İş Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?

İş Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?

İş Mahkemesine Dava Nasıl Açılır? İs Mahkemesi dava açma ücreti 2020. İş mahkemesine açılacak işçi davaları çok farklı konularda açılabilmektedir.

İşçi ve işveren haklarını korumayı amaçlayan iş mahkemesine dava açmak için öncelikle işçi ve işvereni bir araya getirmeyi sağlayan arabuluculuk müessesesi zorunlu hale getirilmiştir.

İşçi davası açmayı düşünen kimseler öncelikle arabuluculuk uygulamasıyla hak aramalı buradan herhangi bir sonuç alınamaması halinde iş davası açmalıdırlar.

İş Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?

İş mahkemesine dava nasıl açılır forum hakkında bilgi sahibi olabilmek için öncelikle iş davasına konu olacak işçi işveren uyuşmazlıklarına göz atmak gerekmektedir.

İş davasının alanına giren konularda süresi içinde arabulucuya başvurarak sonuç elde edilmeye çalışılmakta arabulucudan anlaşma sağlamaması halinde yine süresi içinde iş mahkemesine başvurarak veya avukata vekalet vererek iş davası açılması sağlanmaktadır.

Hangi Konularda İş Mahkemesine Dava Açılabilir?

İş mahkemesi birçok konuda işi ve işveren arasında meydana gelecek uyuşmazlıklara, alacak davalarına ve tazminat davalarına bakmaktadır. Sigortasız işçi çalıştıran işyerlerinin sigortasız çalıştırdıkları işçinin hizmet süresinin belirlenmesi için açılan hizmet tespit davaları ile birlikte birçok dava iş mahkemesinin görev alanına girmektedir.

İş mahkemesi dava konuları işçi ve işveren arasında iş akdinin haksız feshedilmesine dayanan alacak ve tazminat davalarıyla ilgili açılmaktadır. Bu davalar;

 • İşe iade davası,
 • Ücret alacağı davası,
 • Fazla mesai alacağı,
 • Yıllık ücretli izin hakkı,
 • Hafta tatili ve genel tatiller ücret alacağı
 • İhbar tazminatı,
 • Kıdem tazminatı

Gibi davalardan oluşmaktadır. Bu davalar açılmadan önce işveren ile arabulucuya müracaat ederek anlaşma sağlanmaya çalışılmakta sonuç alınamaması halinde dava açılmaktadır.

İs Mahkemesi dava açma ücreti 2020

İs Mahkemesi dava açma ücreti 2020

Hukuk sistemimizde işçi ile işveren arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıkların düzenlendiği ve bu alanda kanunların koyulduğu özel hukuk alanı iş hukuku olarak bilinmektedir. İş hukukunun alanına giren ve görevli iş mahkemelerinde görülen davalara da iş davaları adı verilemektedir. İş davalarında da diğer hukuki yollarda olduğu gibi dava açmak için belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. 

4857 sayılı İş Kanunu'na tabi çalışanların işverenleri ile imzaladıkları iş sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda çekişmeye düşen işçi ile işveren haklarını iş mahkemelerinde arayabilmektedir. Günümüz koşullarında işverenin ekonomik olarak işçilerden çok daha yüksek bir statüde olması ve bu durumu işverenlerin işçiler üzerinde negatif bir şekilde kullanması sebebiyle pek çok uyuşmazlığın ortaya çıktığı görülmektedir.

Bu uyuşmazlıkların çözümünde en çok başvurulan hukuki yöntem de görevli iş mahkemelerinde dava açmaktır. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu'nda yapılan son düzenlemeler ile birlikte zorunlu arabuluculuk müessesi iş hukuku davalarında da görülmektedir.

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

İş hukukunu düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu'nda yapılan son düzenlemeler ile birlikte zorunlu arabuluculuk müessesi Türk Hukuku'na kazandırılarak iş hukukunda da görülmeye başlanmıştır. Zorunlu arabuluculuk müessesinin öngörüldüğü hallerde mahkeme sürecinden önce arabuluculuk görüşmeleri yapıldığından, işçi ile işveren arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde de mahkeme aşamasından önce ilk olarak zorunlu arabuluculuğa başvurulması gerekmektedir.

İşçi ile işveren iş mahkemesine başvurmadan önce uzman iş hukuku arabulucu hizmeti sayesinde aralarında yaşanan çekişmeyi çözüme kavuşturmaya sağlamak durumundadır. Davanın tarafları yani işçi ve işveren arasında uzlaşmanın sağlanması durumunda iş mahkemesine dava açılmamaktadır. Fakat tüm arabulucu müzakereleri ve süreci içinde işçi ile işveren arasında uzlaşmanın sağlanamaması durumunda dava yoluna başvurulması kaçınılmaz olmaktadır.

İş Mahkemesine Dava Açma Süresi

Yeni düzenleme ile birlikte işçi ile işveren arabuluculuk gözetiminde müzakerelerden anlaşmadan çıkmaları durumunda iş mahkemesine dava başvurusunda bulunabilme hakları mevcuttur. İş mahkemesine dava açma süresi de uyuşmazlık yaşayan işçi ile işverenlerin en çok merak ettiği konulardan biridir.

İş mahkemelerinde işçi ile işveren arasında yaşanan hukuki ihtilaf türüne göre farklılık gösteren pek çok dava çeşidi bulunmaktadır. Örneğin işçi alacağı davaları arasında yer alan kıdem tazminatı davasının yanı sıra işçinin iş görme hakkına yönelik işe iade davası gibi farklı türlerde davalar açılabilmektedir.

Söz konusu iş mahkemesinde açılan davalarda türlerine göre zamanaşımı süreleri farklılık göstermektedir. Çünkü bazı işçi alacağı davalarında on yıllık zamanaşımı görülmüşken bazı dava türlerinde ise beş yıllık zamanaşımı süresi kabul görmüştür. Bu yüzden herhangi bir hak kaybına uğramamak adına dava talebinden önce mutlaka iş hukuku avukatı desteği alarak avukata danışılması ya da vekalet vererek davanın avukat aracılığı ile takip edilmesi tavsiye edilmektedir.

İş Mahkemesine Dava Açma Ücreti Ne Kadar?

İş hukukunda arabuluculuk faaliyetlerinin zorunlu hale getirilmesi sebebiyle işçi ile işveren arasında yaşanan uyuşmazlıkların hukuki alanda çözümünde ilk olarak arabulucuya başvurulması gerekmektedir.  Bunun içini ilk olarak arabuluculuk asgari ücret tarifesi kapsamında arabulucu görevini üstlenen hukuk çalışanına belirli bir ücret ödenmelidir.

Zorunlu arabuluculuk faaliyetlerinde anlaşma çıkmaması durumunda dava açılması gerekmektedir. Bu davaların da tüm hukuk alanlarında olduğu gibi harca tabi olduğu bilinmektedir. İş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde davalar için Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olup aynı harçlar bu mahkemelere ödenecektir.

İş mahkemesine dava açarken ödenecek harç ve giderler her yıl değişkenlik göstermektedir. Bazı harçlar dava açılırken mutlaka ödenmelidir. Başvurma Harcı: 54,40 TL, Peşin Harç: 54,40 TL, Vekalet Harcı: 12,30 TL şeklindedir.

İŞ MAHKEMESİ DAVA AÇMA MASRAFLARI

Dosya Gideri1,00 TL
Diğer İş ve İşlemler70,00 TL
Taraf Tebligat Gideri190,00 TL
Bilirkişi Ücreti290,00 TL
Tanık Ücreti50,00 TL
Tanık Tebligat Ücreti38,00 TL
TBB Vekalet Pulu Ücreti12,30 TL
Harç Toplam108,80 TL
Masraf Toplam651,30 TL
Genel Toplam760,10 TL
İs Mahkemesi dava açma ücreti 2020

İşe İade İçin İş Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

İş İade davalarında iş mahkemesine direkt olarak dava açmak davanın reddine sebebiyet verecektir. İş davası açmadan önce mutlaka süresi içinde arabulucuya başvurmak gerekir.

İş akdinin haksız yere feshedildiğinin işçiye bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde arabulucuya başvurmak zorunludur. Arabulucuda istenilen çözümün bulunamaması halinde anlaşamama tutanağının imzalandığı tarihten 15 gün içinde iş mahkemesine dava açılmalıdır. Arabulucunun işverene davetine 1 ay içinde cevap vermemesi halinde de dava açma hakkı doğmaktadır.

İş davası açabilmek için arabuluculuk sonrası iş davası dilekçe örneği ile haksız fiile dayanan iş davası açma hakkı doğmaktadır. Dava dilekçesinde işverenle meydana gelen uyuşmazlık ve uğranılan zarar net ve açık bir şekilde delilleriyle birlikte açıklanmalıdır.

Haksız fiilin varlığının mahkemede ispatı dava açan işçiye bırakıldığından iş hukuku alanında uzman avukatlık bürolarıyla çalışmak arzu edilen sonuçların hızlı bir biçimde alınmasına yardımcı olacaktır.

İşe İade Davası Şartları Tazminatı

İşçinin işe iade davasında aranan şartlar ve tazminat talebi, İş Hukuku’nda dava tarafları olan işçi ve işveren arasındaki hukuki ihtilafların en çok yaşandığı konulardır. Hizmet akdine bağlı olarak İş Kanunu’nun ilgili maddelerince güvence altına alınmış olan çalışan, iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın işveren tarafından sonlandırılmasının ardından işe iade davası açabilmektedir. İş sözleşmesinin haksız nedenle feshedilmesi nedeniyle mağdurluğunun giderilmesi talebiyle açılan bu davalarda, işe iade davası şartları tazminatı konularıyla ilgili işçileri ve işverenleri yakından ilgilendiren hususların göz önünde bulundurulması gerekir.

4857 sayılı İş Kanunu, işçi ve işveren arasında yaşanması muhtemel hukuki anlaşmazlıkların önlenmesi adına bazı hükümlerle işçi ve işverenleri ayrı ayrı kanun güvencesi altına almıştır. Bu kanunlar dolayısıyla iş ilişkisinin sürekliliği ve istikrarı sağlanmış olmaktadır. Ancak, söz konusu kanunun ihlali durumunda işveren ve işçi haklarını savunacak ve mağduriyetlerini giderecek girişimlerde bulunmakta özgürdürler.

İşe İade Davası Şartları

İşe iade kavramı; hukuki bir tanımlama olarak, iş sözleşmesi haklı bir neden gösterilmeden işveren tarafından tek taraflı sonlandırıldığı durumlarda işçinin, yetkili kurumlara başvurarak mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunmasına denmektedir. Söz konusu işe iade davası şartları 2019 yılı itibarıyla şu şartlardan oluşmaktadır:

 • Haksız bir nedenle iş sözleşmesi sonlandırılan kişi, işe iade talebinde bulunabilmesi ve davanın açılabilmesi için davaya konu olan iş yerinde en az 30 çalışanın olması gerekmektedir.
 • İşe iade davası açmak isteyen çalışanın, iş yerinde en az 6 aylık bir kıdemi olması şarttır.
 • Haksız bir nedenle iş akdine son verildiğini iddia eden işçi ile işvereni arasında belirsiz süreli bir iş sözleşmesinin olması gerekmektedir.
 • İşe iade davası açma talebinin reddedilmemesi için çalışanın iş akdinin işveren tarafından sonlandırılmış olması şartı aranmaktadır.
 • İşçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkileri bulunan kişiler işe iade davası açma hakkına sahip değildir.

İşe İade Davası Tazminatı

Yetkili mahkemece görülen işe iade davası sonucunda çalışanın işine geri dönmesi kesin hükmüne varıldıktan sonra, işverenin ilgili mahkeme kararını hiçe sayarak işçiyi işe almaması durumunda tazminat devreye girmektedir. Bu noktada işe iade davası tazminatı en az 4 aylık maaş ödemesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Bu haber toplam 140 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara