İşe İade Davasında Kaç Maaş Verilir? İşe iade davasında en fazla kaç maaş?

İşe İade Davasında Kaç Maaş Verilir? İşe iade davasında en fazla kaç maaş?
İşe iade davası, işçilerin haklarını korumak adına önemli bir araçtır. Bu süreç, işveren tarafından haksız yere işten çıkarılan işçilere işlerini geri alma ve maddi zararlarını tazmin etme fırsatı sunar.

İşe iade davası, işçilerin işten haksız yere çıkarıldıkları durumlarda başvurdukları önemli bir hukuki süreçtir. Bu süreç, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde kritik bir rol oynar.

İşe iade davası, işçinin işyerindeki eski veya eşdeğer bir pozisyonda işe geri alınmasını talep eder. Aşağıda, işe iade davasıyla ilgili merak edilen bazı soruların cevapları detaylandırılmıştır:

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir?

İşe iade davası, işverenin işçinin iş sözleşmesini yetersizlik, davranışlar veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep olmadan feshetmesi durumunda açılabilir. Bu durumlar dışında yapılan fesihler işe iade davası açma hakkını doğurur.

İşe İade Süresi Kaç Gün?

İşe iade davası süreci, öncelikle arabuluculukla başlar. Arabuluculuk süreci üç hafta sürer ve zorunlu hallerde en çok dört haftaya kadar uzayabilir. Arabuluculuk sonrası, işçinin dava açması için iki haftalık bir süresi bulunur.

İşe İade Davasında İspat Yükü Kimdedir?

İşe iade davalarında, iş sözleşmesinin feshinin geçerli bir nedenle yapıldığını ispatlama yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin geçerli bir nedene dayanmadığını iddia ediyorsa, bu durumda ispat yükü işçiye geçer.

İş Davası Ne Kadar Sürer?

İşe iade davasının ilk derece mahkemesinde sonuçlanması genellikle 9 ay ile 12 ay arasında sürer. Ancak Yargıtay ve istinaf mahkemelerinin de sürece dahil olmasıyla bu süre 2-3 yıla kadar uzayabilir.

İşe İade Kararının İcrası Nasıl Yapılır?

İşe iade davası sonucunda verilen kararın icrası için ilamlı takip yoluna gidilir. Bu, işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretiyle ilgili hükümlerin uygulanmasını içerir.

İşe İade Davası Kaç Maaş Alır?

İşe iade davası sonucunda, işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmazsa, işçiye en az dört ay, en fazla sekiz aylık ücret tutarında tazminat ödenir.

İşe İade Dava Masrafı ve Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

2024 yılı itibariyle işe iade davası açma maliyeti ortalama 2500 TL, avukatlık ücreti ise 17.900 TL olarak belirlenmiştir. Bu maliyetler, dava sürecinde ortaya çıkabilecek tebligat, posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi ek giderleri kapsar.

İşe İade Durumunda Kaç Maaş Verilir?

İşe iade davasında işveren için esas olan şey, çıkardığı işçi için sunduğu gerekçelerde haklılığını ispat etmektir. Çünkü işverenin nedenleri mahkeme tarafından kabul görmezse, işçi işe iade edilmektedir.

Bu sonuç oluştuğunda işçi on günlük süre zarfında işverene iade başvurusu yapmalıdır. Bu başvuru sonrasında da işveren o işçiyi, bir ay içinde işe başlatmalıdır. Eğer işveren bu süreler ve şartlar tamamlanmış olmasına rağmen, işçiyi işe başlatmıyorsa devreye tazminat girmektedir.

Bu tazminat en az dört en çok sekiz aylık brüt ücret tutarına denk gelmektedir. Bununla birlikte dava süresince işçi işinden ayrı kaldığı nedenle alacaklı konumda oluyor. Fakat buradaki alacaklı durumunda süre sınırı ortaya çıkıyor. Dava uzasa da işçi en fazla dört aylık süre için ücrete sahip olabiliyor.

İşe İade Davasında Kaç Maaş Verilir? Sıkça Sorulan Sorular

İŞE İADE DAVASI - VARDİYA LİSTELERİNİN DAVACIYA TEBLİĞ EDİLİP EDİLMEDİĞİ VARDİYALARDA FİİLEN KAÇ KİŞİ ÇALIŞTIĞI DAVALININ EŞİT DAVRANMA BORCUNA AYKIRI DAVRANIP DAVRANMADIĞI HUSUSLARININ AYRINTILI ŞEKİLDE ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ

ÖZET: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi, iki defa tatil gününden sonraki iş gününe gelmemesi nedeni ile feshedilmiştir. Ancak bir ay içindeki gelmediği tatil bitimi günler gece vardiyası başlangıcıdır. Vardiya başlangıçlarının tatil bitimi olup olmadığı açıklığa kavuşmadığı gibi dosyada yer alan vardiya listelerinin davacıya tebliğ edilip edilmediği anlaşılamamaktadır.

Bunun yanında davalı tanığı .... Ekim tarihinde resmi tatil olduğu için çalışmadığını beyan etmiştir. … Ekim vardiya listesi incelendiğinde, tanık ...'nın …vardiyasında görevli olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir anlatımla tanık vardiya listesinde yer almasına rağmen ….tarihinde çalışmadığını beyan etmiştir.

Bu nedenle Mahkemece öncelikle tatilin ne zaman bittiği, dosyada yer alan vardiya listelerinin davacıya tebliğ edilip edilmediği, vardiyalarda fiilen kaç kişi çalıştığı, davacının işe gelmediği ….tarihindeki vardiya nöbet listesinde yer alan işçilerin işe gelip gelmedikleri, Davalının 4857 sayılı Kanunu ilgili maddesinde yer alan eşit davranma borcuna aykırı davranıp davranmadığı hususlarının ayrıntılı şekilde araştırılarak sonucuna göre feshin geçerli veya haklı nedene dayanıp dayanmadığına karar verilmelidir. Eksik inceleme ile karar verilmesi nedeniyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir

Bu haber toplam 430 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara