu tür davalarda işçi ile işveren arasında çekişme mevcuttur. Dolayısıyla davanın bir tarafı işçi iken diğer tarafı da doğal olarak işverendir.

Hukuk sistemimizde 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre hem işçiler hem de işverenler iş sözleşmesinde belirtilen kurallara göre hareket etmekle yükümlüdürler. Aksi halde yani iş sözleşmesine aykırı bir durum meydana geldiğinde aralarındaki iş ilişkisinde çeşitli hukuki sıkıntılar meydana gelmektedir. İşçi avukatı da bu alanda işçilere profesyonel hukuki destek sunarak işçi ile işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda işçi lehine tavır alarak müvekkilinin hak kaybına uğramaması için gereken çabayı göstermektedir.

İş Hukuku Avukatının Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

İş sözleşmesinin ihlalinden doğan hukuki ihtilaflarda, işçinin haklarını en iyi şekilde koruyup iş mahkemesinde görülen davada müvekkilini başarılı bir şekilde temsil etmesi gereken iş avukatlarının birtakım yetenek ve özelliklere sahip olmasına dikkat edilmelidir. Uzman iş hukuku avukatı, iş hukuku kapsamında ele alınan temel ilkelere ve evrensel hukukun getirisi olan çalışma hakkının tüm detaylarına hakimdir.

İşçinin en iyi şekilde haklarının savunulabilmesi için iş hukuku avukatının güncel gelişmeleri takip etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda iş hukuku avukatı işçinin bağlı olduğu sendika ile koordineli bir çalışma yaparak, işveren üzerinde gerekli hukuksal baskıyı da oluşturmalıdır. Bunun yanı sıra deneyimli işçi avukatı, daha önce alınmış olan yargı kararları hakkında derin bilgi sahibidir.

Böylelikle müvekkilinin sorununa benzer davaları araştırarak verilen yargısal hükümleri iyi irdeler ve bu yönde hareket ederek müvekkilinin haklarını hukuki alanda gerektirdiği gibi savunabilir. Alanında uzman iş mahkemesi avukatları ücretleri de bu koşullara göre belirlenebilmektedir. 2019 avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden avukatın davanın takibinde sunduğu hukuki hizmet için alacağı ücretin tutarı değişiklik gösterebilmektedir.

Bu haber toplam 216 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara