Şirket aracını özel işte kullanmak haklı fesih sebebi mi? İşte Yargıtay'ın Emsal Kararı...

Şirket aracını özel işte kullanmak haklı fesih sebebi mi? İşte Yargıtay'ın Emsal Kararı...
İşyeri aracının izinsiz kullanımı veya kazaya karışması, işverene haklı fesih hakkı verir. Araç takip sistemi ile izleme, izin verilmedikçe özel hayata müdahale sayılabilir. Peki şirket aracını özel işlerde kullanma fesih sebebi mi?

İşyeri araçlarının kullanımı ve bu araçlarla ilgili işveren ve işçi arasındaki hukuki ilişkiler, İş Hukuku alanında sıkça karşılaşılan konular arasında yer alır.

İşyerine ait araçların mesai saatleri dışında izlenmesi, şirket aracı ile kaza yapılması ve aracın özel işlerde kullanılması gibi durumlar, hem işverenin hem de işçinin haklarını ve yükümlülüklerini etkileyebilir. İşte bu konulara ilişkin detaylı bilgiler:

İşçiye Tahsis Edilen Aracın Mesai Saatleri Dışında Araç Takip Sistemi İle İzlenmesi Hukuka Aykırı Mıdır?

İşverene ait hizmet aracının, işçiye iş amaçları dışında kullanımı için izin verilip verilmediği, aracın izlenmesi konusundaki hukuki durumu belirler. İş için tahsis edilen bir aracın özel amaçlar için de kullanılmasına izin verilmişse, işverenin iş saatleri dışında aracın yerini ve hareketlerini izlemesi, işçinin özel hayatının gizliliğine müdahale teşkil edebilir. Bu durum, işvereni hukuki ve cezai sorumluluklarla karşı karşıya bırakabilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2019 Tarihli İlamında Ne Denilmiştir?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2019 tarihli kararında, işyeri aracını yöneticisinden izinsiz olarak özel işlerde kullanan işçinin, haklı nedenle tazminatsız işten çıkarılabileceği vurgulanmıştır.

Bu karar, işverenin malına zarar verme veya güveni kötüye kullanma gibi durumlarda işverene haklı fesih imkanı tanır.

Şirket Aracı İle Kaza Yapmak İşverene Haklı Fesih İmkanı Verir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2-ı maddesi, işçinin kendi kusuru sonucu işyerinin malına zarar vermesi durumunda işverene haklı fesih hakkı tanır. İşçinin işverene ait araçla kaza yapması ve bu kazanın işçinin kusuru ile meydana gelmesi, verilen zararın işçinin 30 günlük ücretini aşması halinde, işveren için haklı fesih sebebi oluşturabilir.

İşçiye Tahsis Edilen Aracın Özel İşlerde Kullanımı ve Sonuçları Nelerdir?

İşveren tarafından sadece iş amaçlı verilen aracın, işçi tarafından amacı dışında kullanılması ve bu durumun işverene zarar vermesi, işverene iş sözleşmesini geçerli veya haklı nedenle feshetme, maddi veya manevi tazminat talep etme hakkı verir. İşverenin bu tür bir ihlali yaptığı durumlarda ise işçi, benzer haklara sahiptir.

Yargıtay Şirket Aracını Özel İşlerinde Kullanan Çalışanın Kovulmasını Haklı Buldu. Yargıtay şirket aracını özel işte kullanmayı haklı fesih saydı.

Günümüzde işçi ile işveren arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıkların sebepleri arasında gösterilen şirket aracının kullanımı hususunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Çalıştığı şirkete ait aracı ve bazı malzemeleri mesai saatleri dışında özel işlerinde kullandığı tespit edilen personelin iş akdinin feshedilmesini haklı bulan Yargıtay, işçinin tazminat talebini reddetti.

Yargıtay şirket aracını özel işte kullanmayı haklı fesih saydı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir şirkette çalışan personel, yaklaşık 2 ay boyunca işyerine ait aracı ve işyerinin bazı malzemelerini mesai saatleri dışında özel işleri için kullandığı gerekçesiyle işten atıldı.

Şirket aracını işyerindeki yetkililerin bilgisi dahilinde kullandığını öne süren çalışan, daha sonraki beyanlarında ise şirket aracını mesai saatleri dışında şahsi işleri için kullanmadığını söyleyerek kendini savundu.

Yerel Mahkeme Kıdem Tazminata Hükmetti!

Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan açılan davada savunmasını veren davacı işçinin delil yetersizliği sebebiyle beraatına karar verildi. Bunun üzerine soluğu iş mahkemesinde alan davacı çalışan, iş sözleşmesinin feshinin haksız nedenle gerçekleştiğini öne sürerek işvereni aleyhinde dava açtı.

Dava dosyasını ve tarafları dinleyen Gebze 3. İş Mahkemesi, çalışanın iş akdinin haksız nedenle feshedildiği gerekçesiyle çalışan hakkında kıdem ve ihbar tazminatına hükmetti. Yerel mahkemenin bu kararına itiraz eden davalı işveren, kararı temyiz etti.

Yargıtay'dan Emsal Niteliğinde Karar Verdir?

Davalı işverenin Gebze 3. İş Mahkemesi'nin kararını temyiz etmesinin üzerinde devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, dava dosyasını ve ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı incelemeye aldı. Dosyayı görüşen Yüksek Mahkeme, çalışanın iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği sonucuna vararak, İş Mahkemesi'nin vermiş olduğu kıdem ve ihbar tazminatı kararlarını bozdu.

Dairenin almış olduğu emsal niteliğinde kararda, davaya konu olan iş yerine ait aracın ve işyerinin demirbaşı olan malzemelerin, çalışanın özel işlerinde kullandığı bu nedenle de iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğüne dikkat çekildi.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanın işverene karşı yükümlülükleri arasında yer alan doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırı hareketi nedeniyle işveren tarafından yapılan iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığına işaret edildiği kararda, hukuken reddedilmesi gereken kıdem ve ihbar tazminatı talebinin, davacının ceza davasında beraat ettiği gerekçesiyle kabul edilmesinin hatalı olduğu ve bozmayı gerektirdiği belirtildi.

. Yargıtay şirket aracını özel işte kullanmayı haklı fesih saydı. Yargıtay'ın kararlarının bağlayıcı niteliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda şirket aracını mesai saatleri dışında şahsi işleri için, işvereninden izinsiz bir şekilde kullanan çalışanların iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilebilecek. Bu şekilde işten kovulan çalışanlar, hukuken kıdem ve ihbar tazminatı alamayacak. Yargıtay kararında ayrıca sadece şirket aracı değil aynı zamanda işyerine ait olan aletlerin de işverenin özel izni olmadan kullanılması işten atılma sebebi olarak belirtilmiştir.

Bu haber toplam 999 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara