İşveren İhtarname Örneği- İhtarname Örnekleri

İşveren İhtarname Örneği- İhtarname Örnekleri
İşveren İhtarname Örneği Örnekleri İşveren ve işçi arasında görülen en sık görülen uyuşmazlıklar iş sözleşmeleri ile ilgili oluyor. Kanuni olarak uygunluğu bulunmayan biçimde ücret ödemenin yapılmaması, işten çıkartma ve bu doğrultudaki eylem ve konuları kapsamına alabiliyor. İşçi tarafından sözleşmenin gerektirmiş olduğu koşul ve sorumluluklara uygun...

İşveren İhtarname Örneği Örnekleri

İşveren ve işçi arasında görülen en sık görülen uyuşmazlıklar iş sözleşmeleri ile ilgili oluyor. Kanuni olarak uygunluğu bulunmayan biçimde ücret ödemenin yapılmaması, işten çıkartma ve bu doğrultudaki eylem ve konuları kapsamına alabiliyor. İşçi tarafından sözleşmenin gerektirmiş olduğu koşul ve sorumluluklara uygun hareket edilmesine karşın işveren tarafından aksi yöndeki eylemlere ilişkin olarak aynı şekilde iş sözleşmesinden doğan temel işçi hakları söz konusu olmaktadır. Bu noktada işveren ve işçi arasında meydana gelen uyuşmazlıklar halinde işçinin yasal yoldan hakkını arayabilmesi noktasında ihtarname son derece önemli bir kanıt ve gösterge niteliği taşımaktadır.

İhtarname Çekilmesinin Önemi

İşçi tarafından işverene gönderilen ihtarname, işverenden talep edilen yasal hakkın yerine getirilmesi durumunun realiteye dönüşmemesi halinde hukuki sürecin başlatılacağına ilişkin olarak ‘resmi’ nitelikte bir belgedir. İş Mahkemeleri’ nde veya arabuluculuk faaliyetlerinde görülen iş konulu davalarda işçi tarafından çekilen ihtarnamenin sonuç açısından dahi önemli etkileri söz konusu olabilir. İhtarnamenin yasal statü kazanabilmesi için işçi tarafından işverene, noter aracılığı ile gönderilmiş olması gerekliliği bulunur. Noter aracılığı ile gönderilen ihtarname sayesinde yasal süreç içerisinde işvereninin söz konusu duruma ilişkin olarak bilgi sahibi olmadığı gibi bir savunmanın söz konusu olmaması mümkün olmaktadır. Bunun haricinde ihtarname hazırlığı aşamasında söz konusu konuya ilişkin olarak kapsamlı olarak ve anlaşılır bilgilere yer verilmesi gerekliliği bulunur.

İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği

İhtarname Nasıl Hazırlanmalı ve Gönderimi Nasıl Olmalı?

İşçi tarafından işyerinden; *Emeklilik *Askerlik *Evlilik *Malulen emeklilik, *Maaş ödemesinin yapılmaması, Yukardaki nedenler dolayısı ile ayrılma halinde, noter aracılığı ile işverene ihtarname gönderilir. Bu uygulama ile işçinin yasal olarak son derece önemli haklar elde etmesi söz konusu olur. İşçi tarafından noter aracılığı ile gönderilecek olan ihtarname dahilinde her tip ücret alacağından, diğer konulara ilişkin olarak işvereni ile ilişkisini etkilemiş ve iş yerinden ayrılışına konu olmuş olan duruma ilişkin olarak kapsamlı ve açıklayıcı bilgilere yer verilmesine önem gösterilmesi gerekmektedir. Alacaklara ilişkin olarak da net miktarların hem yazılı hem de rakamla belirtilmesi de ayrı bir önem taşır. İhtarname hazırlığının, ihtarname ile hangi hakkın talebinin gerçekleştirileceğine bağlı olacak biçimde uzman bir avukat veya hukuk bürosu desteği ile hazırlanması ve daha sonra noter aracılığı ile gönderilmesi, olası dava sürecinde işçinin yasal olarak durumuna ilişkin önemli bir kanıta sahip olabilmesini sağlar. Belirsiz süreli iş akdinde, işten çıkartma uygulaması evvelinde işveren tarafından İş Kanunu kapsamında belirlenmiş olan sürelerde ve şartlarda işçiye tebligatının gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak kanunda da belirtilen tebligat kurallarına uygun biçimde harekette bulunmadan işçinin işten çıkartılmasını gerçekleştiren işverene karşı mevcut haklar için ihtarname gönderilir. İşveren ile yaşanan anlaşmazlıklar halinde ‘noter’ aracılığı ile gönderilen ihtarnamenin işçiye sağladığı avantajlar ise; *İşveren ile oluşan her tip anlaşmazlık durumunda (anlaşma sağlansa dahi) kanuni yönden tüm hakların korunabilmesi, *Kanuni haklara ilişkin olarak olası zamanaşımı sorunun söz konusu olmasının önlenebilmesi, Şeklinde kanunlar önünde çok önemli avantajlar sağlamaktadır.

İŞVEREN İHTARNAME ÖRNEĞİ     

 (İHTARNAME ÖRNEĞİ)                                                     …. …. NOTERLİĞİ' NE İHTARNAME İHTAR EDEN  : VEKİLİ   : İHTAR EDİLEN  : KONU  : 4857 Sayılı İş Kanunun 25/II-d bendi gereğince iş sözleşmesinin feshine ilişkindir. AÇIKLAMALAR : 1)  …/ …/ … tarihinde … sicil numarası ile müvekkilimiz …. ……' a ait olan işyerinin ….. bölümünde işe başlamış ve yaklaşık … yıl … olarak çalışmış bulunmaktasınız. 2) İşyerimizde çalışmaya başladığınızdan itibaren ….. bölümünde … şefi olan …. …. ile süregelen bir husumetiniz bulunmaktadır. 3) …/…/… tarihinde birbirinize karşı yaptığınız karşılıklı olumsuz yönde atışmanız sonucunda sözlü, …/…/… tarihinde yemekhanede tekrardan tartışmaya başlayıp şefinize yumruk atarak burnunun kırılmasına neden olduğunuz için tutanak tutularak uyarılmanıza ve bu gibi tavır ve davranışınızın tekrarı halinde 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerine göre iş sözleşmenizin feshedileceğini bildirmemize rağmen …./…/… tarihinde iş çıkışı aranızda çıkan tartışmada şefinizi bıçakladığınız tespit edilmiştir. 4) 4857 sayılı İş Kanunu'nun...... düzenlemesi yer almaktadır. 4) Tarafınıza ..... 5) Oluşa gelen olaylar neticesinde tarafınızca sadakat borcuna aykırı davranıp gerekli yükümlülükleri yerine getirmediğiniz sözlü uyarılmalar, hakkınızda tutulan tutanak ve olaylar sırasında işyerinde çalışan personeller ile sabittir. Açıklanan nedenlerden ötürü, müvekkilimin iş sözleşmenizi feshettiğini ihtaren bildiririz. …/ …/ … AV.İlkay UYAR KABA

İşveren İhtarname Örneği Örnekleri | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ - 6772 SAYILI YASANIN İLGİLİ MADDESİ KAPSAMINDA OLUP İLAVE TEDİYE HESABI VE KABULÜNÜN YERİNDE OLDUĞU. DAVALILAR ARASINDAKİ İLİŞKİ MUVAZAALI OLDUĞUNDAN DAVAYA KONU İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN MÜŞTEREKEN MÜTESELSİLEN SORUMLU TUTULMALARININ İSABETLİ OLDUĞU ÖZET: Mahkemece davalılar arasındaki ilişkinin muvazaaya dayandığı gerekçesiyle ….işçisi olduğundan bahisle davaya konu tazminat ve işçilik alacaklarının kabulüne karar verilmiştir. Ulaşım işinde davalılar arasındaki sözleşmelerin muvazaalı olduğu yargı kararları ile kesinleşmiştir. Bu nedenle davacı işçi baştan itibaren …işçisi olup, anılan kurum 6772 sayılı yasanın ilgili maddesi kapsamına olup ilave tediye hesabı ve kabulü yerindedir. Davalılar arasındaki ilişki muvazaalı olduğundan davaya konu işçilik alacaklarından müştereken müteselsilen sorumlu tutulmaları da yerindedir. Devreden B...Ş yönünden sorumluluğun devir tarihi ile sınırlı tutulması da isabetlidir. Şartnamede işçi için belirlenen ücretin altında ücret ödendiği sabit olup, mahkemece bu yönde fark ücret ve diğer alacaklar bakımında verilen karar da yerindedir. İlave tediye için yasal faiz diğer hüküm altına alınan ücret kabilinden alacaklar için bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizin kabulü de doğru olması nedeniyle her iki davalının istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 1323 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara