Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır örnek? Kıdem tazminatı 2024 ne olur?

Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır örnek? Kıdem tazminatı 2024 ne olur?
Kıdem Ve İhbar Tazminat Hesaplama Kıdem Tazminatı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: Hizmet süresi tam yıl ise; Günlük ücret x 30 x Hizmet süresi = Kıdem tazminatı (Brüt). Formülü uygulanır.

Kıdem tazminatı, Türkiye'de çalışanların hakları arasında önemli bir yer tutan, işçinin çalıştığı süre boyunca biriktirdiği bir tazminattır. Bu tazminat, işçinin işten ayrılma durumunda, belli şartlar altında işveren tarafından ödenir.

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl memur maaş zamlarıyla birlikte güncellenir ve işçilere ödenecek maksimum tazminat tutarını belirler. İşte kıdem tazminatıyla ilgili detaylar:

Kıdem Tazminatı Tavanının Önemi Nedir?

Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin bir yıl için alabileceği maksimum kıdem tazminatı miktarını sınırlar. Bu, işçinin brüt maaşının tavan tutardan fazla olması durumunda bile, kıdem tazminatının bu tavan tutar üzerinden hesaplanacağı anlamına gelir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Nasıl Belirlenir?

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl memur maaşlarına yapılan zamların ardından Hazine ve Maliye Bakanı'nın imzasıyla açıklanır. Memur maaş zamları, Ocak ve Temmuz aylarında belirlenir ve buna göre kıdem tazminatı tavanı da güncellenir.

2024 Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Olacak?

2024 yılında memur maaşlarına yapılması beklenen zam oranına göre kıdem tazminatı tavanında önemli bir artış olması beklenmektedir. Yüzde 50 gibi bir zam varsayımıyla, kıdem tazminatı tavanının yıllık 35 bin 243 lira 75 kuruşa ulaşması öngörülüyor.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatının hesaplanması, işçinin çalışma süresi ve son brüt maaşı gibi unsurlar dikkate alınarak yapılır. İşçinin brüt maaşı, çalıştığı yıl sayısı ve kıdem tazminatı tavanı göz önünde bulundurularak hesaplama gerçekleştirilir.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin belirlenen bildirim sürelerine uyulmadan feshedilmesi durumunda ödenen bir tazminattır. İş Kanunu'na göre, bildirim süresine bağlı kalarak sözleşmeyi feshetmek isteyen tarafın diğer tarafa yazılı olarak feshi bildirmesi gerekir.

İhbar tazminatı, kıdem tazminatının miktarının belirlenmesinde önemli rol oynayan bir etkendir. Kişinin çalışma süresine bağlı olarak ihbar tazminat bedeli hesaplanmaktadır. İhbar tazminat bedelinin alınması için 12 aylık çalışma şartı bulunmamaktadır.

İhbar Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

İhbar tazminatı hesaplanırken, çalışanın brüt maaşı üzerinden hesap yapılır ve üzerinden yüzde 15 gelir vergisi ve damga vergisi düşüldükten sonra net ihbar tazminatı belirlenir.

Kıdem ve İhbar Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminat miktarı öğrenmek için işe başlama tarihi ve işten ayrılma tarihi gerekmekte olup aylık brüt maaşı da dahil ederek hesaplama yapılabilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken kıdem tazminatı tavan değeri göz önünde bulundurulmaktadır. Kıdem ve ihbar tazminat hesaplaması oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem ve ihbar tazminatı İş Kanunu tarafından yönetilmekte olan bir ödenek türüdür. Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak belli bir süre çalışmış olan kişi eğer haklı bir nedenden dolayı işinden ayrılır ise tazminat alabilmektedir.

Tazminat alabilmesi için belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Kıdem tazminatı 4857 sayılı İş Kanuna bağlı olarak yürütülmektedir. Sigortalı olarak çalışan kişinin işten çıkması ya da haksız bir nedenden dolayı işten çıkarılmasının ardından iş veren tarafından ödenen tazminata kıdem tazminatı denilmektedir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem ve ihbar tazminatı alabilmek için öncelikle belli şartlara uyumlu olmak gerekmektedir. Kıdem tazminatı şartları şu şekildedir;

  • İlgili iş yerinde sigortalı olarak 12 ay boyunca çalışmak
  • Hür iradesi ile işten ayrılma kararı almamak
  • Evlilik nedeni ile işten ayrılma (sadece kadın işçiler için geçerlidir.)
  • Askerlik
  • Kanıtlanabilir sağlık problemleri
  • İş veren tarafından haksızlığa uğramak

Gibi nedenler göz önünde bulundurularak kıdem ve ihbar tazminatı verilmektedir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem ve ihbar tazminat hesaplaması yapılırken tazminat tavan ve taban ücretleri dikkate alınmaktadır. 2019 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti 6.017 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kıdem tazminatı hesaplanırken brüt ücret ve çalışma süresi hesaplamaya dahil edilmektedir. Brüt ücret ve çalışma süresi çarpılarak kıdem tazminatı hesaplanmaktadır. Ancak miktarın bir kısmı vergi amacı ile kesilmektedir.

Kıdem Ve İhbar Tazminat Hesaplama

Kıdem Tazminatı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: Hizmet süresi tam yıl ise; Günlük ücret x 30 x Hizmet süresi = Kıdem tazminatı (Brüt). Formülü uygulanır. Formüldeki "Günlük Ücret"; " Çıplak Ücret" eklentilerinin toplamından ibarettir. Hizmet süresi tam yıldan artık ise; artan süreye isabet eden Kıdem Tazminatını bulmak için; Tam yıldan artan gün sayısı x Günlük ücret x Her tam yıl için gün süresi / 365 Formülü uygulanır. Kıdem tazminatı 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nedir

İş Hukukunda Sözleşmenin tazminatı gerektirmeyecek şekildi fesih edildiğinin ispat külfeti işveren üzerindedir. İş sözleşmesi ihbar ve kıdem tazminatı ödenerek işveren tarafından fesih edilmiştir. Bu fesih şekline göre işveren davacının çalışma süresine göre akdin feshindeki giydirilmiş brüt ücret üzerinden ihbar ve kıdem tazminatı ödemek zorundadır. İş Hukukundaki ücretin miktarının ispati işçi üzerindedir.

Kıdem ve İhbar Tazminat Hesaplanması Nasıl Yapılır: Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. HD nin uzun yıllardır işçinin ücretinin ispati için tanık anlatımları, Ticaret odası, Meslek Odası, Sendika yazıları ve ücret ödeme bordrolarının karşılaştırılarak akdin feshindeki ücretin belirlenmesi gerektiği görüşünde bulunmaktadır.

Mahkemece de bu araştırmalar her dosyada sürekli yapılmaktadır. Buna göre, ücret belirlenmiştir. Kaldı ki davalı tanığı da davalının ücretinin davacının iddiası gibi doğrulamıştır. Bilirkişi tarafından belirlenen ücret üzerinden ihbar ve kıdem tazminatı hesabı yapılmıştır. İşveren tarafından ödenen meblağlar düşülmüş fark rakamlar bulunmuştur.

Davacının fazla çalışma ücreti talebi bulunmaktadır. Fazla çalışmanın, 4857 Sayılı İş Kanununun 41, 42, 43. maddeleri ile 63. maddelerinde hükümleri bulunmaktadır. 4857 Sayılı Kanunun 63/1. madde hükmüne göre fazla çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. 45 saatten fazla yapılan çalışmalar fazla çalışma sayılmaktadır. İş Hukukunda haftada 45 saatten fazla çalışma yapıldığının, ispat külfeti işçi üzerindedir. İş görme borcu bir yapma borcudur. Fiili bir olgudur.

Hukuki işlem değildir. İşçi iş görme borcunu haftada 45 saatten fazla yapmış ise, bunların HMK un ön gördüğü her çeşit delille ispatlayabilecektir. Davacı dinlettiği tanıklarla fazla çalışma yaptığını, tanıklarla kanıtlamıştır. HMK un 255. madde hükmüne göre tanıkların doğru söylemesi asıldır. Arkadaşlık, aynı işyerinde çalışma, akrabalık vesaire gibi olgular bu kanuni karineyi değiştirmeyecektir.

Bu haber toplam 321 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara