İcra Takibinden Borçlunun Mal Kaçırması Davası | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Konu: İcra Takibinden Borçlunun Mal Kaçırması Davası

İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması

İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması

İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması, İcra takibi başlamadan önce borçlunun malları kaçırması malların haczinden ya da iflasından önce alacaklılardan malların saklanması için yapılan hileler ve bağışları ifade eder. Bu gibi durumlarda bağışlar ve hileli tasarrufların iptali için alacaklardan ‘’iptal davası’’ açılabilir. Ancak iptal davası açılabilmesi için borçlunun diğer mallarından alacaklarını tamamen ya da kısmen alamamış olması gerekmektedir.

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

Telefon WhatsApp