Yargıtay’dan İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespiti

Yargıtay’dan İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespiti

Yargıtay’dan İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespiti Hakkında Emsal Karar.

İşçi ve işveren arasında yaşanan anlaşmazlıklar sıklıkla gündeme gelen dava konuları arasında yer almaktadır. Nitekim işçi ve işveren arasındaki ihtilafları sonlandırmak adına ilgili hükümler ve kanunlar İş Kanunu’nda düzenlenerek vatandaşların bilgisine sunulmuştur.

İşçi ve işveren arasındaki hukuki anlaşmazlıklar; iş akdinin feshinin gerçekleştirilmesinin ardından ortaya çıkmaktadır. Zira iş sözleşmesinin haksız neden ile fesheden işveren, çalışanına kıdem ve ihbar tazminatı, ek mesai ücretleri, tatil ücretleri ve daha birçok ödemeyi yapmak yükümlülüğündedir. Pek çok işveren de bu kurallara uymadığında işten atılan işçiler, dilekçelerini hazırlayarak İş Mahkemesi’ne başvuruda bulunuyorlar.

Yargıtay’dan İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespiti

İş Mahkemesi’nin incelediği ve değerlendirmeye aldığı davalar, İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre yargılanıp sonuçlandırılıyor. Ancak çoğu zaman temyiz hakkı kullanılarak tarafların yüksek yargı organlarına taşıdığı bu tür davalar Yargıtay’ın önüne geliyor.

Yargıtay’a konu olan davalar arasında önemli bir yere sahip olan davalardan biri de işçinin fazla çalışma sürelerine ilişkin yaşanan bir hukuki anlaşmazlık sonucu meydana geldi. Bu noktada söz konusu davada emsal kararın ne olduğuna ve davanın detayları hakkında önemli bilgilere yazımızın devamında değineceğiz.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı

Taraflar arasında görülen iş hukuku davasının sonucunda yerel İş Mahkemesi’nin vermiş olduğu sonuç kararının, temyizen incelenmesi tarafların vekillerince istenmiş olup, temyiz taleplerinin yasalar tarafından belirlenen süreler içerisinde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Dava dosyasında Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dava dosyası detaylı bir şekilde incelenmiş ve gereği üzerine konuşulup düşünülmüştür.

İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespitinde Davacının Talepleri

Davacı vekili aracılığıyla, davaya konu olan işyerinde satın alma sorumlusu olarak işe başladığını beyan etmiştir. Bu işyerinde çalışmaya devam ederken fazla mesai ücretinin tarafına ödenmemesi sebebiyle İş Kanunu’nun 24e hükmü uyarınca iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, asgari geçim indirimi, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.

İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespitinde Davalının Cevabı

Davalının avukatı ise, kısmi davanın açılmasının hukuka aykırı olduğunu, bordro ve puantaj kayıtları göz önünde bulundurulduğunda davacının fazla çalışma yaptığı aylara ilişkin ücretinin gerekli şekilde ödendiğini ifade etmiştir. Bu sebeplerden ötürü iş sözleşmesi feshinin haksız olduğunu ve davacının resmi tatil ve hafta tatillerinde herhangi bir çalışmasının bulunmadığına dikkat çekilmiştir. Ücretinin ve asgari geçim indirimi tutarının da banka kanalı tarafından davacıya ödendiğini öne sürerek davanın reddini istemiştir.

İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespitinde Temyiz Gerekçeleri

Yerel mahkemenin dava hakkında verdiği kısmen kabul kararına ilişkin dava taraflarının vekilleri kendilerine tanınan temyiz hakkını kullanarak söz konusu mahkemenin kararını yasal süre içerisinde temyiz etmiştir. Temyize gerekçe olarak, taraflar arasında davacının fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda anlaşmazlık yaşanması gösterilmiştir.

İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespiti Nasıl Yapılır?

Fazla çalışma yaptığını öne süren işçi, hukuken bu iddiasını ispat etmek zorundadır. İşçinin imzasını taşıyan bordro belgesi, sahte olduğu kanıtlanıncaya kadar kesin delil olarak görülmektedir. Dolayısıyla bordronun sahteliği öne sürülüp bu iddia kanıtlanmadıkça imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödenmiş olduğu kabul edilir.

Fazla çalışma süresinin ispatı konusunda iş yerinin kamera kayıtları veya iş yerine giriş ve çıkışı gösteren belgeler önemli bir delildir. Bunun yanında iş yeri iç yazışmaları da kanıt olarak kullanılabilir. Fakat yazılı bir belge olmadan fazla çalışma süresinin ispatına gidilmesi durumunda şahit beyanlarına başvurulması gerekmektedir. İşçinin yapmış olduğu işte, fazla çalışma söz konusu olup olmadığı da araştırılmalıdır.

Bordrodan Fazla Çalışma Süresinin Tespiti

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışmaya dair ücretin ödendiği belirtilmiş ise, işçinin gerçekte daha fazla çalışma yapmış olduğunu söylemesi hukuken geçersiz kabul edilir. Fakat işçinin fazla çalışma alacağının daha az olduğu yönünde itiraz etmesi halinde ise bordroda belirtilmiş olan tutardan daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille söz konusu olabilir.

Öte yandan bordroların imzasız olması durumunda, söz konusu dönemin banka kayıtları celp edilmeli ve ödendiği tespit edilen tutarlar hesaplama yapılarak mahsup edilmelidir.

Bununla birlikte fazla çalışmanın yazılı kanıt veya herhangi bir tanığın beyanı ile ispatı mümkündür. Ancak işyerinde çalışma düzeni hakkında fikri olmayan ve bu konuda bilgisinin olması mümkün olmayan kişilerin tanıklık yapılmasına imkan verilmemektedir.

Bu haber toplam 347 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara