Yurtdışına çıkan işçi tazminat alabilir mi? Yurt dışı kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Yurtdışına çıkan işçi tazminat alabilir mi? Yurt dışı kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Yurt dışında çalışan işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma, yıllık izin ve maaş alacakları nedeniyle iş mahkemesine dava açabilmektedir.

Yurt dışında çalışan işçinin tespiti ve ispatı zor olan konulardan biri brüt maaş miktarı, ve bu miktar üzerinden tazminatların hesaplanması ve ödenmesidir.

Yurt dışında işçi çalıştıran işveren, işçinin imza olmayan ve her şekil ve zamanda düzenlenmesi kolay olan bordrolarla işçinin mevcut maaş ücretini 2 3- bölerek işçilik alacakları ödeme şeklinde bir metod geliştirmiştir.

Örnek Olayda Yurt Dışında Çalışan İşçinin İsteminin Özeti

Davacı vekili; müvekkilinin 1982 - 2010 yılları arasında davalı şirketin yurt dışı şantiyelerinde iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte net 4.000 USD ücret ile çalıştığını, davacının ısınma, barınma, temizlik, aydınlatma ve günde 3 öğün yemek ihtiyacının da davalı işveren tarafından karşılandığını, iş sözleşmesinin davalı tarafından sonlandırıldığını, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile ihbar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Yurt Dışında İşçi Çalıştıran İşverenin Cevabının Özeti

Davalı vekili; davacı taleplerinin zamanaşımına uğradığını, davacının şirkete ait iş yerlerinde belirli projeler için belirli zamanlarda, dönemsel ve belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığını, davacının çalışmasının sürekli ve kesintisiz olmadığını, davacının proje bazlı belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışması nedeniyle iş sözleşmesinin projelerin sonlanması ile kendiliğinden sona erdiği.

Kıdem ve ihbar tazminatı için öngörülen yasal koşulların oluşmadığını, feshin tek taraflı ve haksız olduğundan söz edilemeyeceğini, davacının saat ücreti ile çalıştığını, davacının ücret bordrolarında tahakkuk eden ücretlerin cari hesap kartına yansıtıldığını ve davacının bankaya yapılan ödemelerin birbiri ile uyumlu olduğunu, Davacı tarafından ihtiraz-i kayıt ileri sürülmeksizin kabul edildiğini, davacının yurt dışında çalıştığı dönem boyunca çalıştığı ülke mevzuatına tabi olduğunu ve davacının tüm haklarının çalıştığı ülke yasaları uyarınca ödendiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Yurt Dışında Çalışan İşçinin Açtığı Dava Kararının Özeti

Mahkeme işçinin ücret bordrolarının incelenmesinde, farklılık gösteren miktarın belge altına alınmasına rağmen, bordrolardaki ortalama maaş miktarının fiks 4.000 USD olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre davacı işçinin aylık temel ücretinin 4.000 USD olduğu kabul edilerek karar verilmesi gerekirken, eksik belirlenen ücrete göre hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Yapılan itirazda Mahkeme kararının gerekçesinde “taraflar arasında davacının iş sözleşmesinin feshi tarihinde 9,35 USD saat ücreti ile çalıştığı konusunda uyuşmazlık bulunmadığı” gerekçesine yer verilerek, davacının giydirilmiş brüt ücretinin 4.983,58 TL olduğu kabul edilmesine rağmen kararın hüküm kısmında bilirkişi tarafından 4.000 USD ücrete göre hesaplanmış olan 7.840 USD ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekçe ile hüküm sonucu arasında çelişkiye neden olmuştur. Mahkeme kararının gerekçesinde “taraflar arasında davacının iş sözleşmesinin feshi tarihinde 9,35 USD saat ücreti ile çalıştığı konusunda uyuşmazlık bulunmadığı” gerekçesine yer verilerek, davacının giydirilmiş brüt ücretinin 4.983,58 TL olduğu kabul edilmesine rağmen kararın hüküm kısmında bilirkişi tarafından 4.000 USD ücrete göre hesaplanmış olan 7.840 USD ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekçe ile hüküm sonucu arasında çelişkiye neden olmuştur.

Gerekçe ile hüküm sonucu arasındaki bu açık aykırılık 10.04.1992 gün ve 1991/7 esas, 1992/4 karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına aykırı olduğu gibi, bu husus 6100 sayılı HMK. nun 298/2. maddesinde de özellikle düzenlenmiştir. Gerekçe - hüküm sonucu arasında çelişki taşıyan ve bu nedenle usul ve yasaya aykırı olan hükmün bozulması gerekmiştir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara