Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçe Örneği! Tazminat Almak İçin Dilekçe Nasıl Hazırlanır?

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçe Örneği! Tazminat Almak İçin Dilekçe Nasıl Hazırlanır?
Kıdem tazminatı, bir işyerinde çalışan bir kişinin işyerinden ayrılması durumunda alacağı para miktarıdır. Kıdem tazminatı, işyerinde çalışan kişinin işyerinde geçirdiği süre ile ilgilidir ve genellikle işyerine girdiği tarihten itibaren geçen süre baz alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı, bir işyerinden ayrılma nedeni olarak emeklilik de dâhil olmak üzere birçok neden olabilir. Emeklilik, bir kişinin yaşı, mesleki deneyimi ve çalışma koşulları gibi faktörler dikkate alınarak belirlenen bir yaşa ulaştıktan sonra işyerinden ayrılma durumudur. Emeklilik yaşı, her ülkede farklılık gösterir ve ülkelerin yasalarına göre belirlenir. Emeklilik nedeniyle işyerinden ayrılan bir kişi, kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Kıdem tazminatı, işyerine girdiği tarihten itibaren geçen süre baz alınarak hesaplanır ve genellikle işyerinde geçirdiği süre üzerinden belirli bir oran uygulanarak hesaplanır. Örneğin, bir kişi 5 yıl işyerinde çalışmışsa ve kıdem tazminatı oranı %10 ise, kıdem tazminatı miktarı 5 yıl çalışma süresi olması halinde 5 bürüt maaşı tazminat olarak almaya hak kazanır. Emeklilik nedeniyle işyerinden ayrılan bir kişi, kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir ve kıdem tazminatı miktarı, işyerinde geçirdiği süre üzerinden belirli bir oran uygulanarak hesaplanır.

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçe Örneği!

KONU                                   : Emeklilik nedeniyle iş akdinin feshi ile hak kazanılan kıdem tazminatının tarafımıza ödenmesi istemine ilişkindir. AÇIKLAMALAR    : 1) Müvekkilimiz …/ …/ … tarihinde … sicil numarası ile işyerinizin ….. bölümünde işe başlamış ve yaklaşık … yıl/ay/gün ... olarak çalışmıştır. 2) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 81. maddesi gereğince 15 yıllık sigortalılık süresini, yaşını doldurmuş ve 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır. 3) müvekkilimiz söz konusu kanunun maddesinde belirtilen şartları sağlayarak sosyal güvenlik kurumuna başvuruda bulunmuş ve kıdem tazminatı alabileceğini belgelemiştir. (Ek-1) 4) Müvekkilimizin bu itibarla iş akdini  haklı nedenle feshettiğini tarafınıza bildirir, hak kazandığı kıdem tazminatının … gün içinde tarafımıza ödenmesini, aksi halde alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ederiz. …/ …/ … Ek: SGK’dan alınan “kıdem tazminatı alabilir” yazısı                                                                     İHTAR EDEN VEKİLİ                                                                                    AVUKAT İLKAY UYAR KABA SAYIN NOTER; Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ … İHTAR EDEN VEKİLİ                                                                                    AVUKAT İLKAY UYAR KABA

Arabuluculuk Nedir, Başvuru Yapılması

"Arabuluculuk" kelimesi Türkçe'de "arbitration" kelimesinin Türkçe karşılığıdır ve genellikle bir uyuşmazlığın çözümü için bir tarafsız üçüncü kişi tarafından yapılan görüşme ve pazarlık süreci olarak tanımlanır. Arabuluculuk başvurusu, bir uyuşmazlık durumunda bir arabulucuya başvurarak, arabulucunun tarafsız bir şekilde sorunun çözümüne yardımcı olmasını istemek anlamına gelebilir. Bu başvuru genellikle bir dilekçe veya yazılı bir form ile yapılır ve uyuşmazlık konusu hakkında bilgi içerir. Arabuluculuk başvurusu İş hukuku kanun ve mevzuat çerçevesinde yapılmalıdır. Bu nedenle, arabuluculuk başvurusu yapılırken yasaları ve mevzuatına göre nasıl yapılacağı konusunda bilgi edinmeniz gerekir. Örneğin Ankara'da arabuluculuk başvurusu yapılacaksa, Ankara'da bulunan Ankara Adliyesi veya Sincan Batı Adliyesi Arabuluculuk ofisine başvurularak uyuşmazlığın çözülmesini isteyebilirsiniz. Eğer arabuluculuk başvurusu yapmayı düşünüyorsanız, ilgili yasalar ve mevzuatı dikkatli bir şekilde inceleyin ve gerekli belgeleri toplayın. Ayrıca, bir avukat veya arabuluculuk bürosundan destek alarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu sayede, başvurunuzun doğru bir şekilde yapılmasını ve çatışmanın çözümü için en uygun yolun tespit edilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu haber toplam 517 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara