Mazeretsiz işe gitmezsem ne olur? Devamsızlık Çıkış kodu nedir?

Mazeretsiz işe gitmezsem ne olur? Devamsızlık Çıkış kodu nedir?
İşe gelmeyen işçinin iş akdi sonlandırılırken, işverenin bu süreci belgelemesi için öncelikle noter aracılığıyla çalışana işe başı çağrısı yapması ve devamsızlıkla ilgili mazeretini bildirmesi gerekmektedir.

İş Kanunu'na göre, işçinin izinsiz ve ardı ardına belirli günler işe gelmemesi işverene feshi hak verir. İş Kanunu 25/II-g maddesi, işçinin izinsiz olarak iki iş günü ardı ardına ya da bir ay içerisinde tatil gününden sonraki ilk iş gününde iki kez veya toplamda üç iş günü işe gelmemesi durumunda işverene iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak sonlandırma hakkı tanır.

İşe izinsiz gelmeme durumunun tutanağı, ilk devamsızlık gününden itibaren takip eden ayın aynı gününde bir aylık süre sona erer. Eğer son ayda ilk devamsızlık günü bulunmuyorsa, ayın son günü bu süreç için dikkate alınır.

İş Kanunu'nun 25/II-g maddesine göre, işverenin işçinin devamsızlığı sebebiyle iş sözleşmesini feshetme hakkı 6 günlük süre ile sınırlıdır. İşveren bu süre içinde işçiye ihtarname göndererek işe dönmesini talep edebilir. İhtarname, hukuki bir zorunluluk olmamakla birlikte, işçinin işe devam etmemesi durumunda iş sözleşmesinin feshedileceğini belirtir.

İşçinin mazeretsiz işe gelmemesi durumunda, işçinin hem o günkü ücreti hem de hafta tatili ücreti kesilebilir. İş Kanunu'nun 46. maddesine göre bu uygulama, işçinin işverenden izin almadan işe gelmemesi halinde gerçekleşir.

Eğer işçi raporsuz olarak işe gelmezse ve bu durum İş Kanunu'nun belirttiği kriterlere uyar ise, işveren iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilir. İşçi istifa etmeden işe gelmezse ve belirtilen koşullar altında devamsızlık yaparsa, bu da derhal fesih nedeni olabilir.

İşçi devamsızlık nedeniyle işten çıkarıldığında genellikle kıdem tazminatı hakkını kaybeder. Ancak, işçinin haklı bir nedenle iş akdini fesih hakkı varsa ve buna rağmen devamsızlık yaparsa, bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir.

İşe gelmeyen işçinin iş akdi sonlandırılırken, işverenin bu süreci belgelemesi için öncelikle noter aracılığıyla çalışana işe başı çağrısı yapması ve devamsızlıkla ilgili mazeretini bildirmesi gerekmektedir. Devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin feshi, işveren tarafından haklı bir sebep olmaksızın bir ay içinde üç iş günü işe devam etmeyen personelin, iş sözleşmesinin bildirimsiz ve tazminatsız olarak sonlandırılabilmesi anlamına gelir

Mazeretsiz İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi sebebi mi.

Devamsızlık nedeniyle işten çıkarılma Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu ile denetim ve güvence altına alınmıştır.

Devamsızlık nedeni ile işe gelinmediği tespit edildiği takdirde iş verenin iş sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. İşe haber vermeden gitmeme süresi 3 gündür. Eğer kişinin haklı bir nedeni var ise işten çıkarılma durumu ve sözleşme feshinin durdurulması gerekmektedir.

Haklı nedenlerini sunan ve buna rağmen işten çıkarılan bir kimsenin ise haksız yere işten çıkarıldığı için iş verene dava açma hakkı bulunmaktadır. Mazeretsiz İşe Gelmeme nedeniyle iş sözleşmesinin feshi için bazı şartlar bulunmaktadır.

İşçinin İş Sözleşmesi Neden Feshedilir?

Her işçiye devamsızlık hakkı olarak 3 günlük süre verilmektedir. Eğer işçi haber vermeden 3 gün üst üste ya da 1 ayda 3 gün olacak şekilde işe gelmez ise iş veren iş sözleşmesini feshedebilmektedir. Devamsızlık durumunda fesih işlemleri şu şekildedir;

  • İşçi birbirini takip eden 3 gün boyunca işe gitmez ise,
  • İşçi 30 günlük süreç içinde hafta sonu tatili ve resmi tatil günlerini takip eden çalışma günlerinde işe gitmez ve bu durumu 2 kere tekrarlar ise,
  • Neden belirtmeksizin 30 günlük çalışma dönemi içinde 3 gün boyunca işe gelinmediği takdirde

İş sözleşmesi iş veren tarafından feshedilebilmektedir.

Devamsızlığa Rağmen Hangi Durumlarda İş Sözleşmesi Feshedilemez?

Mazeretsiz İşe Gelmeme nedeniyle iş akdinin feshi işlemleri eğer işçinin haklı mazeretleri var ise başlatılamamaktadır. Bu nedenler ise şu şekildedir;

  • İşçinin hastalanması ve raporunun bulunması
  • Aile içinde vefat ve hastalık yaşanması
  • Mahkemelerce yürütülmekte olan davalar nedeniyle (tanıklık durumu ve koruma altına alınmak)
  • Devamsızlık nedeninin haklı nedenlere dayanması ve gerekli kurumlar tarafından onaylanması

Durumlarında mazeret gösterildiği için devamsızlık olmasına rağmen kişi işten çıkarılamamaktadır.

İş Kanununda Devamsızlık Nasıl Hesaplanır?

İş kanunu devamsızlık hesaplaması sırasında bir aylık süreci ayın başlangıç ve bitiş tarihlerine göre belirlememektedir. İşçinin devamsızlık yaptığı ilk günü takip eden 30 günlük süreç 1 aylık dönem olarak kabul edilmektedir.

İlk devamsızlığın ardından 2 ve 3. Devamsızlık yapıldığı takdirde sözleşmenin fesih işlemleri başlatılabilmektedir.

Bu haber toplam 340 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara