İş Yerinde Hakaret Ve Küfürlü konuşan işçi hakkında emsal karar

İş Yerinde Hakaret Ve Küfürlü konuşan işçi hakkında emsal karar

İş Yerinde Hakaret Ve Küfürlü konuşan işçi hakkında emsal karar verildi. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından verilen emsal karar tüm işçileri ilgilendirir nitelikte. Eğer iş yerinizde bu ve bunun tarzında olaylar gerçekleşiyorsa; mahkemenin yolunu tutabilirsiniz.

Bir işçi, istihdam ettiği işletmede hem amiri, hem de çalışma arkadaşlarına sürekli olarak argo içerikli konuşmalar yaptığından dolayı işten çıkarıldı. Hemen İş Mahkemesi’ne başvuruda bulunan işçiyle ilgili verilen karar Yargıtay’dan gelen emsal kararla birlikte tamamen sonuçlandı.

Sürekli küfür içerikli konuşmalar yaptığından dolayı işten çıkarılan işçi İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. İş akdinin haksız bir şekilde feshedildiğini iddia eden işçi; hem kıdem hem de ihbar tazminatının ödenmediğini söyleyerek; bunların tahsil edilmesi talebinde bulundu.

Davalıyı da dinleyen Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Ardından işçi, verilen kararı temyiz etti.

Yargıtay’dan Emsal Karar

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, bir emsal karar altında daha imza attı. İşçinin hem iyi niyet, hem de ahlak kurallarına tamamıyla ters düşen davranışlarının sonucu olarak, iş ilişkisine devam etmesinin; işveren tarafından bakıldığında “çekilmez” bir hal alması durumunda, işverenin bunu yapan işçiyi “haklı” sebeple; direkt olarak fesih hakkının olduğunu belirtti.

Yargıtay’dan gelen emsal kararda, bu kapsamda işçinin davranışının diğer işçiler ve işveren arasında bulunması gereken güven bağını ve yine güven temelini tamamen çökertecek ağırlıkta bulunmamakla birlikte, iş ilişkisine devam etmesinin tam anlamıyla çekilmez hale getirmemekle birlikte, eğer işin normal işini bozuyorsa; iş yerindeki uyumu bozuyorsa, işverenden de bu sebepten dolayı iş ilişkini devam ettirmesi normal bir şekilde beklenemiyorsa, 4857 sayılı Kanun’un 18/1. Maddesi gereğince “haklı” feshetme hakkının ortaya çıktığı ifade edildi.

Davacı olan işçinin hem küfür, hem de hakaretlerde bulunarak iş yerinde birçok olumsuzluk meydana getirdiğinin ifade edildiği kararda bir takım ifadelere yer verildi.

İş Yerinde Hakaret Ve Küfürlü konuşan işçi hakkında emsal karar

Somut olayda, davacının hem çalışma arkadaşlarının, hem de amirlerinin sürekli olarak şahit oldukları ve bire bir etkilendikleri, iş yeri ile çalışma ortamı hakkındaki açıktan oldukça ağır küfürleri sebebiyle şirket insan kaynakları müdürlüğüne birçok kişi tarafından şikayet yapıldığının ortada olduğunu açıklayan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, tanık olan kişilerin de; davacı şahsın küfür etme ve hakaretler savurma olaylarını son dereceye kadar abarttığını söylediklerini ve bununla birlikte yapması gereken işlerle, kendisine verilen görevleri aksatmaya başladığını belirttiklerini aktardı.

Davacının kendisine verilen görevleri ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeme noktasında oldukça ısrarlı bir tutum sergilediğinin, işini yaptığı zamanlarda ise iş için gerekli olan özen ve dikkati göstermediği; bununla birlikte işini layıkı ile yapmadığının, şeflerine ve diğer tüm çalışanlara yapmış olduğu küfür ve hakaretlerin aşırıya kaçtığı ifade edilmiştir diyerek devam eden Yargıtay 22. Hukuk Dairesi; davası şahsın yaptığı savunmada tüm olayları inkar ettiğini ve bir suçunun bulunmadığını iddia etmiştir.

İşverenin 4857 sayılı Kanun'un 18/1. maddesi gereği geçerli fesih hakkı doğar

Dosya kapsamında taraf iddia ve savunmalarının, taraf tanıkları tarafından verilen beyanları tüm dosya kapsamı ele alınarak değerlendirme altına alındığında; haklı feshe konu edilen söz konusu eylemin işin normal bir şekilde devam etmesini ve yine iş yerindeki uyumu olumsuz bir şekilde etkilediği nitelikte olduğunun görüldüğü; eylemin niteliğine göre geçerli fesih sebeplerinin meydana geldiği belirtildi.

Bu haber toplam 1235 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara