İLK-AY HUKUK BÜROSU KURUMSAL

Kurumsal

Avukat İlkay Uyar Kaba tarafından kurulan İlkay Hukuk Bürosu Ankara’da 2006 yılından beri aktif bir şekilde hizmet vermektedir. Her biri kendi alanında deneyimli ve güncel gelişmeler karşısında kendini yenileyebilen avukatlardan oluşan personel kadrosu ile İlkay Hukuk Bürosu hızlı ve etkili çözümlerin alınmasında önemli rol oynamaktadır. Avukatlarının yanı sıra adliye, ofis personelleri ve icra, evrak takip memurları ile sistematik bir biçimde çalışarak hizmetlerini sürdürmektedir.

İlkay Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin daha olumlu sonuçlar alması ve kendilerinin yaşadıkları hukuki sorunların üzerine daha detaylı bir şekilde eğilmenin mümkün olması için hukuki konulara göre ayrılmış departmanlar vasıtasıyla hizmetlerimizi sunuyoruz. Bu sayede hukuki açıdan olayların incelenmesinde verimi artırırken aynı zamanda uzun süren hukuki süreçlerle ilgili olarak zaman kaybının önüne geçebiliyoruz.

Her bir avukatın kendi alanına göre özel olarak çalışmasını sağlamak amacıyla ayrılmış olan departmanlardan bazı şunlar olmaktadır: Şirket Danışmanlığı, Tazminat Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra Departmanı, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku departmanları şeklinde uyguladığımız çalışma sistemi sayesinde müvekkillerimizin sorunlarına daha rahat eğiliyoruz.

Her geçen gün değişen yasalar, usuller ve maddelere göre kendini güncel tutabilmesi adına tüm personelimiz için teknolojik anlamdaki imkanları rahatlıkla kullanabileceği alanlar yaratıyoruz. Böylece hukuki sorunların çözümlerinde en başarılı sonuçları almak mümkün olabiliyor. Teknolojinin yanı sıra en iyi gelişmenin ancak personelin eğitimi ile olabileceğinin bilincinde olan hukuk büromuz bu anlamda da kurum içindeki eğitimlerini devam ettirmektedir. Bu sayede hukuk bürosunda görevli olan tüm personelin kendini geliştirmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda en yüksek verimle çalışması mümkün oluyor. Hukuki sorunların çözümünde avukatlara, personellere teknik açından neler gerekiyorsa hukuk büromuz bu araçları en kısa sürede temin ederek kullanıma sunmaktadır.

Günün en çok ihtiyaç duyulan özelliklerinden olan teknoloji ile birlikte insan kaynağının da geliştirilmesinin sağlandığı bir hizmet anlayışı ile müvekkillerimize ulaşmaya gayret ediyoruz. Dinamik, genç ve güncel bilgilerle donatılmış olan kadrosuyla hukuk büromuz her türden sorun için başvurulabilecek güvenilir bir kurum olmaktadır. İLK-AY hukuk bürosu olarak kalitemizi yükselterek hizmetlerimize devam etmeyi hedefliyoruz.

dsc_3885

dsc_3913

1. AİLE HUKUKU-BOŞANMA DAVALARI

Anayasamızın 41. maddesinde “ Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” Şeklinde yer alan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere Türk toplumunda aile kurumu çok önemlidir. Aile hukuku yalnızca boşanma hukukundan ibaret olmayıp, nişanlanma, evlenmenin hükümsüzlüğü, soy bağına ilişkin davalar, velayet ve vesayet, evlat edinme ve nafaka gibi toplum hayatını etkileyen çok önemli düzenlemeler de bu hukuk alanının içinde yer almaktadır:

 • Nişanlanmanın sona ermesine bağlı olan maddi ve manevi tazminat davaları ile nişan hediyelerinin iadesi
 • Velayete ilişkin davalar
 • Evlenmeye izin
 • Evlilik sözleşmeleri ve mal rejimleri
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
 • Nafaka davaları
 • Soy bağının (nesebin) reddi ve babalık davaları
 • Evlat edinme

2. İCRA HUKUKU

Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Türkiye de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Konusu para ve teminat olan davalarda verilen kararların yerine getirilmesi ile çocuk teslimi ve tahliye gibi bir çok uyuşmazlığın çözümünde İcra ve İflas Hukuku’ na başvurulmaktadır. Günümüz koşullarında ekonomik krizin etkisiyle özellikle ticari ilişkilerde meydana gelen tahsilat güçlüğü bu hukuk alanına olan rağbeti artırmıştır. İcra konusunda tecrübeli ve uzman avukatlarımız ve icra takip memurlarımızla müvekkillerimizin sorunlarına çözümler üretmekteyiz. Aşağıda çalışma alanlarımızın bir kısmı yer almaktadır:

 •  Kambiyo senetleri (çek,senet,poliçe), fatura vs. alacakların icra ve iflas yoluyla takibi
 •  Borçlunun malvarlığının araştırılması, istihbarat çalışma yapılması
 •  Tahliye, itirazın kaldırılması, istihkak, ihalenin feshi, kıymet takdirine itiraz, haczedilemezlik itirazı ve diğer icra hukuk davaları
 • Taahhüdü ihlal, ticareti terk, malvarlığının kötü niyetli olarak azaltılması ve diğer icra ceza davaları
 •  İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
 •  Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları ile rehinin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipleri

3. CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku alanında deneyimli olan büromuz soruşturma ve kovuşturmanın her evresinde müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı kapsamında;

 • Ceza Hukuku ‘nun her alanında suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosya takibi
 • Ekonomik suçlara dair ceza davaları
 • Sahtecilik, dolandırıcılık – Bilişim suçları
 • CMK 250. madde kapsamında yer alan örgütlü suçlar
 • Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri ‘nin görev alanına giren suçlar
 • Fikri Sinai Haklar Ceza Mahkemesi ‘nin görev alanına giren suçlar
 • Uzlaşma

4. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU-İŞ DAVALARI

En çok açılan iş davaları, işçi alacakları ile ilgili iş davaları ve hizmet tespiti ile ilgili iş davalarıdır. İşçi alacakları davalarında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücretleri, fazla mesai ücretleri, ödenmemiş ücretler vb. istenir. Ücretlerin asgari ücret olarak gösterilmiş olması hakimi bağlamaz. Hakim gerçek ücretin tespiti için ilgili yerlere yazı yazar ve tanıkları dinler.

İşe iade davaları da son zamanlarda iş mahkemelerinde çok açılan davalar arasındadır. İşe iade davasının şartları ve diğer davalarla ilgili detaylı bilgi diğer yazılarımızda yer alacaktır.

Büromuz işçi ile işveren arasındaki sözleşme taslaklarını düzenlemekte ve şirketlere bireysel veya toplu olarak tavsiyelerde bulunmaktadır. Is kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların görüşme, uzlaşma ve dava yoluyla çözümü sağlanmaktadır.

 • Şirketlerin bölünme, birleşme ve devralınmasında isçilerin hukuki durumu
 • Hizmet tespiti ve kıdem, ihbar ve diğer tüm isçi alacakları davaları
 • Hizmet sözleşmeleri
 • İsçi ve işveren tarafından yapılan fesih sebepleri
 • İş kazası ve meslek hastalıkları
 • İş, işyeri ve isçi güvenliği kapsamında danışmanlık hizmetleri

  5. MİRAS HUKUKU

 •  Veraset belgesi çıkartmak,
 •  Vasiyetname tanzimi,
 •  Vasiyetnamenin iptali, Miras taksim sözleşmeleri,
 • Muris muvaazasına dayalı tapu iptal tescil davalar,
 • Tenkis davaları,
 • Miras sebebiyle istihkak davaları,

6. TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku üretim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Günümüz koşullarında ticaret, aynı ülke sınırları içinde kalmayıp uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Yabancı ülkelerle gerçekleştirilen ticari faaliyetler, uyuşmazlık çıkması durumunda hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda büromuz tarafından ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmeti sağlanmakta ve ticari sözleşmeler düzenlenmektedir.

7. İDARE HUKUKU-İDARİ DAVALAR

Idare ve Vergi Mahkemelerinde mahkeme baskani ve iki uyeden olusan bir heyet ile, kurul olarak calisma ve karar verme esastir. Konusu para ile olculebilen ve 2001 yili icin 1.560.000.000-liranin altinda kalan tam yargi davalarinde ise tek hakim karar vermekte ve bu kararlara karsi yapilan itirazlari Bolge Idare Mahkemesi kesin olarak sonuclandirmaktadir.

borçlar hukuku ankara - ilkay hukuk bürosu

8. BORÇLAR HUKUKU

Kefalet sözleşmeleri,Finansal Kiralama Sözleşmeleri, Franchise Sözleşmeleri,Factoring Sözleşmeleri,Satım Sözleşmeleri, BağışSözleşmeleri, Kira Sözleşmeleri,İş Görme Sözleşmeleri, Garanti Sözleşmeleri, Kredi Sözleşmeleri,Tek satıcılık Sözleşmeleri…

sigorta hukuku ankara - ilkay hukuk bürosu

 9. SİGORTA HUKUKU

Sigorta hukukundan kaynaklanan aşkın sigorta, eksik sigorta,birden çok sigorta, kısmi sigorta ,mal, hayat, yangın sigortları gibi sözleşmelerden doğan ihtilafların çözümü hizmeti verilmektedir.